ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ /

1.     Физическая культура и спорт: проблемы, исследования, предложения.

 

Іванюта Н. В.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

 

Особливості виконання базових вправ у аеробіці

 

Актуальність проблеми. Конструювання тренувальних програм з аеробіки у ВНЗ здійснюється заздалегідь, при цьому використовуються спеціально підготовлені музичні фонограми й розроблені хореографічні комбінації, що складаються з поєднань різних аеробних кроків, які повторюються у з'єднанні вправ в певному порядку, із заданою частотою, кількістю рухів і в точній відповідності з музичним супроводом. Такі стандартизовані програми повторюються протягом певного циклу занять, достатнього для вирішення конкретних завдань та цілей запланованих викладачем (Е. Б. Мякинченко,               М. П. Шестаков, 2002).

 

Визначення вибору часу й синхронність виконання вправ у аеробіці для студенток ВНЗ є основним і характеризується наступним [2, 6]:

·        вибір часу – це здатність пересуватись одночасно з музикою, потрапляючи в акценти (удари, біти) музики й закінчення музичних фраз;

·        синхронність виконання танцювальних рухів – технічна майстерність проявляється в демонстрації однакової амплітуди, одночасності рухів й однакової якості виконання.

Дослідження виконувалось за планом науково-дослідної роботи             кафедри фізичного виховання НТУУ «Київський політехнічний інститут».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.

Мета дослідження – характеристика особливостей виконання базових вправ у аеробіці.

Методи дослідження включали вивчення й аналіз літературних джерел.

 

Результати дослідження.

Всі рухи, що виконуються в аеробіці, повинні бути виконані із правильним положенням тіла й розгинанням у суглобах, стійким положенням тулубу, попереку, тазу й напругу м'язів черевного преса, прямим положенням верхньої частини тулубу, положенням голови, шиї, плечей щодо хребта, положенням стоп щодо гомілковостопних, колінних й тазостегнових суглобів [1, 4].

 

Базові аеробні кроки (при виконанні будь-яких кроків тулуб повинен бути прямим) [3, 5]:

 

1.     Низьке ударне навантаження (Low Іmpact): при рухах одна нога залишається в постійному контакті з підлогою.

2.     Високе ударне навантаження (Hіgh Іmpact): у якийсь момент руху обидві ноги перебувають в безопорному положенні.

3.     Крок (March): традиційний рух з низьким ударним впливом.

При постановці ноги на підлогу необхідно виконувати перекат на стопі "з носка на п'яту".

4.     Біг (Jog): чергування кроків з високим ударним впливом, з "захльостуванням" гомілки назад, при виконанні якого коліно внизу або спереду щодо тазостегнового суглобу.

5.     Стрибок, підскік (Skіp): рух може бути з високим або низьким ударним впливом, у ньому поєднується контрольоване згинання коліна з наступним згинанням стегна й одночасним розгинанням коліна, при цьому допускається будь-яке положення в гомілковостопному суглобі – згинання (відтягнутий носок) або розгинання (носок "на себе")

6.     Підйом коліна (Knee Lіft): рух з високим або низьким ударним впливом, при якому піднімає нога, що, згинається в колінному й тазостегновому суглобах – мінімум на 90 градусів. У гомілковостопному суглобі допускається будь-яке положення, згинання (носок відтягнутий) або розгинання (носок "на себе").

7.     Мах (Kіck): рух з високим або низьким ударним впливом, що виконується прямою ногою при згинанні в тазостегновому суглобі. Нога може підніматись на різну висоту, в гомілковостопному суглобі допускається будь-яке положення, згинання (носок відтягнутий) або розгинання (носок "на себе").

8.     Стрибком "стійка ноги нарізно-ноги разом" (Jumpіng Jack): рух з високим ударним впливом, протягом якого в стрибку ноги (стопи) розводять й з'єднують разом. Вага тіла розподіляється рівномірно на кожну ногу, коліна повинні бути напівзігнуті й злегка розгорнуті назовні (спрямовані в одну сторону зі стопами), стопи перекатом опускаються на підлогу, щоб погасити удар при приземленні.

9.     Випад (Lunge): рух виконується з високим або низьким ударним впливом, ноги в тазостегнових суглобах розводяться нарізно (стегна похило до підлоги, по діагоналі) й потім з'єднуються. Стопи паралельні або злегка розгорнуті, коліно провідної ноги (нога спереду) зігнуте й перебуває над стопою, гомілка вертикально, інша нога розігнута в колінному й гомілковостопному суглобах (повне опускання п'яти не обов'язково).

 

Методичні особливості навчання студентів виконанню базовим крокам полягають в наступному [7]:

 

Висновки.

1.     Всі рухи повинні бути точними й злитими, без рухів з надмірним навантаженням у зап'ястках, ліктьових і плечових суглобах.

2.     У суглобах рук можливі наступні рухи: згинання, розгинання, піднімання, опускання, обертання, кругові рухи, повороти (пронація й супінація), піднімання й опускання в сторони, а також кругові рухи назовні й усередину.

 

Подальші дослідження слід спрямувати на визначення оптимального часу для виконання вправ з аеробіки для студенток першого курсу навчання із оздоровчою спрямованістю.

 

Література

1.     Алаева Л. С. Основы организации и проведения занятий по оздоровительной аэробике: учеб. пособие / Л. С. Алаева; СибГУФК. – Омск: СибГУФК, 2007. – 68 с.

2.     Аэробика. Теория и методика проведения занятий: учебное пособие для студентов вузов и ссузов физической культуры / Ред. Е. Б. Мякинченко,         М. П. Шестаков. – Москва: ТВТ Дивизион, 2006. – 304 с.

3.     Ивлев М. П. Котов П. И. Левченкова Т. В. Аэробика: Теория и методика проведения занятий: Учебное пособие для вузов физической культуры           (под ред. Мякинченко Е. Б., Шестакова М. П.). – М.: Спортакадемпресс, 2002. – 304 с.

4.     Крючек Е. С. Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных занятий: Учебно-методическое пособие. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2001. – 64 с.

5.     Мякинченко Е. Б. Аэробика: Теория и методика проведения занятий: Учеб. пособие для вузов физ. культуры. – М.: Спортакадемпресс, 2006. – 304 с.

6.     Ростова В. А., Ступкина М. О. Оздоровительная аэробика. – СПб.: "Высшая административная школа", 2003. – 112 с.

7.     Шестаков М. П., Мякинченко Е. Б. Аэробика. Теория и методика проведения занятий. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 304 с.