Економічні науки/ Маркетинг та менеджмент

Д.е.н Оліфіров О.В, аспірант Хованець І.С.

Донецький національний університет економіки та торгівлі              ім..М.Туган – Барановського

Інформаційна підтримка досліджень з розширення асортименту сиркових виробів

Здоров'я людини залежить від їжі, яку він щоденно вживає. Повноцінне харчування сприяє профілактиці захворювань, продовженню життя, створення умов для підвищення здатності організму протистояти несприятливому впливу навколишнього середовища, нормальному росту й розвитку дітей. Раціональним прийнято вважати харчування, яке задовольняє енергетичним, фізіологічним і іншим потребам організму і забезпечувати при цьому необхідний рівень обміну речовин.

Все це вимагає не тільки докорінного вдосконалення технології виготовлення традиційних продуктів, але і створення нового покоління харчових продуктів, що відповідають можливостям і реаліям сьогодення. Це продукти підвищеної харчової цінності, що мають збалансований склад, співвідношення компонентів у яких, максимально наближено до фізіологічним потребам організму.

Одним з найважливіших напрямків в підвищенні харчової цінності стало створення продуктів складного сировинного складу. Найбільш придатною основою для створення продуктів складного сировинного складу є кисломолочний сир.

Комбінування кисломолочного сиру з сировиною рослинного походження дозволяє створювати позитивний біологічний ефект харчування. Таким чином, проблема із створенням та впровадженням нових продуктів на основі кисломолочного сиру, збагачених вітамінними комплексами, є сьогодні актуальною.

         Досить важливою проблемою на сьогоднішній день є пошук перспективних джерел функціональної сировини, розробка способів її переробки і використання в харчовій промисловості, а також вивчення цінності нових продуктів і специфіки їхнього впливу на організм людини.

Але для цілісного дослідження сучасного стану та вибору напрямку потрібно використовувати всі наявні інформаційні джерела, враховуючи загальні електронні ресурси глобальних пошукових мереж. Нами було проведено аналіз інформації щодо виготовлення сиркових виробів.

Метою роботи є інформаційне забезпечення наукових досліджень з проб-

леми розробки нового продукту, систематизація електронних інформаційних ресурсів та їх джерел, створення обґрунтованої системи пошуку потрібної для наукових досліджень інформації.

Характерними властивостями інформаційних систем як нового класу є:

глобальний доступ до системи в середовищі Web; підтримка даних для системи

та користувачів; неоднорідні та розподілені інформаційні ресурси; матеріалізо-

вані та віртуальні колекції; інтеграція інформаційних ресурсів на різних рівнях;

розвинені засоби каталогізації інформаційних ресурсів; призначені для корис-

тувача інтерфейси з підвищеним рівнем семантики, можливостями їх персона-

лізації; мультимовні текстові інформаційні ресурси та інтерфейси системи;

вбудовані сервіси (пошук, візуалізація даних, статистичний апарат і ін.).

Особливу роль для науковців, що займаються дослідженнями в різних галузях, відіграють технології електронних бібліотек, за допомогою яких можна забезпечити ефективне розповсюдження результатів досліджень у середовищі наукового співтовариства та співпрацювати з колективами дослідників. Для електронних бібліотек не є перешкодою адміністративні, географічні та національні межі.

Інтернет-ресурси Україні є складовою інформаційного забезпечення.

Особливо помітна їх регіональне розосередження. Напевне, в кожному куточку

землі не знайдеться куточка, де не користувалися б цими ресурсами.З появою інтернету ця особливість набула нового звучання. Щоб правильно та в повному обсязі знайти та проаналізувати будь-яку інформацію, потрібно чітко сформулювати мету, ідею пошуку, скористатися будь-якою пошуковою службою Інтернету й оглянути отримані результати. Далі залишається тільки ретельно ознайомитися та вдосконалити результат.Завдяки такому пошуку можна отримати окрему інформацію у вигляді анотованих описів, бібліографічних оглядів, повнотекстових документів. Проте не слід забувати про відсутність універсальної рубрикації, недостатню повноту бази, обмеженість пошукових систем.

Є декілька десятків каталогів, найбільш відомі з них це: www.yandex.ru,

основною перевагою якого є «володіння» морфологією російської мови та доб-

ре розвинений пошук за категоріями, www.rambler.ru; www.aport.ru/ та metaukraine.com/ – українська пошукова система, дякуючи якій можливий пошук повсіх регіонах України; www.google.ua та ін.

