Стрижак Є.М.Професорсько-викладацька, наукова та учительська «нова радянська інтелігенція» (кінець 20-х – 30 рр. XX ст.): сучасний погляд на особливості творення

Пащеня В.Н.К вопросу историографии этногосударственного строительства в Крыму в 1-й половине ХХ века.

Хитровська Ю.В.Участь католицького духовенства у діяльності осередку польського таємного товариства „Співдружність польського народу” на Правобережній Україні та реакція на неї російського уряду.

Анісімов К. В.ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СЕРІЙНОГО ВИПУСКУСЕРЕДНІХ ТАНКІВ ТРЕТЬОЇ СЕРІЇ У НІМЕЧЧИНІПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1939-1945 р. р.

Шатковская Т.В.Правовая природа аграрных выступлений в России в начале ХХ века

Парфёнова Н.Н.Двойное имя в русской антропонимии: историко-культурный аспект

Павлюк М.В.Семопарні індійські етноніми в групах