Физическая культура и спорт / 1. Физическая культура и спорт:

проблемы, исследования, предложения

Чепелюк А.В., Мардзінська Л.М., Філь В.М.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кафедра спортивних дисциплін і методики їх викладання, кафедра фізичного виховання, кафедра анатомії, фізіології та валеології

ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДЕЙ СЕРЕДНЬОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ

В наш час, встановлено, що вікові зміни відбуваються у всіх тканинах, органах і системах людського організму. Більшість порушень, які проявляються в організмі людей середнього і похилого віку, пов’язані з патологічними процесами, прискорюють їх розвиток, порушують життєдіяльність організму і призводять до передчасного старіння.

Одна з найважливіших причин – відсутність або недостатність м’язової діяльності. Обмеження рухів та м’язових зусиль обумовлює глибокі порушення серцево-судинної системи, ослаблення захисних сил організму, зниження м’язової працездатності, що в кінцевому рахунку скорочує тривалість життя. Слід зазначити, що багато порушень які пов'язані із старінням, залежать не тільки від вікових змін, а від бездіяльності. В силу цього, ефективним способом попередження передчасного старіння є систематичні, правильно організовані заняття фізичними вправами, раціональний режим праці та відпочинку.

З віком значно знижується обмін речовин, який забезпечує енергією всі життєві процеси – від скорочення м’язів і залоз секреції до таких складних форм діяльності, як психологічні акти (табл. 1).

Таблица 1

Вікові зміни обміну речовин

Вік (роки)

20-30

40

50

60

65 і старше

Основний обмін, в % (на 1 м.кв. поверхні тіла)

100

80

75

75

70

 

Не слід думати, що при старінні всі ланки обмінних процесів ослаблюються однаково – старіння характеризується нерівномірними змінами обміну речовин. Деякі дослідження вчених, дають можливість зрозуміти чому одні тканини (м’язова, залозиста, нервова) з віком піддаються поступовій атрофії та занепаду, а інші (жирова тканина) розвиваються у похилих людей в значно більшій мірі ніж у молодих.

Одне із головних вікових змін полягає в ослабленні тканинного дихання. Якщо заміряти кількість кисню, який використовується організмом на одиницю маси тіла, то виявиться що з віком ця величина знижується, а це вказує на падіння окислювально-відновних процесів в тканинах. Важливо відзначити, що ця вікова особливість, від якої залежить стан тканин цілого організму добре піддається фізичному навантаженню. Під впливом систематичних занять фізичними вправами клітини старіючого організму набувають здатності в більшій мірі використовувати кисень.

Типовим для вікових змін обміну речовин є виникнення атеросклерозу – захворювання пов’язане з порушенням обміну жирів і жироподібних речовин – ліпоїдів. При цьому в сироватці крові збільшується рівень одного із них – холестерину. Розвиток атеросклерозу впливає на функцію судин, погіршує кровопостачання тканин і органів. Під впливом занять фізичними вправами покращуються процеси обміну речовин і енергії, покращується активність ферментних систем організму, збільшується інтенсивність киснево – відновних процесів, знижується рівень холестерину в крові.

В механізмі розвитку порушень обміну речовин і енергії важливу роль відіграють зміни в нервовій регуляції фізіологічних процесів при старінні. Ці зміни легко спостерігаються за м’язовою діяльністю людей похилого віку їх рухи повільні і незграбні. Крім цього з віком знижується сила збуджуючих і тормозних процесів, обмежується працездатність нервових центрів.

Зміни в центральній нервовій системі людей похилого віку є причиною погіршенні самопочуття і настрою, поганого сну і апетиту. Заняття фізичними вправами добре впливають на центральну нервову систему: збільшується працездатність нервовим центрів, покращується пам'ять, самопочуття, нормалізується сон і апетит, з’являється почуття бадьорості, бажання спілкування.

Необхідність великої уваги до діяльності органів кровообігу визначається глибокими змінами які виникають при їх старінні. Дуже часто із віком кров’яний тиск є додатковим навантаженням на серце.

Слід враховувати, що працездатність серцевого м’яза при старінні падає, знижуються резервні сили серця, яке працює більш напруженіше, щоб забезпечити обмін речовин в тканинах.

Під впливом занять фізичними вправами значно покращується стан серцево-судинної системи: послаблюють склеротичні процеси в стінках судин, покращуються показники серцевого м’язу, кров’яного тиску.

Погіршуються при старінні функціональні можливості дихального апарату, знижується еластичність легень, що погіршує постачання кисню тканинам і видалення з них вуглекислоти.

