Тетеря Є. В.
Криворізький економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана
 

Оптимізації податкових платежів підприємства  як основа ефективної податкової політики

 
Однією із найбільш ефективних форм управління ринковою економікою є податкове регулювання, бо саме податки є основним джерелом доходів держави та виступають важливим економічним інструментом стимулювання та регулювання виробництва, забезпечення соціальних гарантій та стимулюють ділову активність.
Відносини держави та суб'єктів господарювання у сфері оподаткування регулюються Конституцією України та прийнятими нормативно-правовими актами з питань оподаткування, які встановлюють перелік податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що включаються до системи оподаткування України, основні засади визначення суб'єктів податкових правовідносин, їх прав та обов'язків, порядок справляння та зарахування податків, відповідальність за порушення, допущені в сфері оподаткування.

Тому важливим напрямком ефективного управління фінансами підприємств є оптимізація податкових платежів, основа якої полягає у формуванні на підприємстві ефективної податкової політики. Це досягається шляхом виконання наступних основних принципів :
моделювання найбільш ефективної системи господарських рішень, яка забезпечує оптимальну базу оподаткування на підприємстві;
суворе дотримання діючого законодавства по оподаткуванню;
доцільність використання на підприємстві малого бізнесу спрощеної системи оподаткування;
вплив на елементи бази оподаткування в залежності від групи податків, зборів і платежів;
управління виробничим процесом в залежності від змін діючої системи оподаткування підприємства;
системне моделювання прогнозування оподаткування майбутньої фінансово-господарської діяльності підприємства.
При формуванні ефективної податкової політики на підприємстві важливо встановити мінімальні показники за джерелами сплати податків, зборів та інших платежів, які, в свою чергу, поділяються на три основні групи:
податки, збори та інші обов’язкові платежі, які відносяться на собівартість продукції;
податки, які сплачуються за рахунок прибутку;
податки, збори та інші обов’язкові платежі, які включаються в ціну продукції, товару.

Підприємство повинно проаналізувати всі витрати з метою мінімізації податкових платежів  за допомогою оцінки ефективності використовуємої системи податкової політики, основні критерії якої включають наступні показники:  рівень оподатковуємості реалізації товарів (робіт, послуг), коефіцієнт ефективності податкової політики, коефіцієнт пільгового оподаткування та інші.

Таким чином, оптимізація оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності повинна здійснюватись за наступними напрямками :
в доцільності використання системи оподаткування;
виявлення пріоритетних видів господарської діяльності суб’єктів підприємництва, які дозволяють оптимізувати податкові платежі за рахунок використання різних ставок і об’єктів оподаткування;
зменшення бази оподаткування суб’єктів підприємництва за рахунок прямих податкових пільг;
зменшення бази оподаткування суб’єктів підприємництва за рахунок непрямих податкових пільг;
зменшення бази оподаткування суб’єктів підприємництва за рахунок регіональної диверсифікації їх діяльності;
моделювання сум платежів на майбутні періоди .