Педагогические науки / 2. Проблемы подготовки специалистов

Бігич О. Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Навчальний сайт для майбутнього вчителя

іноземної мови початкової школи

 

 

З 1-го вересня 2012 р. школярі почнуть вивчати іноземну мову як обовязковий навчальний предмет з першого класу. Відповідно, актуалізується низка проблем, серед яких вагоме місце за своєю значущістю обіймає проблема формування методичної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови початкової школи.

Уже понад 10 років я викладаю курс за вибором Методика навчання англійської мови в початковій школі старшокурсникам факультету германської філології відділення англійської мови Київського національного лінгвістичного університету.

У КНЛУ активно практикуються представлення та динамічне оновлення освітніх ресурсів викладачів різних навчальних дисциплін, зокрема їхніх веб-сторінок і веб-сайтів. Розробляючи веб-сторінку авторського курсу за вибором, основну мету я вбачала передусім в наданні студентам навчальної та професійно значущої інформації. Саме тому титульна сторінка курсу (http://bigich.knlu.kiev.ua) відкривається гіперпосиланням у вигляді звернення до студентів Майбутньому вчителю іноземної мови початкової школи.

Студенти мають можливість ознайомитися з розподілом навчального часу за темами і видами занять; виучуваними темами, кожна з яких представлена лекцією в таблиці(ях) і планом практичного заняття; літературою, яка включає основі й додаткові джерела, підручники англійської мови для початкової школи, дотичні дисертаційні дослідження, зарубіжні методичні посібники тощо.

Також студенти можуть ознайомитись з мультимедійною презентацією фрагмента уроку англійської мови з навчання аудіювання, як прикладом виконаного їхніми попередниками завдання для підсумкового контролю. Вся інформація про професійно орієнтований курс за вибором є відкритою для студентів і регулярно оновлюваною.

Відтак така організаційна форма навчання студентів майбутніх учителів як курс за вибором Методика навчання англійської мови в початковій школі представлено веб-сторінкою (http://bigich.knlu.kiev.ua/Kurszavuborom.htm).

Зазвичай студенти, які відвідують цей курс за вибором, для курсових робіт обирають теми, повязані з проблематикою навчально-виховного процесу з іноземної, зокрема англійської, мови в початковій школі. На веб-сторінці Курсова робота (http://bigich.knlu.kiev.ua/Kursova.htm) наведено приблизний перелік тем курсових робіт з методики навчання англійської мови з дотичними практичними частинами.

Для пятикурсників, які планують продовжити наукове дослідження проблем навчально-виховного процесу з англійської мови в початковій школі в рамках дипломних робіт, на веб-сторінці Дипломна робота (http://bigich.knlu.kiev.ua/Diplomna.htm) представлено їхню приблизну тематику. Пропоновані для дослідження теми супроводжують посилання на електронні ресурси, в яких я викладаю авторське бачення різних аспектів проблеми формування англомовної комунікативної компетентності у молодших школярів.

Відтак такий різновид професійно орієнтованого учіння студентів як їхня науково-дослідна робота представлено веб-сторінками Курсова робота і Дипломна робота.

Крім уже згаданих організаційних форм навчання (лекції й практичні заняття, курсова й дипломна роботи) студенти вдосконалюють свою методичну компетентність під час педагогічної практики з англійської мови, зокрема в початковій школі. На веб-сторінці Педагогічна практика (http://bigich.knlu.kiev.ua/Pedpractika.htm) представлено дві обовязкові для проведення студентом-практикантом організаційні форми навчання молодших школярів: урок англійської мови та позакласну роботу з англійської мови.

Урок проілюстровано планом-конспектом підсумкового уроку-свята з тем Christmas та Family; позакласну роботу тематичною добіркою конкурсів Найкращий знавець теми Seasons та сценарієм тематичного ранку Літературна англомовна казка: Дж. Р. Кіплінґ. Розробляючи план-конспект уроку і сценарії позакласних заходів, я передбачала, що їх проведення здійснюється з використанням мультимедійної дошки.

Відтак веб-сторінки окремих організаційних форм навчання студентів утворили навчальний сайт для майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи.

На сьогодні в процесі розробки знаходиться веб-сторінка такої організаційної форми навчання студентів протягом педагогічної практики як методичні семінари, на яких студенти-практиканти доповідають про перебіг виконання практичних частин курсової і/чи дипломної робіт, зокрема їхню апробацію в навчальній групі, учнів якої вони навчають.

Також у перспективі є розробка веб-сторінки на допомогу студентам у навчанні написання тез для участі у фахових науково-практичних конференціях та науково-методичних статей для фахових видань, що є ще одним складником науково-дослідної роботи студентів майбутніх учителів іноземної мови початкової школи.

Я не претендую на вичерпне вирішення проблеми створення навчального сайту як ефективного засобу навчання студентів майбутніх учителів іноземної мови початкової школи. Як і інші електронні засоби навчання веб-сайт потребує довготривалої апробації для визначення його впливу на ефективність формування методичної компетентності вчителя іноземної мови початкової школи.