Було вирішено почати пошук з наявних статей, патентів і журналів на те-

му використання знежиреного молока та рослинної сировини у виробництві на-

півфабрикатів. Патентні дослідження – це дослідження технічного рівня і тен-

денцій розвитку об'єктів господарської діяльності, їх патентоспроможності, па-

тентної чистоти, конкурентоспроможності на основі патентної та іншої інфор-

мації. Вони здійснюються в процесі створення, освоєння та реалізації промис-

лової продукції з метою забезпечення її високого технічного рівня, а також ско-

рочення витрат на створення продукції за рахунок виключення дублювання до-

сліджень і розробок.

Користуючись пошуковими системами «Яндекс», «Googl» ми отримали посилання на публікації, патенти, автореферати та дисертації за різними напрямками, а саме:

·                                                                    Вітамінізація – збагачення окремими вітамінами чи їх комплексами сиркових продуктів. Збагачують сиркові вироби вітамінами Е,С,А,D. 

     В розрізі цього напрямку була представлена дисертаційна робота та наукові статті. Автор дисертацій Этуев Т.М, Росія, головною ціллю була розробка нового продукту на основі нежирного кисломолочного сиру з внесенням біологічно активної добавки «Нутрикон – Плюс Е» та фруктово – ягідним наповнювачем, в даному випадку пюре із ягід чорниці (http://www.dissercat.com/content/formirovanie-potrebitelskikh-svoistv-i-issledovanie-kachestva-tvorozhnykh-izdelii-povyshenno)

·                                                                    Збалансованість мінерального складу – внесення окремих мінеральних речовин у сиркові вироби такі як : йод, залізо,кальцій,фосфор.

      Так на сайті Російський патент було знайдено патент на сирок з додаванням в нього мінеральних речовин (http://ru-patent.info/20/25-29/2028060.html). Достатню кількість авторефератів Ованова Т.Г., Грудзинська Е.Є. (http://www.lib.ua-ru.net)

·                                                                    Збагачення вітаміно- мінеральним преміксом – збагачення продукту одразу і вітамінами і мінералами. Внесення преміксів згідно з фізіологічних потреб людини.

          В Кемеровському інституті також був опрацьований і цей напрямок в виготовлені нових продуктів . Вітаміно – мінеральний премікс був внесений під час пастеризації молока. Скориставшись пошуковою системою «Google» був знайдений патент на корисну модель сирок «Витаминчик»  (http://ru-patent.info/20/25-29/2025075.html)

·                                                                    Використання нетрадиційної сировини, в тому числі дикорослими рослинами. Для більш вираженого аромату в сиркові вироби додають калуфер бальзамічний, екстракт липи, кропиви та материнки.

          На сайті Російської державної бібліотеки (http://www.rsl.ru) було знайдено

          автореферат і дисертацію щодо теоретичного вивчення технологічних

принципів формування молочних продуктів збагаченних біологічно активними добавками (http://www.chem.asu.ru/chemwood/volume14/2010_03/1003_143.pdf)

·                                                                    Використання побічних продуктів харчової промисловості (побічні продукти цукрової, консервної, олійної промисловості). Збагачення сиркових виробів кедровим жмихом, волоським горіхом.

 В цьому напрямку завдяки електронній бібліотеці дисертаційних робіт http://www.dissercat.com ознайомилися з дисертацією Орлової О.Ю. в якій було висвітлено технологія виготовлення сиркових продуктів з додавання плодів волоського горіху молочно – воскової стиглості.   (http://www.dissercat.com/content/razrabotka-retseptury-i-tekhnologii-tvorozhnykh-produktov-s-dobavkoi-iz-plodov-gretskogo-ore)

·                                                                    Застосування овочів. Вносять у якості наповнювачів для сиркових виробів - томатне пюре, а також можливе використання відвареної моркви. Так в пошуковій системі «Rambler» ми змогли ознайомитись з публікаціями Орловського державного аграрного університету, кафедри хімії та технології виготовлення продовольчих товарів. В публікаціях було описано підбір рецептури та виготовлення сиру з буряковим соком  (http://www.rmj.ru/articles_2351.htm),(http://test.orelsau.ru/index.php?conferences=34_2008-03-10&chair=34&section=18&text=140)

      Даний напрямок доволі новий в порівнянні з вище названими, він знаходить на стадії дослідження, але на даний час є деякі розробки з створення нових сиркових продуктів з використанням овочів.

Такими чином за допомогою інтернет ресурсів пошук та підбір напрямку виготовлення нових продуктів стає більш легшим та повним . Також, формується можливість збагачення методичних прийомів підготовки нової продукції за рахунок взаємовикористання досвіду, накопиченого під час написання оглядів, проведення патентно-інформаційних досліджень,підготовки доповідей.

Література.

1.     Оліфіров О.В.Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчальний посібник/– Донецьк: ДонДУЕТ, 2005 – 33 с.