Тішаєв М.В., студент

Ілляшенко К.В., к.е.н, доц.

Сумський державний університет, Україна

Формування дохідної частини мiсцевих бюджетiв в Українi

Розглянуто шляхи формування дохідної частини органiв мiсцевого самоврядування.

Постановка проблеми. На органи місцевого самоврядування покладена дуже важлива роль – задоволення потреб населення та розвиток регіону. Ці та інші завдання виконуються за рахунок коштів з місцевого бюджету. Наповнення бюджету міста є проблемним питанням для України, адже існує велика залежність від міжбюджетних трансфертів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань з формування дохідної частини мiсцевих бюджетiв в Українi та питань тісно пов’язаних з ними займаються багато науковців, як зарубіжних так і вітчизняних. Підгрунтям для написання були праці наступних науковців: С.Е. Островича, С.С.Захарчука, В.Кулешіра, Г.В.Дмитренка, В.М.Русіна, В.Б.Сапожнікова, Т.О.Бутурлакіної та В.В.Оленчина.

Постановка завдання. Мета полягає у розгляді проблеми формування місцевих бюджетів та порівняння показників дохідної частини м. Суми з середніми показниками надходжень до бюджетів міст по Україні.

Виклад основного матеріалу. В Українi останнiм часом спостерiгається тенденцiя до зменшення частки власних доходiв мiсцевих бюджетiв, що в свою чергу посилює залежнiсть мiсцевих органiв влади вiд мiжбюджетних трансфертiв. Цей факт заважає виконувати функції покладенi на органи мiсцевого самоврядування.

Усі доходи місцевих бюджетів поділяються на декілька груп:

-                   податкові надходження;

-                   неподаткові надходження;

-                   міжбюджетні трансферти;

-                   доходи від операцій з капіталом;

-                   цільові фонди.

В табл.1 наведена структура надходжень до бюджету м. Суми в порівнянні з середніми показниками надходжень до бюджетів міст по Україні за останні 3 роки.

Табл.1 - Надходження бюджету м. Суми за період 2009-2011 років [1,2,3,4]

Надходження

м. Суми

Україна

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Податкові надходження, % від загального обсягу доходів

62,49

62,48

59,9

41,7

43,1

44,0

Неподаткові надходження, % від загального обсягу доходів

6,93

7,25

6,32

6,0

5,6

5,8

Міжбюджетні трансферти, % від загального обсягу доходів

27,53

27,18

32,9

45,5

46,3

47,2

Доходи від операцій з капіталом, % від загального обсягу доходів

2,18

2,71

0,55

4,3

3,3

1,9

Цільові фонди, % від загального обсягу доходів

0,87

0,38

0,33

2,5

1,7

1,1

Як ми можемо побачити з цієї таблиці, основа місцевого бюджету це податкові надходження та міжбюджетні трансферти. Хоча показник податкових надходжень м. Суми дещо більший ніж загальнодержавний показник, а показник міжбюджетних трансфертів – менший, це не може тішити. Адже така залежність бюджету міста гальмує розвиток регіону.

Після прийняття нового Податкового кодексу відбулися зміни у формуванні доходів місцевих бюджетів. До прийняття цього кодексу було 14 місцевих податків та зборів, тепер 5 місцевих податків та зборів.

До них належать:

·                   Податки:

-    податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

-    єдиний податок.

·                   Збори:

-    збір за місця для паркування транспортних засобів;

-    збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

-    туристичний збір.

Цей крок влади можна розцінювати по різному, але так чи інакше він також впливає на формування бюджету міста.

Висновки. Існуюча в Україні система розподілу бюджетних ресурсів не дає того результату, який би всіх задовольнив. Поряд з усіма недоліками є й позитивні риси. Залежність місцевих бюджетів, недостатнє фінансове та матеріальне забезпечення заважає розвиткові та стабільності регіону.

Розширення власної дохідної бази органів місцевого самоврядування є одним із шляхів до вирішення питання наповнюваності бюджету міста.

Список використаної літератури:

1. Рішення Сумської міської ради " Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2011 року": http://meria.sumy.ua

2. Рішення Сумської міської ради "Про звіт про виконання міського бюджету за 2009 рік": http://meria.sumy.ua

3. Рішення Сумської міської ради "Про звіт про виконання міського бюджету за 2010 рік": http://meria.sumy.ua

4. Акмурадова В.Е.,Кубай О. Г. Особливості державного регулювання ЗЕД в Україні: http://www.rusnauka.com/10_DN_2012/ Economics/ 15_105858. doc.htm