Бюджетная політика України. Перспективи удосконалення.

Бюджетна політики являється  рушійною силою розвитку України.
Основні чинники,що стримують прагнення України  до кращого стану  є:

-          гальмування розвитку інвестиційної діяльності;

-         тіньові  процеси у сфері  приватизації;

-         не ефективне управління держави земельними ресурсами;

-         застаріння механізму    державної   підтримки   вугле-   і
торфодобувних підприємств;

-         не планомірне проведення тарифів на житлово-комунальні послуги;

-         низький рівень соціального життя громадян та багато інших.

Бюджетна політика — сукупність заходів держави щодо організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального розвитку.

Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік ґрунтуються на
положеннях Програми економічних реформ на 2010-2014 роки  "Заможне
суспільство, конкурентоспроможна   економіка,  ефективна  держава"
.

     Формування основних напрямів бюджетної політики,
орієнтованих
на :

·              забезпечення соціально-економічного розвитку України; 

·              спрямування фінансової  та  податкової  політики  на побудову 
ефективної держави;

·       забезпечення зростання  рівня  життя  громадян  та  виконання
заходів
з подолання та запобігання бідності.

 

·        створення сприятливих  умов  для  бізнесу   шляхом   зниження
адміністративних   бар'єрів   для   його   розвитку,  модернізації
податкової
системи;