Решетилов К.В., студент зварювального факультету Московченко Д.А.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

 

Глибокий ліризм природи та історія України – основи власної філософії Тараса Шевченка

 

Першим поштовхом для «філософствувань» завжди була і є сама людина, життя з усіма його неправдами та несправедливістю, з усім лихом і добром, з ніжним і жорстоким, з любовю і ненавистю. Це саме й обіймав обширом своїх думок Шевченко. Поза сумнівом, він шанобливо долучався до джерел нашої чудової народної філософії. Саме вона, народна мудрість, виразно проміниться в його творах. Олександр Кониський, один з перших біографів Шевченка, пише: «Першими батьками, що годували Тарасів дух і поетичний дар, першими ніжними няньками, що пестили в кріпацькому тілі мужицької дитини кебету поетичну, були природа та історія України». Природа напувала його душу ще змалку високим ліризмом, а народна історія, переказана йому в піснях сліпих кобзарів, розповідях діда Івана й більше за все пісні народу, наповнювали серце поета високим народно-національним почуттям. Крім того, побут народу, його тяжка неволя все це незримою цівкою вливалося й насичувало весь духовний та моральний організм Шевченка; ростило талант, повитий сивим туманом. У цьому сповивачі зростав повільно, мовчки, велетень нашого слова.

Другим духовним хлібом, можна сказати, змалку і до останку, стає Біблія і переважно Псалтир. Біблію, за порадою Брюллова, читав він і потім. Читав її у казематі й казармі.

Сам Шевченко в «Артисті» пише: «Брюллов дуже суворо заборонив мені брати теми з чого іншого, а тільки з Біблії та історії греків і римлян. Там, казав він, є сама краса, а в середньовічній історії неморальність і біда».

Німецький філософ А. Шопенгауер стверджував, що «терпіння це життя, а найбільше терпіння в житті має геній». Чи не через це Шевченко так натерпівся за життя? Він не думав про себе, коли накидав такі чудові рядки у своєму «Артисті»: «За що ж, питаю, припадає оцим янголам олицетвореним, оцим представникам живої чесноти на землі, така сумна, така гірка доля?»

Після закінчення солдатчини Шевченко у духовному піднесенні пише такі глибокі та дуже особисті твори, як «Художник», де після всіх випробувань долі виставляв себе, колись недосвідченого і молодого, на суд совісті. З начерків у щоденнику («Журнал») бачимо його високоморальність і чистоту душі. Це своєрідний автопортрет часу написання «Варнака», «Москалевої криниці» й багатьох інших вершинних творів.

Особливу філософічну наснагу містять поезії Шевченка на історичні теми: «Гайдамаки», «Перебендя», «Гамалія». Скільки в них прозорої аналогії із сучасністю!

Мотиви та образи з Біблії, факти із світової й української історії набувають у Шевченка алегорично-притчевого звучання. На цьому автор «Неофітів» сам промовисто акцентує у присвяті їх М. Щепкіну і листі до Я. Кухаренка від 16 лютого 1858 року: «Скомпонував ще я тут з нудьги одну штуку, поему „Неофіти”, нібито із римської історії».

В епіцентрі етично-філософських поезій Шевченка невідступно перебувають думи про народ, а вже навколо цього обертається нехай похідне, а проте визначально-характерне доля, воля, правда. Парадокси художньої трансформації неодмінно мають у Шевченка певну філософську підпорядкованість, з чого постає вже ціла сувязь таких неординарних проблем, як безвинна вина, недостойний вчинок і кара за нього, як і покута.

Інтуїція поета чутливо не приймає абсурду завороженого кола «зло за зло», «кара за кару». Він не вказав шляхи вирішення цієї проблеми проблем, чи то причини страждань, чи то наслідку зла людей є тільки пошук виходу. Взаємозаперечення і взаємодоповнювання тут у замкненому просторі «правди помсти» і «правди любові» засвідчують, що саме побивання поета-філософа є безкінечним пошуком, що не вписується в жодну завершену систему поглядів.

Це не лише вічний підхід до істини якимсь визначеним істинним шляхом, а й пошук самого шляху та критеріїв його істинності. Шевченко як творець власне національної культури, де ідея національного буття народу піднесена до гуманістично осмисленого рівня, мав вирішальний вплив на подальший характер і навіть тональність української філософсько-поетичної традиції. Інша річ, що вплив цей реалізувався відповідно до розуміння й глибини прочитання його спадщини та засвоєння вмінь осмислювати проблеми життя.

Гуманістична концепція Т. Шевченка проростає насамперед з конкретно-узагальненого ставлення до любові, надії і віри. Саме з любові до України бере початок Шевченкова філософія пробудження людської гідності, сили протесту і бунтарства. Улюблений герой Шевченкових поезій і картин лицар народний, повстанець-гайдамака, козак-запорожець, оборонець рідного краю, носій народної правди і честі. Гнів мислителя спрямований на різних пригноблювачів, прийшлих і доморощених. Подвиг Шевченка-гуманіста, вся вибухова сила його творчості в тому, що серед мертвої тиші, ненависті, підозри, загальної заціпенілості він зумів посіяти надію. Пульсування цієї надії починається з оспівування свободи. Шевченко доводить, що нездоланність людського духу виявляється, зокрема, в тому, що безстрашних співців свободи, які чутливим серцем вловлюють бунтівний голос покривджених соціальних низів, народжують найпохмуріші, глухі часи.

Вінець Шевченкової творчості висвячування свободи, першої і неодмінної передумови людського поступу, добробуту і щастя.

«Кобзар», без перебільшення, належить до найулюбленіших наших книжок. Поезія Тараса Шевченка багато чим зобовязана фольклорній стихії, в якій синтезувались в єдине ціле безпосередні враження життя і символіка народної пісні, буйна уява народної міфології та надбання світової культури. У ній крізь людський біль, крізь особисте раз у раз проривається загальнолюдське, досвід минувшини мудро перегукується із сьогоденням, із сучасним життям. Шевченко невичерпний. Нові, прийдешні покоління знаходитимуть в його творчості синтез народного і загальнолюдського досвіду, як ми знаходимо це в книгах біблійних апостолів.

 

Література:

1. Бучинський Д. Християнсько-філософська думка Тараса Шевченка. – К.: Українська видавнича спілка, 2016. – 295 с.

2. Соловей Е. Українська філософська лірика. – К.: Юніверс, 1999. – 368 с.