Педагогические науки / 5. Современные методы преподавания

Бігич О.Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Модуль самоконтролю студента в електронному посібнику

„Планування уроку англійської мови в початковій школі”

 

В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу значно зростає питома вага такої організаційної форми навчання студентів як їхня самостійна робота. В курсі за вибором «Основні підходи до викладання англійської мови (АМ) у початковій школі», який викладається студентам ІУ курсу факультетів АМ та вечірнього і заочного навчання Київського національного лінгвістичного університету, на позааудиторну самостійну роботу студента передбачено 34 год. Це складає майже 63% від загальної кількості відведених навчальним планом годин (54 год.). Самостійна робота студента як майбутнього вчителя АМ початкової школи забезпечується системою навчально-методичних засобів, у тому числі комп’ютерними засобами навчання. Одним з них є електронний навчальний посібник «Планування уроку АМ у початковій школі» (автори О.Б.Бігич, С.М.Назаров).  

Посібник складається з трьох модулів. Перші два модулі «Формування мовної компетенції» і «Формування мовленнєвої компетенції» містять по чотири теми, в межах кожної з яких пропонуються схема етапів формування мовленнєвих навичок і розвитку мовленнєвих умінь, а також тематичний комплекс вправ чи їхня добірка або фрагмент уроку. Третій модуль «Урок іноземної мови в початковій школі» крім схеми структури уроку містить два розгорнутих плани-конспекти уроків для початкової школи.

Апробація електронного посібника в поточному навчальному році та проведене по закінченні читання курсу за вибором опитування студентів виявили, що посібник має як низку переваг поряд зі своїм друкованим аналогом (Бігич О.Б. Планування уроку АМ у початковій школі: Посібник.- К.: Ленвіт, 2006.- 64 с.) за рахунок передусім гіперпосилань і мультимедійної складової, так і потребує доопрацювання в плані забезпечення студентів засобами самоконтролю.

Так, на відміну від розгорнутого плану-конспекту з теми  «At the Zoo», представленого в друкованому варіанті посібника, такий обов’язковий складник плану-конспекту як хід уроку в електронному варіанті посібника представлено через гіперпосилання, які уможливлюють ознайомлення студента як зі змістом кожного етапу уроку (метою, прийомом і змістом роботи вчителя й учнів), так і з використовуваними на уроці різновидами наочності (фонозаписом розповіді лондонського полісмена і зображеннями визначних місць Лондона, фонозаписом голосів мешканців зоопарку і відеозаписом реклами «For a living planet» про збереження навколишнього середовища, мультимедійною ілюстрацією до тексту для читання «Baby», бланком до гри «The Hidden Animals», вербальною схемою для монологу-опису тварини / птаха, кросвордом і ключем до нього тощо).

Другий план-конспект підсумкового уроку-свята з тем «Christmas» і «Family» включає також самоперевірку студентами за ключем правильного розподілу ними окремих фрагментів уроку відповідно до його схематичного плану (тест перехресного вибору). При опитуванні студенти висловили побажання не обмежуватися цим тестом та бажання автоматизовано оцінювати рівень сформованості своєї методичної компетенції.

Уклавши на основі «Универсального теста» М.Г.Квашніна до кожної з восьми тем перших двох модулів тести множинного вибору, перед нами постала дилема їх інтеграції до електронного посібника. Перший варіант передбачає укладання окремого модуля самоконтролю; другий – імплементацію окремого тесту до відповідної теми. Ми віддаємо перевагу другому варіанту, який, на нашу думку, є комфортабельнішим для студента з огляду на можливість вільного вибору ним часу виконання тесту (до, під час, після вивчення теми). Відповідно залежно від цього чинника змінюється провідна функція тесту: навчальна (до вивчення теми), коригуюча (під час вивчення теми), оціночна (після вивчення теми).