Біологія. 8. Фізіологія людини та тварин

Сухенко О. Л., Кофан І. М.

Дніпропетровський національний університет

ВПЛИВ ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДО РОКУ

 

Із багатьох факторів, які впливають на розвиток дитини, харчування має особливе значення. Раціональне харчування забезпечує правильний фізичний, психічний розвиток, хороший опір інфекційним хворобам та впливу шкідливих факторів оточуючого середовища. Грудне вигодовування – оптимальне природне харчування для новонародженого, це біологічна та емоційна основа розвитку дитини, а також один з головних факторів зміцнення здоров'я матері. Материнське молоко містить оптимальну кількість і співвідношення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин, а також гормони, імунні тіла, ферменти. Біологічно–активні речовини, що містяться в грудному молоці, допомагають новонародженим швидше подолати пологовий стрес та краще адаптуватися до умов життя в новому для них середовищі. Незважаючи на це, практика грудного вигодовування дітей і розуміння переваг, які пов'язані саме з таким типом харчування дітей грудного та раннього віку, не є достатньо поширеними.

Враховуючи вищевикладене, метою даної роботи було дослідження впливу грудного вигодовування на рівень фізичного розвитку дітей до року.

Нами протягом двох років (2006–2007) був досліджений фізичний розвиток 79 дітей міста Павлоград від народження до 1 року.

Серед 79 обстежуваних було 42 дитини жіночої (з яких на грудному вигодовуванні 27 та на штучному 15) та 37 дітей чоловічої статі (на грудному вигодовуванні 21 та 16 на штучному вигодовуванні).

В роботі були використані стандартні методики дослідження рівня фізичного розвитку дітей.

Для порівняльного аналізу ефективності впливу грудного та штучного вигодовування на фізичний розвиток дітей були використані такі показники як: маса тіла, зріст, окружність голови, окружність грудної клітини, інші показники.

В ході проведених досліджень було встановлено, що найбільш ефективним є грудне вигодовування дітей.

Аналізуючи вплив вигодовування на масу тіла дитини можна зробити висновок, що маса тіла дітей, які були на штучному вигодовуванні перевищувала масу тіла дітей, які знаходилися на грудному вигодовуванні, за рахунок більшої кількості калорій.

За перший місяць життя дівчата, які були на грудному вигодовуванні, набирали більшу вагу, ніж ті дівчата, які були на штучному вигодовуванні, різниця складала 372 грама (3,7%). Дівчатка краще набирали вагу, ніж хлопці на 236 грам (2,3%). Вже у ранньому віці кількість підшкірного жиру, який відкладається, залежить від статі дитини.

Тіло дитини в процесі зросту і розвитку підлягає складним перетворюванням, на які впливає ряд різних факторів, одним з яких є характер вигодовування. Зріст дітей, які знаходилися на грудному вигодовуванні більший, ніж у тих, що були на штучному, за рахунок макроелементів, солей і вітамінів А, Е, які в достатній кількості містяться в грудному молоці.

При народженні зріст дівчаток складав 53±1,23 см, хлопчиків 54±1,31см. За перший місяць життя прибавка зросту у дітей „штучників” складала 2 см, у дітей на грудному вигодовуванні 3-4 см.

У дітей, які були на штучному вигодовуванні спостерігалася схильність до деформації кісток через нестачу вітаміну Д.

Окружність голови новонародженої дитини в середньому складала 34±1,65см. За перші 3 місяці життя дитини, незалежно від виду вигодовування і статі, розвиток був гармонічним, окружність голови складала 40 см., що відповідає стандартному приросту окружності голови. Проте, результати спостережень окружності голови зрівнюються у віці 9 місяців і цей показник тримається стабільним у дітей обох статей, незалежно від виду вигодовування, до 12 місяців життя.

Окружність грудної клітини при народженні на 1-2 см менша окружності голови. На протязі 3-4 місяців життя вона збільшується на 2,5-3 см за місяць, потім приріст її знижується і в кінці першого року життя складає близько 0,4-0,5 см в місяць. Стосовно аналізу показників окружності грудної клітини дітей на штучному та грудному вигодовуванні було встановлено, що суттєвих змін в динаміці росту окружності грудної клітини немає. У хлопчиків грудна клітина на 1-2 см більша ніж у дівчаток, це фізіологічна особливість. У хлопчиків, які були на штучному вигодовуванні показники дещо вищі, в зв’язку з більшою масою тіла, ніж у іншої групи дітей. Можна зробити висновок, що розвиток грудної клітини проходив гармонічно.

Нами також встановлено, що діти, які знаходилися на грудному вигодовуванні, мали швидший розвиток статичних та локомоторних функцій.

Безперечно, характер вигодовування впливає на фізичний розвиток дітей, адже серед всіх обстежуваних нами дітей, показники фізичного розвитку кращі у тих, які знаходилися на грудному вигодовуванні. Діти, які були на грудному вигодовуванні раніше починали сидіти (в 6 місяців), стояти (в 8 місяців), говорити та ходити (в 10 місяців), тоді як при штучному вигодовуванні ці показники є дещо нижчими.

У дітей на грудному вигодовуванні раніше починають прорізуватися зуби (з 4-5 місяців), їхня кількість в рік досягає 10-11, тоді  як у штучників прорізування починається в 7-8 місяців, меншою є і кількість зубів в рік.

Нами було досліджено, що діти, які знаходилися на грудному вигодовуванні значно менше хворіли на гості респіраторні захворювання, анемію, рахіт, страждали від паратрофії, ніж їхні ровесники, які були на штучному вигодовуванні.

Таким чином, грудне вигодовування не має рівних серед способів надання ідеального харчування для нормального росту та розвитку дітей. Воно забезпечує дитину не тільки оптимальною кількістю всіх харчових інгредієнтів, але й біологічно-активними речовинами, які обумовлюють захист дитини від інфекцій.