Сучасні інформаційні технології/Програмне забезпечення

Хорошенюк Інна Іванівна

Науковий керівник: Николайко А.В.

Буковинська державна фінансова академія,Україна

Історія розвитку Інтернет – послуг в Україні.

    У середині 80-х років ХХ століття в Україні швидкими темпами почали розвиватися засоби масової інформації, телекомунікації, з’явилися нові інформаційні потреби. Через відсутність потужних і доступних засобів передачі інформації  перші інформаційні послуги носили локальний характер і не мали важливого впливу на розвиток галузей виробництва та економіки в цілому. Інформаційні послуги в основному надавали бібліотеки, науково-дослідні інститути, інформаційні служби галузевих відомств і підприємств. Проте, недостатня забезпеченість технологіями оперативного і ефективного оброблення, зберігання і передачі даних значно гальмувало і не дозволяло надавати інформаційні послуги високої якості.

    У 90-х роках ХХ століття в Україні розпочинається впровадження комп’ютерів, об’єднаних у локальні мережі, розвиток наукомістких галузей і перш за все підключення до світової інформаційної мережі Інтернет. Перші користувачі мережі Інтернет з’явилися на території України ще за радянських часів. У 1990 році було створено перші три вузли доступу до мережі. У тому ж році було розпочато деяку підтримку української частини доменного простору мережі Інтернет – домену.ua. Спочатку він підтримувався неформально, але

1 грудня 1992 року домен.ua було офіційно делеговано в Україні. З цього часу і почався відлік історії українського сегменту мережі Інтернет.

    У період з 1990 по 2004 роки відбулося багато зрушень у розвитку як домену.ua, так і Інтернету взагалі: було підписано Указ Президента України № 928 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»; зареєстровано Інтернет асоціацію України; зареєстровано Асоціацію учасників ринку Інтернет України; у 2004 році кількість хостів у домені.ua перевищила 90 тисяч, кількість веб-сайтів – 30 тисяч.

    На сучасному етапі в Україні є й використовуються практично всі технології, необхідні для розвитку сучасного ринку Інтернет-послуг: наявність парку комп’ютерів, телекомунікаційні мережі, електронна пошта та ін. В українському сегменті Інтернету є понад 320 газет і журналів, налічується 28 серверів, на яких розміщують інформацію політичні партії та 335 персональних сторінок окремих політиків і бізнесменів. За даними Державного комітету зв’язку та інформатизації, доступ до Інтернету в Україні нині надають близько 400 провайдерів. Найбільше користувачів українського сегмента Інтернету цікавить інформація про діяльність суб’єктів господарювання, довідкового і розважального характеру, електронних версій друкованих видань, матеріалів науково-дослідних видань. За допомогою Інтернету здійснюється великий обсяг рекламної роботи, вільного спілкування, розташування матеріалів наукових досліджень для отримання відгуків, ведення селекторних нарад, телеконференцій.

    Інтернет дедалі ширше використовується для інформування громадян про діяльність державних органів. На сьогодні в Україні створено 62 таких сервера. Свої сторінки мають Адміністрація Президента України, Верховна Рада України і Кабінет Міністрів, Рада національної безпеки та оборони, Вищий арбітражний суд, 11 міністерств, 17 державних комітетів та інших органів виконавчої влади, 6 обласних і 10 міських та районних державних адміністрацій, всі наукові і дослідні установи, організації, підприємства, громадські угруповання. Використання Інтернет-послуг дає будь-якому користувачеві встановлювати і підтримувати  зв'язок з іншими користувачами, незалежно від місця їх знаходження і часу, а також обмінюватись різноманітною інформацією, документами, організовувати електронну торгівлю.

    Одним із видів Інтернет-послуг в Україні, який об’єднує інформацію за певними ознаками є бази даних. Велика кількість розробників та власників баз даних часом стримує ефективність їх використання. У зв’язку з цим в Україні прийнято рішення про створення банків даних, що дозволить прискорити процес створення єдиної електронної мережі обміну базами даних та автоматизації процесів їх збору та зберігання, розробки пошукових засобів роботи з ними. Лідером у створенні і використанні баз даних виступають США, які мають більше 50 тис. баз даних із стабільним щорічним збільшенням на 1000 од. Абсолютними лідерами у світі є бази даних ділової та комерційної інформації; друге місце посідають бази даних із науково-технічної інформації.

