Крючко Л.С.

Дніпропетровський державний аграрний університет, Україна

 

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 

За останні п’ять років внаслідок впливу світової фінансової кризи та внутрішніх політичних й економічних проблем більшість передбачених заходів щодо розвитку вітчизняного страхового ринку України провести не вдалось. Зокрема, не прийнято нової редакції Закону України «Про страхування», не запроваджено обов’язкового медичного страхування, припинено державне субсидування агрострахування, залишились нерозв’язаними проблеми взаємовідносин банків та страховиків, не врегулювано питання діяльності актуаріїв, страхових агентів, аварійних комісарів, залишається недосконалим захист прав споживачів страхових послуг.

В сучасних умовах перед страховим ринком постає складне завдання щодо зростання обсягу та якості страхових послуг, підвищення рівня капіталізації та фінансової надійності страхових компаній, ліквідності їх активів.

Світовий досвід свідчить, що страховий ринок ефективно розвивається тоді, коли враховується принцип оптимальності державного регулювання, тобто держава регулює діяльність учасників ринку лише у випадках, коли це абсолютно необхідно, а в інших – вона делегує частину своїх повноважень професійним учасникам ринку, які об’єднуються у саморегулівну організацію.

Фінансово-економічна криза призвела до скорочення обсягу залучених страховими компаніями премій. За результатами діяльності страхового ринку за перше півріччя 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 р. надходження страхових премій скоротилися на 16%, на 10% знизилися чисті страхові виплати, також на 11% знизився рівень перестрахування. Під час фінансової кризи в Україні загострилась конкуренція, знизились можливості щодо якісного відбору привабливих ризиків до власного страхового портфелю, що призвело до створення незбалансованого портфеля страхових компаній та зниження платоспроможності.

У 2011 році спостерігається збільшення кількості укладених договорів, страхових премій, виплат, обсягів страхових резервів. Страхові компанії України в 2011 році зібрали чисті платежі на суму 13,328 млрд. грн., що на 5,29% більше, ніж в 2010 році (12,658 млрд. грн.). Валові страхові премії страховиків за 2011 рік склали 23,082 млрд. грн., що на 12,9% більше, ніж роком раніше (20,442 млрд. грн.). Частка чистих страхових премій, зібраних страховиками України в 2011 році, в структурі валового внутрішнього валового продукту (ВВП) склала 1,2% (Дані Держфінпослуг). Сукупні активи страхових компаній України в 2011 році склали 43,9 млрд. грн .

Як показує динаміка останніх років, страхова індустрія України в цілому вийшла на певний рівень інвестиційної привабливості та представлена провідними транснаціональними страховими групами з Австрії, Бельгії, Великобританії, Ізраїлю, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, США, Франції, Швеції, але ще не стала реальним фактором стабільності національної економіки та за своїми інституційними і функціональними характеристиками не відповідає сучасним тенденціям, які визначають її істотне відставання в глобальному процесі формування світової фінансової системи.

На наш погляд, основними заходами подальшого розвитку страхового ринку є:

- створення розвиненої та платоспроможної системи страхування, що здатна компенсувати шкоду від непередбачених подій;

- підвищення якості здійснення страховим ринком функцій щодо акумуляції коштів населення, підприємств та трансформації їх в інвестиції;

- зміцнення довіри до українського страхового ринку інвесторів, іноземних перестраховиків та перестрахувальників, а також страхувальників, у першу чергу, населення;

- зміцнення державного страхового нагляду та формування системи саморегулювання;

- удосконалення податкового, антимонопольного, кримінального та цивільного законодавства, що регулює сферу страхування.

Сьогодні на страховому ринку України спостерігається тенденція оптимізації структури і управління, та переходу від докризового ажіотажного зростання і кризового падіння до фази стабілізації та концентрації. В таких умовах компанії змушені конкурувати за рахунок скорочення витрат: страховим компаніям доводиться йти з найбільш збиткових сегментів ринку, закривати неприбуткові відділення. Зважаючи на такі ринкові обставини страхові компанії починають розвивати онлайн-страхування. В цілому онлайн-страхування становить лише приблизно 1% від усієї кількості продажів на ринку, проте в різних компаніях цей показник різниться: так в компанії QBE Україна он-лайн продажі становлять 10%. Основною проблемою українського ринку страхування залишається недорезервованість.

В разі зростання попиту на страхові послуги, активної державної підтримки страхування, розвитку інфраструктури страхового ринку відбудеться підвищення його інвестиційного потенціалу за рахунок збільшення розміру страхових резервів в 2014 році – до 20 млрд. грн.