Педагогические науки / 5. Современные методы преподавания

Бігич О.Б.

Київський національний лінгвістичний університет

  Електронний посібник „Планування уроку англійської мови в початковій школі”

 

Самостійна робота студентів, які набувають фаху вчителя англійської мови (АМ) початкової школи, забезпечується системою навчально-методичних засобів, у тому числі комп’ютерними засобами навчання. Одним з них є електронний посібник „Планування уроку АМ у початковій школі” (автори О.Б.Бігич, С.М.Назаров), який має свій друкований аналог (Бігич О.Б.  Планування уроку АМ у початковій школі: Посібник.- К.: Ленвіт, 2006.- 64 с.).

Електронний посібник „Планування уроку АМ у початковій школі” складається з трьох модулів. Перший модуль «Формування мовної компетенції» (рис. 1) містить чотири теми, в межах кожної з яких пропонуються схема етапів формування мовленнєвих навичок, а також тематичний комплекс чи добірка вправ.

Рис. 1. Фрагмент сторінки „Зміст”

Другий модуль «Формування мовленнєвої компетенції» (рис. 2) також містить чотири теми, в межах кожної з яких пропонуються схема етапів розвитку мовленнєвих умінь, а також фрагмент уроку чи тематичний комплекс вправ.

Рис. 2. Фрагмент сторінки „Зміст”

Зважаючи на індивідуальний стиль учіння студентів, зокрема при набутті декларативних і процедурних знань, кожний студент має можливість розпочати вивчення теми за альтернативним вибором: від ознайомлення з теоретичним матеріалом (етапами формування мовленнєвих навичок чи розвитку мовленнєвих умінь) до практичних прикладів (комплексу / добірки вправ чи фрагмента уроку) або навпаки – від ознайомлення з практичним матеріалом до узагальненої у вигляді таблиць теорії. При цьому, зважаючи на провідну роль саме процедурних знань, який би варіант навігації не обрав студент, він завжди опиниться на сторінці чи з прикладами окремих вправ, чи з прикладами вправ, організованими в тематичний комплекс чи фрагмент уроку.

Рис. 3. Фрагмент сторінки „Зміст”

Третій модуль «Урок іноземної мови в початковій школі» (рис. 3) крім схеми структури уроку містить два розгорнутих плани-конспекти уроків для початкової школи. Працюючи з другим планом-конспектом, студент має можливість перевірити себе щодо правильного розподілу етапів відповідно до схематичного плану уроку та звіритися з ключем.

Електронний посібник „Планування уроку АМ у початковій школі” є мультимедійним. Зокрема, знаходячись на сторінках „Етап ІІ” чи „Власне аудіювання тексту” в межах теми „Формування компетенції в аудіюванні”, студент має можливість неодноразово прослухати зміст аудіотекстуThe Birthday Present” (який також надруковано), активувавши розміщену над ілюстрацією до нього кнопку, а також у ролі учня виконати передтекстове завдання „Arrange the pictures according to the story” (рис. 4).

Рис. 4. Зміст сторінок „Етап ІІ” і „Власне аудіювання тексту”

Відповідно, електронне навчальне видання уможливлює набуття студентом нової ролі – активного будівника власного знання, а не пасивного одержувача навчальної інформації, оскільки студент звільняється від нав’язуваної авторами друкованих видань лінійності сприймання навчального матеріалу. Освітнє середовище насичується програмними засобами, які забезпечують активне набуття студентом знань у ході пошукової діяльності, результативність якої значною мірою зумовлюється його особистісними якостями – ініціативністю, цілеспрямованістю, самостійністю тощо.