В’юниченко М.О., Сорокіна О.М., асистент

Донецький національний університет економіки и торгівлі

імені Михайла Туган – Барановського

СТРАХОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СПОСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найбільш ефективним сучасним способом вдосконалення страхової діяльності є застосування методів маркетингу в практиці страховиків. Страховий маркетинг як самостійна течія виник в економічно розвинених країнах відносно недавно.

В даний час є ряд визначень страхового маркетингу. Так, можна навести формулювання, яке дає в своїй роботі Зубець О.М.: страховий маркетинг - це система понять і прийомів, за допомогою яких досягається взаєморозуміння та ефективна взаємодія страховика і страхувальника - оптимізація їх фінансово-економічних відносин, спрямована на найкраще забезпечення різноманітних потреб страхувальників в якісному, відносно дешевому і повному страховому захисту в поєднанні з досягненням достатньою прибутковості страхових операцій для компанії [1].

В ринкових умовах виробник і споживач страхової послуги не пов'язані між собою організаційною підпорядкованістю. Страховик або інша особа найчастіше не може директивно вказувати страхувальнику номенклатуру і кількість споживаної їм страхової продукції і, навпаки - страхувальник не може встановлювати ціну поліса і широту покриття. Виняток становлять компанії, що здійснюють соціально значущі види захисту населення - це обов’язкове медичне страхування, страхування автоцивільної відповідальності, страхування військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів. Тут тариф, внески і розмір виплат регулюються законодавчо або різними актами уповноважених державних органів. Але на більшій частині страхового поля виробник і споживач вільні у своєму виборі. Тому для взаєморозуміння страхувальника та страховика потрібна особлива мова, набір понять і інструментів, що враховує специфіку їх інтересів і взаємин, а також їх положення в економічному процесі. В ідеалі страховий маркетинг - це система взаємного врахування потреб страховиків і страхувальників, система пошуку компромісу між їхніми інтересами

Метою маркетингу страхування як споживчої послуги є задоволення потреби клієнта в страховому захисті. Мета маркетингу страхування як фінансової послуги - оптимізація руху фінансових ресурсів страховиків і страхувальників, тобто він окрім власне страхової діяльності зачіпає і фінансову. У вузькому сенсі страховий маркетинг - це та частина маркетингової діяльності, яка безпосередньо пов'язана з продажем страхових проектів.

Особливістю відтворювального циклу в страхуванні є та обставина, що продаж страхової послуги передує її виробництву. Між оплатою вартості послуги і виробництвом самої послуги завжди існує часовий проміжок, протягом якого отримані страховиком кошти акумулюються в страхових резервах. Спочатку клієнт в обмін на сплачену страхову премію набуває страховий захист, але її матеріальне вираження - страхову виплату - він отримає тільки після настання страхового випадку.

У сучасних умовах продаж страхових продуктів безпосередньо страховою компанією страхувальнику (так званий метод прямого продажу) не є переважаючим. Між виробниками і споживачами страхових послуг функціонує сполучна ланка - страхові посередники. 

Клієнту повинен бути запропонований страховий продукт, юридично грамотно розроблений, який обов'язково враховує потреби клієнта, а також,  що легко доповнюється суміжними страховими продуктами (наприклад, страхування автомобіля доповнюється страхуванням цивільної відповідальності автовласника, страхування туристів на випадок раптових захворювань і нещасних випадків - страхуванням багажу і т.п.). Зусилля продавця будуть неефективними, якщо продукт не привабливий для клієнта, якщо у нього немає відповідного страхового інтересу.

Також для успішного залучення клієнтів необхідний позитивний імідж компанії. Сприятливо сприймається клієнтом інформація про гарний фінансовий стан компанії, розмір статутного капіталу, наявності великих і відомих підприємств у числі акціонерів і клієнтів компанії, участь компанії в перестрахувальних операціях, чисельності та кваліфікації персоналу тощо. Негативно впливає на рішення клієнта про страхування інформаційна закритість компанії.

Таким чином, страховий маркетинг включає заходи, пов'язані з вивченням потреб потенційних страхувальників, вивченням конкурентного середовища, розробкою (на основі результатів цих досліджень) і впровадженням страхових продуктів, а також систем їх продажу, створенням і функціонуванням необхідної посередницької мережі та інфраструктури, що відіграє важливу роль у розвитку і вдосконаленні страхової діяльності.

Література:

1)    Зубец А.Н. Маркетинговые исследования страхового рынка. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2005 г. – 224 с.

2)    Котлер Ф. Основы маркетинга - М., 2007