    Початок процесу створення банків даних, їхній розвиток та удосконалення припадає на кінець ХХ століття і повністю залежить від темпів розвитку обчислювальної техніки та засобів обробки даних. Для ефективної обробки запитів користувачів побудова баз даних передбачає створення мови запитів високого рівня, що дозволяє обробляти навіть випадкові запити даних, які не були передбачені. На сьогодні в Україні ведеться активна робота по створенню баз і банків даних національних інформаційних ресурсів та поліпшенню систем управління ними, що є основою й інструментом удосконалення всіх політичних, наукових і соціально-економічних перетворень в країні.

    Важливе значення для України має ще один вид Інтернет-послуг – електронні бібліотеки. В Україні функціонує 50 тис. бібліотек різного напряму, підпорядкованості і рівня, в яких нараховується близько 3 млн. примірників вітчизняних та зарубіжних видань, рукописів. Саме поняття «електронна бібліотека» з’явилося на початку 90-х років ХХ століття. Перша електронна бібліотека була створена у 1991 році на базі Лос-Анджельської національної лабораторії. На сьогодні розроблено ряд проектів по створенню електронних бібліотек. Найбільш відомий з них – проект «Гутенберг», згідно з яким на початку ХХІ століття в електронному вигляді стануть доступними близько 10 тис. найбільш цінних книг.

    На сьогодні на ринку Інтернет-послуг діє багато компаній, які роблять все можливе для найбільш кращого розвитку мережі та ефективного надання послуг споживачам. Однією із таких компаній є компанія «Лаки нет», заснована на початку 90-х років. Вона об’єднала всіх тих, хто був з мережею Інтернет в Україні від самого початку. Сьогодні компанія «Лаки нет» являється безумовним лідером серед найбільших Інтернет сервіс провайдерів України, що спеціалізуються на наданні Інтернет-послуг.

    На сьогодні користувачі Інтернет  можуть висловити свої скарги і пропозиції на зустрічах ІETF (Оперативного інженерного загону Інтернет). ІETF – це добровільна організація, яка збирається регулярно, щоб обговорити поточні експлуатаційні і назріваючі технічні проблеми. Відвідувати ці зустрічі і включатися в робочі групи, що вирішують конкретні проблеми, можуть усі. Функції робочих груп охоплюють досить широке коло дій: це може бути випуск документації, вироблення стратегії дій при виникненні проблем, стратегічні дослідження, розробка нових стандартів і протоколів, доробка вже існуючих. Варто зазначити, що за Інтернет  ніхто централізовано не платить (адже це тільки структура, що поєднує різні локальні мережі). Користувач платить за підключення до деякої регіональної мережі, що у свою чергу платить за свій доступ мережному власнику державного масштабу.

    Важливим засобом спілкування фахівців у певній галузі є телеконференції. Телеконференції зародились в 1979 році як спосіб обговорення студентами даних досліджень, думок, новин із різних сфер. На сьогодні телеконференції чи групи новин стали популярною частиною Інтернет, які об’єднують мільйони користувачів, які розглядають їх як основний засіб пошуку інформації. Група новин – це конференція для обговорення певної теми, яка проводиться не в режимі реального часу, а шляхом відправлення повідомлень на сервери новин.

    Як бачимо, Інтернет на шляху свого становлення пройшов досить велику історію і на даному етапі не перестає розвиватись. На сьогодні Інтернет – це найбільш «надійний», поширений і доступний засіб пошуку інформації. З його допомогою ми можемо дістати практично всю потрібну інформацію, знайти і підтримувати зв'язок із потрібними людьми незалежно від місця їх розташування. Інтернет також є найбільш вигідним і практичним центром доступу до інформації. На даному етапі розвитку суспільства нам важко вже уявити себе без Інтернету, тому що ця мережа дійсно допомагає нам. У Інтернеті знайти для себе потрібну інформацію може кожен: від студента до будівельника. Звісно, така «залежність» трохи й лякає, тому що ми з кожним днем все більше і більше стаємо залежними від комп’ютерів, Інтернету та іншої техніки. І, чесно кажучи, більшість з нас вже й забула про інші місця, де можна було б отримати інформацію, наприклад, бібліотеки. Але, я думаю, що зважаючи на сьогоднішній науково-технічний розвиток і розвиток людини взагалі, було б нерозумно нехтувати таким джерелом доступу до інформації як Інтернет. Все ж таки, мережа Інтернет розкриває перед нами великі можливості як в навчальному, так і в розважальному плані. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури.

1.       Третяков Д. А. Інтернет і суспільство.

2.       Лучко Л. М. Розвиток мережі Інтернет в Україні.

3.       Омельчук В.Ю. Національна бібліографія України: тенденції розвитку, проблеми розробки // Бібл. вісн. — 1995.