Економічні науки / 1. Банки і банківська система

 

Чернова Т. І.

(науковий керівник – к. е. н., доц. Смоляк В. А.)

              Харківський національний економічний університет, Україна

                                                               

Особливості організації розрахунково-касового

обслуговування юридичних осіб в  банку

 

Останнім час на ринку фінансових послуг України виникають нові банки, що сприяє швидкому його насиченню банківськими послугами, в тому числі і операціями з розрахунково-касового обслуговування юридичних та фізичних осіб [3], тому дуже  нагальною постає проблема якості  організації  розрахунково-касового обслуговування банками і надання інформативної бази потенційним клієнтам про пакети та тарифи з метою полегшення вибору розміщення своїх ресурсів та ведення бізнесу.

Проблемам розрахунково-касового обслуговування банків займались такі науковці як: Адамик Б. А., Алексеєнко М. Д., Батракова Л. Д., Березина М. П., Васюренко О. В., Внукова Н. М.,  Жуков В. М., Ковальчук Т. Г., Кочетков В. М., Лаврушин О. А., Мороз А. М., Примостка Л. О., Сало І. В., Ситник Л. С., Шелудько В. М., Яворенко О. В. та ін.

Мета дослідження полягає в з’ясуванні сутності розрахунково-касового обслуговування та аналізі тарифної політики українських банків для інформативного забезпечення потенційних клієнтів.

Відповідно до закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», розрахунково-касове обслуговування – це послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які пов'язані із переказом коштів з рахунка цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами [1].

Як правило, розрахункове обслуговування клієнтів банку – юридичних осіб містить такі основні послуги: відкриття поточного рахунку, його щомісячне обслуговування, здійснення різноманітних платежів, зокрема з використанням системи електронних платежів, зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, встановлення та обслуговування системи «клієнт-Банк» або «Інтернет-банкінг», видача грошових чекових книжок та закриття рахунку [2].

З метою виявлення банків з найбільш та найменш вигідними для клієнтів – юридичних осіб тарифами на розрахункове обслуговування було проведено дослідження 20 провідних банків України та їх тарифів на РКО (табл. 1), взятих із рейтингу компанії Простобанк Консалтинг, який містить 168 фінансових установ, кількість платежів яких в рік не перевищує 300 платежів, а сума зняття на протязі року – 250 тис. грн. [4].

Таким чином, проаналізувавши табл. 1, можна стверждувати, що різні фінансові установи пропонують різноманітні тарифи на РКО, таким чином формуючи річні виплати по цим послугам, на підставі яких підприємці формують своє рішення з приводу розміщення коштів в тому чи іншому банку.

З табл. 1 можна зробити висновок, що найбільш вигідним для клієнта є Акта Банк, сума річних витрат по якому є найменшою та складає 1 276,20 грн.

Між банками, річні витрати по яким коливаються в межах від 2000 до 5000 грн. можна виділити «Райффайзен банк Аваль», оскільки банк пропоную різноманітні програми з обслуговування, тобто можливості вибору більш доцільного розміщення ресурсів клієнтом.

Серед фінансових установ, що пропонують обслуговування в межах 6000 – 10000 грн. можна виділити VAB Банк з тарифом «Все включено», плата за відкриття рахунку в якому безкоштовна.

Найбільш дорогим є розрахунково-касове обслуговування в Укрінбанку, проте необхідно зауважити, що сума відкриття рахунку містить у собі сплату всіх послуг розрахунково-касового обслуговування.

Отже,  в Украйни існує достатня кількість установ для забезпечення конкурентного середовища на ринку фінансових послуг.

Таблиця 1

Рейтинг розрахунково-касового обслуговування для бізнесу

Рейтинг банку

Банк

 

Тариф

Тарифи на відкриття

та обслуговування

поточного рахунку, грн.

Витрати на підключення,

обслуговування та ведення платежів в системі Клієнт-банк, грн.

Витрати на зняття готівки

з поточного рахунку

Разом річних витрат 

на РКО, грн.

1

Акта Банк

РКО

13,00

13,20

1 250,0

1 276,20

3

ПроКредит Банк

Базовий

50,00

0,00

2 000,00

2 050,00

8

Финансовая

ініціатива

Стартовий

0,00

1 110,00

1 250,00

2 360,00

44

ПриватБанк

Все по 2

700,00

600,00

1 875,00

3 175,00

53

Райффайзен Банк Аваль

РКО

460,00

300,00

2 500,00

3 260,00

101

Райффайзен Банк Аваль

Базові

рішення

640,00

1 000,00

2 500,00

4 140,00

115

Альфа-Банк

Максимум

3 200,00

0,00

1 250,00

4 450,00

142

Південний

РКО

50,00

2 550,00

2 500,00

5 100,00

152

Райффайзен Банк Аваль

Максимальні

рішення

3 690,00

0,00

1 750,00

5 440,00

154

Банк Форум

Торговий

3 650,00

650,00

1 750,00

6 050,00

157

ПроКредит Банк

Максимальный

4 350,00

340,00

1 750,00

6 440,00

159

VAB Банк

Все включено

0,00

6 000,00

1 750,00

7 750,00

160

Всеукраїнський банк розвитку

Бізнес простір

6 050,00

0,00

2 000,00

8 050,00

161

Південкомбанк

Все включено

6 000,00

500,00

2 500,00

9 000,00

163

Енергобанк

Експортер/

Імпортер

8 400,00

0,00

1 750,00

10 150,00

165

АКБ банк

Люкс

11 400,00

0,00

1 125,00

12 525,00

165

Укрсиббанк

Готівковий

11 880,00

600,00

875,00

13 355,00

166

Мегабанк

V.I.P.

12 050,00

650,00

2 000,00

14 700,00

167

Промінвестбанк

Профі

22 656,00

0,00

1 500,00

24 156,00

168

Укрінбанк

V.I.P.

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

 

Тому юридичнім особам необхідно більш детально ознайомлюватися з тарифами  на розрахунково-касового обслуговування та вибирати найбільш доцільний варіант для розміщення своїх ресурсів.

Література:

 

1. Про затвердження Інструкції про ведення  касових операцій банками в Україні: Постанова КМУ № 174 від 01.06.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua

2. Розрахунково-касові операції комерційного банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vkredit.org.ua

3. Рахунки та розрахункове обслуговування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.derzhva.ru

4. Рейтинг РКО для бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prostobiz.ua