Ріпка І.І.  к.т.н.,  Семен Я.В.  к.т.н.,  Гурський К.В.

Львівський національний аграрний університет

пристрій до картоплесаджалки

для протруювання картоплі

 

Протруювання насіння сільськогосподарських культур перед сівбою (садінням) – важлива технологічна операція, яка зменшує захворювання сходів та пошкодження рослин хворобами і шкідниками, підвищує урожайність.

Протруювання зернових культур з механічної точки зору можна вважати вирішеною проблемою існуючим рядом шнекових протруювачів різної продуктивності за потребами господарств та стаціонарними або мобільними знезаражуючими заводами [1].

В залежності від виду отрутохімікату та способу його нанесення [2, 3] існують різні види протруєння картоплі, серед яких слід виділити такі:

– обробка картоплі порошковими отрутохімікатами;

– обробка рідкими отрутохімікатами із зануренням картоплі у робочу рідину;

– пропускання картоплі у зазор між двома валиками, які просочуються отрутохімікатом і обертаються назустріч один одному;

– обробка рідкими отрутохімікатами бульб, які розкидані у борозні під час садіння та ін.

Для знезаражування бульб картоплі відомий протруювач «Гуматокс –С» [4], який може працювати з обмеженим переміщенням за приводу робочих органів від електродвигунів.

Висока вартість, обмежений випуск таких знезаражувачів за кордоном роблять його малодоступним для сільськогосподарських підприємств. Крім того, робота з бульбами, обробленими отрутохімікатами, небезпечна для персоналу, який обслуговує садильні агрегати.

Як вихід з такого складного становища господарства (за малих площ посіву) взагалі відмовляються від знезаражування або здійснюють його трудомістким ручним способом шляхом розстелювання бульб на рівних майданчиках з обприскуванням ручними обприскувачами.

Якщо врахувати, що на гектар висаджують понад 30 ц насіння, то можна уявити які площі для розстелювання шаром в одну бульбу повинно мати господарство, які затрати потрібні, яку небезпеку для довкілля та персоналу представляє ця операція. Крім цього, якість такого обробітку не дуже висока. Обробляється, в основному, тільки частина поверхні бульб. Частина препарату втрачається, забруднюючи довкілля та підвищуючи вартість операції.

В останній час появилися препарати, які дозволяють при знезаражуванні насіння зменшити затрати на догляд за посівами та отримати економічний ефект за рахунок зменшення кількості обробітків та підвищення урожайності. Зважаючи на це операція знезаражування насіння картоплі є доцільною і необхідною.

Аналізом технологічного процесу роботи картоплесаджалки встановлено, що картопля у живильний ківш поступає шаром в одну бульбу вздовж похилої стінки. Зворушувачі штовхають бульби, обертаючи їх та спонукають котитися на днище, де консольними шнеками вони пересуваються до висаджувальних ложечково-дискових апаратів. На цьому шляху бульби обертаються навколо осі у різних площинах, труться об деталі живильного ковша та одна до одної. Цей аналіз показав, що за подачі рідкого отрутохімікату на шар картоплі у живильному ковші кожна бульба може бути рівномірно покрита знезаражувальним розчином. Можливе стікання рідкого отрутохімікату внаслідок його накопичення на стінках живильного бункера є не шкідливим, а навіть корисним для знезараження ґрунту у зоні рядка.

Отже, суміщення протруювання із садінням картоплі є доцільним і ефективним технологічним процесом.

Для створення запасу рідкого отрутохімікату та подачі його до розпилювачів у живильному ковші картоплесаджалки використано начіпний обприскувач-підживлювач ПОМ-630, що змонтований на універсально-просапному тракторі. Цей агрегат можна використовувати для догляду за посівами картоплі та інших сільськогосподарських культур, що підвищує його ефективність.

Проблему приводу шестеренного насоса 4 (рис.) обприскувача та подачі рідкого отрутохімікату до розпилювачів 9 у живильному ковші вирішено встановленням проміжного блока 15 на рамі картоплесаджалки. На шліцьовому кінці цього блока закріплено насос обприскувача, а з протилежного кінця вала – ведену зірочку 12. Привод насоса здійснюється ланцюговою передачею 13 від вала відбору потужності трактора через карданну передачу. На валу приводу робочих органів картоплесаджалки, до якої кріпиться карданний вал, змонтовано ведучу зірочку 14 приводу ланцюгової передачі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протруювання картоплі під час руху садильного агрегату з включеним валом відбору потужності трактора відбувається наступним чином: рідкий препарат із спарених ємностей 1 обприскувача самопливом поступає до насоса 4, яким спрямовується до блока управління з регулятором тиску 3, від якого, із заданим тиском, що контролюється манометром 2, рідкий отрутохімікат подається через гідрокомунікацію 5 до щілинних розпилювачів 9, змонтованих над стінками живильних ковшів 8 картоплесаджалки. Зайва рідина з блока управління зливається у бак обприскувача.

Для запропонованого пристрою пропонується використати щілинні розпилювачі РШ 110–0,6…РШ 110–4,0, які за тиску в напірній магістралі 0,4 МПа створюють розширений віялоподібний плоский факел з кутом 110°, або                      РЛ 80–0,4…РЛ 80–4,0 з кутом 80°. При цьому перші подрібнюють рідину у межах 195-535 мкм, а другі – 330-630 мкм за однакових витрат (л/хв.) робочої рідини. Чим вищою є витрата (більший діаметр вихідного отвору), тим грубіша дисперсність розпилу.

Плоский факел дрібнорозпиленого отрутохімікату наноситься на шар бульб в момент, коли вони проходять зону дії струшувача 10 і скеровуються у живильний ківш 8. Повертання бульб при цьому сприяє їх рівномірному покриванню отрутохімікатом. Розсіюванню препарату за межі живильного ковша картоплесаджалки зустрічним потоком повітря запобігають захисні щитки.

Отже, запропоноване дообладнання картоплесадильного агрегату дозволяє реалізувати важливу операцію протруювання одночасно з садінням картоплі. Суміщення технологічних операцій зменшує негативний вплив на довкілля, виробничі затрати, підвищує економічну ефективність вирощування картоплі.

 

Бібліографічний список

 

1.   Мобильная установка для протравливания семенных клубней картофеля. Великобритания. Фирма «Dorman Sprayers Co» // Power Zarming july. –№12, 1976;

2.   Коршунов А.В. и др. Оборудование ОПК-1 для протравливания клубней.           // Картофель и овощи. –№1, 1989;

3.   Пристрої, робочі органи та способи обробки бульб картоплі і ґрунту захисно-стимулюючими речовинами під час садіння. Евусяк С.М., Кушнір Я.И. // Подборка №298 «Протравливатель картофеля». –Львов, 1981;

4.   Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка.  –К: Вища освіта, 2004.        – 544 с.