Макухіна Я.О., БС-09-А

Науковий керівник: Мелентьєва О.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

 

Податок на доходи фізичних осіб: особливості стягнення, згідно Податкового кодексу України

На сьогоднішній день однією з найбільш обговорюваних та актуальних тем - є тема оподаткування доходів фізичних осіб. В сучасних умовах ця тема є одним із проблемних напрямків у питаннях оподаткування. Найбільшу актуальність процес оподаткування фізичних осіб набув після прийняття Податкового кодексу України.

Метою даної роботи є визначення і розгляд особливостей стягнення податку на доходи фізичних осіб, ставок цього податку, згідно з Податковим кодексом, а також визначення податкової знижки для платників податків на доходи фізичних осіб.

Податок на доходи фізичних осіб є не менш важливим джерелом формування доходів бюджету, ніж інші важливі податки, такі як податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний податок.

Згідно з Податковим кодексом України, платниками податку на доходи фізичних осіб є: фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; податковий агент.

Об'єктами оподаткування резидентів є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. Об’єктом оподаткування нерезидента є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на суми податкової знижки такого звітного року. Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду. Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

Згідно із Розділом ХХ Податкового кодексу України «Перехідні положення», особливості стягнення податку на доходи фізичних осіб полягають у наступному:

1. Податок на доходи фізичних осіб, нарахований, але не сплачений податковим агентом до бюджету всупереч порядку, що діяв до набрання чинності Кодексом, на дату набрання чинності Кодексом вважається податковим боргом за узгодженим податковим зобов’язанням і підлягає відображенню в податковому розрахунку за результатами першого звітного кварталу, протягом якого набирає чинності Кодексу, а також стягується з податкового агента з застосуванням заходів відповідальності, передбачених Кодексом.

2. Інвестиційний збиток, отриманий платником податку на доходи фізичних осіб на 1 січня року набуття чинності Кодексу, враховується при обчисленні інвестиційної прибутку, отриманого за операціями з цінними паперами або деривативами, які перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів, починаючи з результатів за такий рік у частині збитків, понесених в результаті продажу інвестиційних активів через професійних торговців цінними паперами. Обов'язок документального підтвердження розміру вказаних збитків покладається на платника податків.

3. Не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб грошові кошти, сплачені за роботи і послуги, виконані й надані на території України або за її межами у період підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зокрема (але не виключно) у вигляді заробітної плати, відшкодування видатків та добових таким особам (крім резидентів України незалежно від їх участі у проведенні зазначеного чемпіонату): представникам або посадовим особам асоціацій - членів УЄФА; членам делегацій, що беруть участь в чемпіонаті, в тому числі членам команд, які отримали право на участь у чемпіонаті; фізичним особам, акредитованим УЄФА.

Дохід інших нерезидентів, отриманий у період підготовки і проведення чемпіонату з джерел походження з України, підлягає оподаткуванню на загальних підставах з урахуванням положень міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування доходів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

4. Не підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб кошти, які згідно з законом, що регулює питання створення і функціонування фондів банківського управління, виплачуються в період дії цього Закону фізичним особам згідно з договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, і договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти знімаються такими фізичними особами з порушенням умов відповідно пенсійного вкладу або фонду банківського управління).

Установити, що на період дії закону, що регулює питання створення і функціонування фондів банківського управління, не підлягають оподаткуванню цим податком (не відображаються в його річній податковій декларації) та не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку у межах норм, встановлених Кодексом, такі доходи: доходи, нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору і згодом перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкритий відповідно до закону, як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий внесок або такий рахунок; кошти, які нараховуються та вносяться особою, яка не є платником податку, або його працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду банківського управління такого платника податків; кошти, перераховані фізичною особою на власний пенсійний вклад або на власний рахунок у фонді банківського управління або на пенсійний вклад або на рахунок фонду банківського управління членів сім'ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення; доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного вкладу або за договором довірчого управління, укладеного з уповноваженим банком відповідно до закону.

5. Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то в цілях їх застосування використовується сума у розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового Кодексу України для відповідного року.

6. Оподаткування доходів платника податків, нарахованих за результатами податкових періодів до 1 січня 2011 року, здійснюється за ставками і відповідно до норм, що діяли до 1 січня 2011 року, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання) [1, 2].

Податковим кодексом залежно від видів доходів платника податків встановлені такі податкові ставки (табл. 11.1): 15 % (базова) та 17 %; 0 %; 1%; 5 %; 10 %; 30 %.

Згідно зі статтею 166 Розділу ІV Податкового кодексу України, платник податку має право на податкову знижку. Підстави для нарахування податкової знижки з вказівкою конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, і підтверджуються відповідними платіжними та розрахунковими документами. Документи в орган державної податкової служби не надаються, але підлягають зберіганню.

Зазначимо кілька найцікавіших витрат, які можна включити до податкової знижки:

-          частина суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом;

-          сума коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді благодійного внеску неприбутковим організаціям;

-          сума грошових коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для отримання компенсації вартості середньої професійної або вищої освіти самого платника податку, або членів його сім'ї першого ступеня споріднення;

-          сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг лікування самого платника податку, або членів його сім'ї першого ступеня споріднення;

-          суму витрат платника податку на оплату страхових платежів та пенсійних внесків у розмірі не перевищує 1320 гривень стосовно самого платника податку, і 660 гривень стосовно члена сім'ї першого ступеня споріднення;

-          сума грошових коштів, сплачених платником податку у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платнику податку, з використанням біопалива.

Щоб отримати право на податкову знижку, треба:

-          бути резидентом;

-          мати реєстраційний номер облікової картки платника податку, або відмітку в паспорті про відмову у отримання такого номера;

-          загальна сума податкової знижки не може бути більше загального річного оподатковуваного доходу;

-          податкова знижка повинна бути сформована витратами звітного податкового року і не переноситься на наступні податкові роки [1].

Отже, на підставі цієї роботи можна зробити висновок, що податок на доходи фізичних осіб є важливим джерелом формування доходів бюджету, так як і податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, акцизний податок. Перш ніж почати розраховувати податок на доходи фізичних осіб, необхідно детально вивчити особливості Податкового кодексу України, визначити, що таке податкова знижка чи податковий кредит та уважно розраховувати податок, для того щоб уникнути помилок і фінансової відповідальності.

 

 

Література:

1.     Податковий Кодекс України, Розділ ХХ «Перехідні положення», від 01.01.2012.

2.     Податковий менеджмент: рек. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.  /  М-во …. П 44 [ О. О. Папаіка,     В. О. Орлова, О. В. Грицак, І. В. Попова, Г. С. Тодосейчук, О. В. Мелентьєва, Г. О. Шунькіна, Ю. Г. Волкогон ] . – Вид. 2-ге – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 361 с.