К.е.н., доцент Щебликіна І.О.

Запорізький національний університет, Україна

Старший викладач Щебликіна З.В.,

студент Пономаренко Я.А.

Мелітопольський державний педагогічний університет

 імені Б. Хмельницького, Україна

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ

Збутову політику виробника продукції  варто  розглядати, як цілеспрямовану діяльність, принципи й методи, здійснення  якої покликані організувати рух потоку  товарів   до  кінцевого  споживача.

 Основним завданням є  створення  умов  для  перетворення  потреб потенційного покупця в реальний попит  на  конкретний  товар.  До  числа таких умов ставляться елементи збутової політики,  капітали  розподілу (збуту, руху товарів) разом з функціями, якими вони наділені.

 Основними елементами збутової політики є наступні [3]:

- транспортування   продукції   -   її    фізичне    переміщення    від виробника до споживача;

- доробка продукції - підбор, сортування,  зборка  готового  виробу  та інше,  що  підвищує  ступінь  доступності  і   готовності   продукції   до споживання;

- зберігання продукції - організація створення й підтримка необхідних  її запасів;

 - контакти зі споживачами -  дії  з  фізичної  передачі  товару, оформленню замовлень, організації платіжно-розрахункових  операцій,  юридичному оформленню передачі прав власності на товар, інформуванню  споживача про товар і фірму, а також збору інформації про ринок.

Роль і значення збутової діяльності полягають у наступному:

1)      збутова діяльність, будучи в певному змісті продовженням виробничої діяльності, не просто зберігає створену споживчу вартість і вартість товару, а створює додаткову, тим самим, збільшуючи його загальну цінність;

2)      будучи однієї з найважливіших функцій виробничого підприємства, збутова діяльність не тільки реалізує його корпоративну місію, але й у певній мірі визначає її;

3)      збутова діяльність результативна, тому що в певній мері спричиняється й в остаточному підсумку проявляє й реалізує всі економічні й фінансові результати діяльності виробничого підприємства;

4)      збутова діяльність як вид функціональної діяльності виробничого підприємства у всьому ланцюжку й системі створення товару є одним  із джерел його конкурентної переваги як прямого (у межах власної організації), так і непрямого (у системі організації його господарських зв'язків і ділових відносин з партнерами) ефектів.

Зміст комерційної діяльності підприємства зі збуту визначається сукупним змістом всіх взаємозалежних послідовних і цілеспрямованих функціональних дій по розподілу, доведенню й реалізації товару покупцям.

Основними функціями збуту комерційного характеру є безпосередньо продаж продукції [2].

Допоміжними функціями комерційного характеру є маркетинг і юридичні функції. Маркетингові функції комерційного характеру полягають у визначенні, вивченні й формуванні споживчої реакції на економічний зміст предмету збуту та включають дві наступні основні групи: вивчення і формування попиту та комунікаційного просування.

Перша група функцій припускає вивчення потреб і попиту; пошук і виявлення покупців (споживачів); вивчення кон'юнктури ринку; формування попиту й ін. Друга група функцій припускає, відповідно, рекламну діяльність; зв'язок із громадськістю; особисте просування; стимулювання збуту. 

Юридичні функції визначаються процесами юридичного обґрунтування й визначення правового стану економічного змісту предмету збуту, юридичного супроводу та захисту.

Основними функціями технологічного характеру є також дві групи щодо самостійних функцій: зберігання - складування й розподілу - доставки.

Функції першої групи можуть здійснюватися й самим виробничим підприємством, як по завершенні стадії виробництва, так і в наступному процесі збутової діяльності (розподілу-доставки) безпосередньо в каналах збуту, і утворюючими їх відповідними посередницькими організаціями й структурами.

Розподіл безпосередньо як функціональна діяльність, як функція збутової діяльності виробничого підприємства полягає в здійсненні адресного руху товарів і доставки товару конкретним споживачам [1].

Система збуту  продукції - ключова ланка логістики збуту й свого роду фінішний комплекс у всій діяльності фірми  по  створенню,  виробництву  й доведенню товару до споживача.

Властиво, саме тут споживач або визнає,  або  не  визнає всі зусилля фірми корисними й потрібними для себе  й,  відповідно,  купує або не купує її продукцію й послуги.

Але все-таки  збут  продукції  необхідно  розглядати  як  складовий елемент логістики. Перш ніж здійснювати безпосередній розподіл продукції,  треба впевнитися в тім, щоб товар був належної  якості,  за  прийнятною ціною, і була здійснена робота в сфері заходів просування товару.

Література:

1.                 Баліцька В.В. Рентабельність діяльності суб'єктів господарювання України: оцінювання істинних результатів / Баліцька В.В. //Актуальні проблеми економіки – 2012. - №11(137) - с.120-130.

2.                 Жук О.І. Основні показники аналізу ефективності маркетингових інвестицій / Жук О.І. // Вісник «Економіка. Проблеми економічного становлення» - 2013. - №3 - с.44 – 50.

3.                 Саленко О.В. Шляхи визначення ступеню ефективності діяльності підприємства / Саленко О.В. // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики –  2013. - № 4 (24) - с. 62 – 71.