Волот О.І.

Чернігівський державний технологічний університет

Роль інтегрованих інформаційних систем управління в діяльності підприємств харчової промисловості

Практика використання сучасних інформаційних технологій є одним з головних інструментів підвищення ефективності управління підприємствами харчової промисловості. Інформаційне забезпечення суттєвим чином впливає на організацію та ведення господарської діяльності підприємств харчової промисловості. Для підвищення ефективності  управління повинні впроваджуватися системи, які здатні  раціонально координувати широкий спектр процесів та потреб бізнесу.  Використовуючи сучасні технології, підприємства отримують можливість узгоджувати обсяг виробництва з попитом в режимі реального часу, виявляти нові канали збуту, визначати структуру виробництва у відповідності із замовленнями, оптимізувати організаційну структуру, покращувати якість обслуговування, і таким чином, підвищувати ефективність діяльності.

Підприємства харчової промисловості являють собою складні системи. Вони складаються з великого числа  елементів, які реалізують виробничі та управлінські функції. Такі економічні об'єкти мають багаторівневу структуру, а також великі зовнішні і внутрішні інформаційні зв'язки. На рисунку 1 зображено інтеграцію виробничих підрозділів в єдину систему управління підприємством.

Для забезпечення нормального функціонування складних систем, де взаємодіють різноманітні : матеріальні, виробничі ресурси та великі колективи людей, здійснюється управління як окремими елементами, так і системою в цілому.

Подпись: ЗамовникиПодпись: Готова продукціяПодпись: ПостачальникиПодпись: СировинаПодпись: Корпоративний рівеньПодпись: Виробничий  рівень

Рисунок 1- Інтеграція виробничих підрозділів в єдину систему управління підприємством

Впровадження ERP-системи  надає:

·       автоматизацію рутинних бізнес-процесів, планування потреби в ресурсах, а також процесів маркетингу і продажів

·        забезпечення контролю за діяльністю підприємства

·       досягнення узгодженості роботи різних підрозділів, при цьому зниження адміністративних витрат і усунення проблем інтеграції даних для різних додатків;

·       досягнення конкурентних переваг за рахунок оптимізації бізнес-процесів підприємства і зниження витрат;

·       привернення  інвестицій, оскільки ERP- системи роблять бізнес підприємства  більш прозорим, що підвищує довіру  до нього з боку інвесторів. Це особливо актуально в українських умовах.

·       інтегровані інформаційні системи враховують взаємозв'язки окремих процесів в їх деталях і в динаміці, створюють можливості для ефективного управління підприємством в режимі реального часу

Використання інтегрованих інформаційних систем надає:

-         Власнику підприємства — можливість підвищити прибутковість бізнесу, контроль та інвестиційну привабливість;

-         Керівництву підприємства — можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами підприємства для підвищення ефективності і конкурентоспроможності;

-         Керівникам підрозділів і менеджерам — інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямах;

-         Працівникам облікових служб підприємства — засоби для автоматизованого ведення обліку в зручному сучасному інтерфейсі.

 

Література

1.     Глинских А. Мировой рынок ERP-систем // Jet Info. Информационный бюллетень. 2002. № 2 (105)

2.     Егорченков А.О. Изучение концепции ERP на примере использования "1С: Управление производственным предприятием" // Материалы Конференции "Новые информационные технологии в образовании". К: КГУ, 2011

3.     Литвин І.С. Інформаційні технології в економіці: Навч. Посібник. – Т.: Економічна думка, 2001. – 296 с.

4.     Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці. – К.: Слово, 2003. – 263 с

5.     Основи Інформаційних систем / В.Ф.Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С.Краєва – К.:КНЕУ, 1997. – 245

6.     Писаревська Т. А. Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами: Навч.-метод. посібник для самостійного вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 1999. – 164 с