Экономические науки / 6. Маркетинг и менеджмент

К.е.н., доцент Тараненко И.В.,

Русіна А.О.

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДИНАМІКА ПІСЛЯКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ КРАЇН СНД

 

Ринок кондитерських виробів сьогодні досить розвинений і структурований. Виробники стимулюють зростання споживання за рахунок якісних і складних у виготовленні кондитерських виробів. Українські компанії-виробники активно експортують продукцію до 44 країн світу. На експорт спрямовано близько 40% від загального обсягу продукції.

Левову частку в структурі експорту (94% у 2010 р.) займають країни СНД. Найбільш імпортозалежними від України та Росії є 9 країн СНД з 11, а саме: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан.

На внутрішньому ринку Молдови крім ліченої кількості місцевих виробників працюють близько 30-ти імпортерів кондитерської продукції. Основні країни-постачальники: Україна, Росія. За словами експертів, ринок практично насичений. Імпортовані в 2010 році кондитерські вироби склали 36,2% від загального обсягу споживчого ринку. Тому планується введення спеціальних мит, що дозволить встановити нормальне конкурентне середовище для зарубіжної і молдавської продукції кондитерської промисловості, дозволить розвиватися національної галузі.

У 2010 році в Білорусі було реалізовано 173,6 тис. тонн кондитерських виробів, частка вітчизняних виробників склала 86,6%. Порівняно з 87,5% у 2009 році. Відповідно частка імпортних кондитерських виробів склала в 2010 році 13,4%, а в 2009 році 12,5%. Фахівці пов’язують цей спад з тим, що імпортери знижують ціни на продукцію, щоб завоювати більшу частку ринку. Основні країни-імпортери –до Білорусі - Росія, Україна, Німеччина.

Російський кондитерський ринок – один з найбільших у світі. З виробництва кондитерських виробів Росія посідає четверте місце після Великобританії, Німеччини та США. Лідерство на російському ринку шоколадних кондитерських виробів займає ВАТ Холдингова компанія "Объединенные  кондитеры" («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт»та ін.) – в 2010 році частка цього виробника в продажах склала 11,7% у вартісному виразі. За лідером слідує швейцарський виробник Nestlе з 16% роздрібних продажів у вартісному вираженні (рис. 1).

Рис. 1. Структура ринку кондитерських виробів Росії, 2010 р.

У 2010 році обсяг ринку кондитерських виробів в Росії склав близько 2600 тис. тонн продукції на суму близько 12 млрд. доларів.

Частка України на світовому ринку (93 млрд USD) досягає 1%. Обсяг виробництва кондитерської промисловості становить 3% ВВП країни та демонструє динамічне зростання на 32,2 % за останні п’ять років (табл. 1).

Таблиця 1. Виробництво кондитерських виробів в Україні (тис. тонн)

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

756,5

843,6

939,8

998,7

1001,2

1064,5

1108,2

Навіть криза 2008-2009 рр. не призвела до абсолютного скорочення виробництва, а в після кризовий період темпи зростання відновились. Динамічний розвиток забезпечений завдяки оновленню виробництва і інвестування в розвиток підприємств значних коштів (інвестиції в розвиток галузі складають щорічно більше 200 млн. грн.).

Виробництво кондитерських виробів в Україні зосереджено на 28-ми спеціалізованих підприємствах, питома вага виробництва яких складає біля 60 відсотків від загального виробництва, та біля 800 малих і середніх підприємствах місцевої харчової промисловості. Випуск кондитерських виробів у 2010 році склав 1,11 млн. тонн, в тому числі експорт 368,3 тис. тонн (33 %).

Основні виробники кондитерської галузі наведені на рис. 2. До трійки лідерів входять: ДП “Кондитерська корпорація “Рошен” (21,4 %), ЗАТ “АВК” (11,4 %), ЗАТ “ВО Конті” (12,8%).

Рис 2. Структура ринку кондитерських виробів України, 2010 р.

Серед країн, що успішно просувають шоколадну продукцію на український ринок, варто відзначити Росію, яка безперечне лідирує з часткою 65,9% від всіх імпортних постачань, а також Литву – 7,5%, Естонію – 6,8%, Білорусію – 7,0%, Германію – 4,1%.

Сучасні тенденції розвитку ринку кондитерських виробів країн СНД:

 - значна концентрація виробництва;

- збільшення споживання шоколадних виробів;

- орієнтація споживачів на зручність споживання;

 - розробка нових видів кондитерських виробів;

- збільшення залежності виробників від торговельних мереж;

 - переорієнтація лідерів кондитерської галузі на ринки, що розвиваються.