З віком порушується регуляція дихання, порушується ритм, пришвидшується дихання і стає поверхневим.

Під впливом фізичних навантажень дихання та газообмін у людей похилого віку значно покращується. Це пов’язано з тим, що багато порушень по своїй суті не пов’язані із структурними а з чисто функціональними змінами. Під впливом систематичних вправ ритм дихальних рухів стає більш рівномірним, збільшується глибина дихання, пристосованість дихальної системи до фізичних навантажень.

Для того щоб виявити зміни обміну речовин, функцій кровообігу та дихання потрібні спеціальні обстеження.

Деякі зміни порушень рухового апарату у людей похилого віку доступні простому огляду. Рухи їх часто скуті, рухливість у суглобах обмежена, постава змінена.

Особливо помітні зміни під впливом систематичних занять фізичними вправами зазнає опорно-руховий апарат, як система, яка виконує м'язову діяльність: стають більш працездатні м'язи, рухливіші суглоби кінцівок і хребта, стрункіша постава, координовані м'язові рухи. Тренування не тільки покращує функції внутрішніх органів, але і безпосередньо розширює можливості організму який старіє.

Значні зміни шлунково-кишкового тракту, органів виділення та залоз внутрішньої секреції в значній ступені зменшуються завдяки систематичним заняттям фізичними вправами.

Поряд з покращенням функціонального стану органів і систем організму в результаті довготривалих занять фізичними вправами покращуються захисні функції організму до різних несприятливих факторів навколишнього середовища та простудних захворювань.

Значне оздоровче та профілактичне значення при правильно організованих заняттях фізичною культурою, при відсутності побічних явищ, дає можливість рекомендувати цей засіб для широких мас населення в тому числі для осіб старшого та похилого віку.

Вікові межі не є протипоказами до занять фізичною культурою. Однак, вибір ефективних форм та методів занять є досить важким, так як потребує глибокого знання функціонального стану організму та рівня фізичної підготовленості.

З метою оздоровлення людям середнього та похилого віку можуть використовуватись різні форми занять: ранкова гімнастика, дозована ходьба, фізкультпаузи, фізкультхвилинки, види спорту як: полювання, рибалка, туризм, ігри і т.д. Особливо ефективними будуть ці заняття коли для покращення здоров’я будуть використовуватись сили природи: свіже повітря, вода, ультрафіолетові промені.

Заняття фізкультурними вправами необхідні людині в різні періоди життя. У людини, організм якої вже сформувався, повільно відбуваються процеси окостеніння і склероз суглобів. Виникає необхідність у своєрідних фізичних вправах з урахуванням вікових особливостей. Для людей похилого віку фізкультура стає засобом боротьби із змінами, що несе з собою старість. Тому фізична культура повинна бути масовою у боротьбі за здоров'я людини, її творчу активність і довголіття.

Таким чином, при правильній методиці і організації роботи з людьми середнього і старшого віку, фізичні вправи позитивно впливають на організм: покращують стан здоров’я і підвищують рівень працездатності. Фізичну культуру також можна використовувати як засіб попередження і профілактики деякої групи захворювань основними з яких є захворювання суглобів і захворювання серцево-судинної системи.

Література:

1.   Бреман Э.Б., Роцена Л.О. О влиянии физической культуры на некоторые анатомо-физиологические показатели взрослых людей // Всесоюзная конференция “Физиологические механизмы адаптации к мышечной деятельности” 20-23 сентября. – Волгоград, 1988. – 55 с.

2.   Велитченко В.К., Мотылянская П.Е. Двигательный режим в среднем и пожилом возрасте // Теория и практика физической культуры. – М., 1981. - № 9. – С.39-41.

3.   Иванова О.А., Дикаревич Л.М. Все возрасты покорны.../ Физкультура после 60 лет/ . – 1993. – № 99. – С.42-43.

4.   Муравов И.В. Физическая культура и активный отдых в разные возрастные периоды. К.: Здоров’я, 1973. С. 81-103.

5.   Муравов И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта. К.: Здоров’я, 1989. – 270 с.

6.   Пирогова Е.А. Возрастные особенности физической работоспособности, ее гемодинамическое обеспечение у здоровых лиц и возможности повышения средствами физической культуры. – В кн.: Научн. конф. “Физиологические механизмы физической и умственной работоспособности при спортивной и трудовой деятельности”. – Львов, 1981. – С.112-113.

7.   Физическая активность пожилого человека: Сборник статей: Новое в жизни, науке и технике. – М.: Знание, 1986. – С. 49-51.