УДК 633.1+633.31

ЕФЕКТИВНІСТЬ І РОЗВИТОК ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

Соловйова-Рум`янцева Олександра Євгенівна, студентка 3 курсу, факультету аграрного менеджменту

В сучасних умовах розвитку економіки України одним з головних завдань аграрного сектора є стабілізація і нарощування виробництва зернобобових культур. Про значення цієї групи культур може говорити те, що 2016 рік визнаний Організацією Об’єднаних Націй роком зернобобових культур. У період розвитку євроінтеграції та глобалізації вітчизняної економіки, виробництво зернобобових культур та сої потребує гнучкого підходу до міжнародної конкурентної боротьби, забезпечивши вирішення проблем продовольчої та екологічної безпеки

Зернобобові відносяться до найстародавніших культур наземній кулі. їх вирощували ще за 7000 років до н.е. (сочевиця, горох, чина) і за 4000-6000 років до н.е. (соя, нут, кормові боби).

До зернобобових культур відносять квасоля, чина, горох, сочевиця, соя, нут, маш, арахіс, кормові боби, люпин, вігна. Серед сільськогосподарських культур зернобобові відзначаються найвищим вмістом білка (25-35% до 40%). Крім білків, у зерні більшості зернових бобових культур міститься близько 50% вуглеводів (крім сої, в насінні якої міститься БЕР у межах 19 – 30%, та люпину із вмістом БЕР 18 – 21 %); 2 – 7% зольних речовин, значна кількість вітамінів А, В1, В2, С; від 1 до 7 – 14% жиру (у сої — до 26%) та ін [1].

Враховуючи особливості переважного використання головної продукції (зерна) зернових бобових культур у народному господарстві, їх поділяють на типово харчові, до яких відносять квасолю, сочевицю, горох;; кормові — чина, нут, кормові боби, люпин білий і жовтий; універсальні — соя, яка є цінною харчовою, технічною і кормовою культурою. Поділ зернобобових на такі групи є умовним. Наприклад, сочевиця є не тільки харчовою, а й певною мірою кормовою культурою; кормові боби, нут (білонасінні сорти) є також харчовими культурами; чина використовується як харчова і технічна культура [5].

В Україні зерновобобові культури вирощують по всій території з переважанням у Лісостепу та на Поліссі холодостійких і вологолюбних (горох, кормові боби, сочевиця, люпин), у Степу — посухостійких (нут, чина, соя), в усіх зонах — квасолі. Найбільш поширений в Україні горох. Він займає понад 1 млн га, соя — приблизно 70 тис. га, квасоля — 15 тис. га, кормові боби — близько 10 тис. га. (табл.1)

Агротехнічне значення бобових полягає в тому, що вони збагачують ґрунт цінною органічною масою і азотом, поповнюють орний шар фосфором, калієм, кальцієм, покращують структуру ґрунту і підвищують його родючість. Зернобобові є найкращими попередниками для культур сівозмін і одними з найміцніших сидеральних добрив [3].

З огляду на попередні роки загальний стан урожайності зернобобових з 1 гектару і загальна площа посівних площ значно зменшилась, не враховуючи той факт, що показники валового збору окремих культур значно збільшились.

Зернобобові культури досить невибагливі і , крім того, збагачують ґрунт азотом, але для ефективного використання цих переваг треба приділити цим культурам більше уваги і спрямувати певні агро-технічні методи та знання на оптимізацію їх вирощування.

1.      Аналіз показників вирощування зернобобових культур в динаміці.

 

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Посівна площа, тис. га

1424

1103

408

422

429

374

318

280

Валовий збір, тис. тон

3265,9

1569,9

652,0

757,5

592,3

491,0

473,4

371,5

Урожайність, ц з 1 га

23,1

14,5

17,0

18,9

15,1

14,6

15,6

14,5

 

Можна зробити висновок, що навіть при сприятливих умовах для вирощування і корисних особливостях культури, зернобобові зараз в Україні знаходяться на фазі певного занепаду. При оптимізації сівозмін і насиченням їх зернобобовими культурами, можна не тільки підвищити валовий збір, але й посприяти збільшенню урожайності подальших культур у сівозміні.

Список використаних джерел:

1.      Бірта Г.О. Основи рослинництва і тваринництва: навч. посіб./ Г.О. Бірта, Ю.Г. Бургу- К.: «Центр учбової літератури», 2004, 304 с.

2.      Олександр Маслак, Сучасні тенденції вирощування вівса і гороху, К., 2012.

3.      Бойко В.І. Показники розвитку зернової галузі ] В.І. Бойко, Г. М. Г орошко // Ринкові трансформації і пріоритети розвитку виробництва аграрної продукції. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - С. 48-65.

4.      Аграрний сектор України: рослинництво, зернобобові культури. [Електронний ресурс] – Режим доступу: //http://agroua.net/plant/catalog/cg-3/c-9/s-1679/.

5.      Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподар- ських підприємствах за 2013 рік : Статистичний бюлетень / Відп. за випуск О. М. Прокопенко. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 88 с.

6.      Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]