Сучасні інформаційні технології/Комп’ютерна інженерія

Васютинський С.В.

Університет економіки і підприємництва, Україна

Аналіз технології тонкий клієнт.

Переваги та недоліки термінального доступу

Впровадження засобів термінального доступу викликає чималий інтерес у керівників багатьох компаній – адже такий підхід при грамотному застосуванні здатен забезпечити зниження витрат на супровід корпоративного програмного забезпечення та витрат на регулярне оновлення апаратного забезпечення.

Тонкий клієнт в комп’ютерних технологіях - комп’ютер в мережах з клієнт ‑ серверною або термінальною архітектурою, який переносить всі або більшу частину завдань з обробки інформації на сервер.

З точки зору системної архітектури під терміном «тонкий клієнт» мається на увазі досить широкий ряд пристроїв і програм, що мають можливість роботи в термінальному режимі. Для роботи тонкого клієнта потрібен термінальний сервер, цим тонкий клієнт відрізняється від товстого клієнта, який робить обробку інформації незалежно від сервера. Слід виділити апаратний тонкий клієнт (термінал) - спеціалізований пристрій, що не має жорсткого диска, використовує спеціалізовану локальну ОС, не має у своєму складі рухомих деталей, виконується в спеціалізованих корпусах з пасивним охолодженням.

Термінальний сервер - сервер, що надає клієнтам обчислювальні ресурси у вигляді процесорного часу, пам’яті та дискового простору для вирішення задач. Він надає середовище для роботи, в якій виконуються програми користувача і являє собою потужний комп’ютер, з’єднаний по мережі з термінальними клієнтами - які, як правило малопотужні чи застарілі робочі станції або спеціалізовані рішення для доступу до термінального сервера. Термінальний сервер служить для віддаленого обслуговування користувача з наданням робочого столу. Термінальний клієнт після встановлення зв’язку з термінальним сервером пересилає дані, що вводяться (маніпуляції з клавіатурою та мишею), надає доступ до локальних ресурсів. Результат роботи сервера передаються на клієнт, як правило, це зображення монітора і звук.

При використанні термінального доступу є досить багато переваг над використанням товстих клієнтів у мережах з клієнт-серверною архітектурою, проте є і ряд недоліків. Потреби користувачів та інформаційної системи іноді не дозволяють використовувати термінальний доступ, або вимагають заміни термінальних клієнтів на тонкі з власними ресурсами.

Переваги використання термінального доступу:

1. Можливість використання застарілого обладнання та каналів зв’язку з низькою пропускною здатністю. Перевага в можливості плавного переходу до термінального доступу, коли кошти на новий технічний парк виділяються частинами, встановлюється термінальний сервер, а застарілі робочі станції матимуть можливість працювати з новими додатками та операційними системами в термінальному режимі але це скоріше тимчасове рішення.

2. Простота адміністрування мережі та робочих станцій. Значно зменшується вартість обслуговування мережі та робочих станцій; оновлення програмного забезпечення здійснюється тільки на термінальному сервері, а не на кожному робочому місці; зростає швидкість виконання програм в мультизадачному режимі, що працюють з базами даних (наприклад 1С); вихід з ладу терміналу не спричиняє багатогодинного очікування, поки будуть відновлені дані і операційна система, користувач може просто пересісти за сусідній термінал; у гетерогенних середовищах користувачі можуть працювати на одному терміналі як з Windows, так і з Unix; є можливість спостерігати за поведінкою користувача в мережі; термінали мають велику кількістю апаратних діагностичних засобів, що надають адміністраторам можливість повного контролю за конфігурацією і роботою терміналу, забезпечуючи швидке встановлення і реконфігурацію без необхідності фізичного втручання.

3. Простота масштабування та зниження вартості інформаційної системи. Компактність робочих місць та економія електроенергії; створення нового робочого місця користувача характеризується простотою та швидкістю розгортання, легкістю конфігурування; термінали практично не схильні до морального старіння, термін їх служби в декілька раз більший, ніж у персональних комп’ютерів; економія коштів на ліцензуванні.

4. Безпека та надійність інформаційної системи. Високий ступінь надійності і безпеки досягається внаслідок неможливості фізичного втручання в роботу терміналу, в ньому просто відсутні будь-які рухомі механічні елементи, а відсутність накопичувачів для дискет або компакт-дисків забезпечує відсутність можливості внесення змін до програмної конфігурації терміналу зловмисником; резервне копіювання даних проводиться на сервері, що значно знижує вимоги і вартість рішення; єдина точка резервного копіювання значно підвищує надійність і швидкість відновлення даних; захист інформації від несанкціонованого доступу, гарантовано в будь-який момент часу зберігає всі дані на сервері, а клієнти лише надають необхідні запити та отримують уже готові результати, що унеможливлює розкриття закритої інформації на клієнтських частинах.

До недоліків термінального доступу слід віднести:

1. Підвищені вимоги до продуктивності і надійності термінального сервера. Якщо термінальний сервер чи мережне обладнання вийдуть з ладу, робота термінальних клієнтів буде неможливою, що може спричинити досить суттєві затримки в роботі інформаційної системи, а отже слід організовувати резервні канали зв’язку та розподіляти навантаження термінального сервера на декілька серверів чи кластер, що в свою чергу підвищує вартість. Або замінити термінальні клієнти на тонкі клієнти з власними ресурсами, операційною системою, що дасть можливість працювати автономно.

2. Неможливість використовувати альтернативне програмне забезпечення та периферійні пристрої. Термінальний сервер надає доступ до певного програмного забезпечення та периферійних пристроїв, але якщо окремий користувач не бажає чи не може використовувати дані програмні продукти, йому доведеться встановлювати звичайну робочу станцію (товстий клієнт) чи переконувати адміністрацію, що його поодинока потреба повинна бути реалізована для всіх, що як правило є фінансово не вигідно; термінальні клієнти в залежності від їх апаратної архітектури можуть не мати інтерфейсів для підключення периферійних пристроїв, що іноді приносить ряд незручностей в повсякденну роботу (наприклад використання флеш карт пам’яті, компакт-дисків, принтерів, сканерів, інших пристроїв), проте це перевага для безпеки інформаційної системи.

3. Неможливість працювати з деяким спеціалізованим програмним забезпеченням. Канали зв’язку, термінальний сервер та клієнт не зможуть працювати з програмним забезпеченням по обробці та монтажу відеоряду без втрати якості, переглядати відеоряд високої якості, працювати з програмними додатками, що вимагають графічних ресурсів, грати в сучасні ігри та використовувати інше програмне забезпечення, що не підтримує мультизадачний режим та вимагає багато ресурсів.

Кількість переваг чи недоліків може суттєво змінитись в залежності від потреб користувачів та інформаційної системи. Перехід всього технічного парку до використання термінального доступу не завжди може виправдати себе, інколи доцільніше використовувати комбінування підходів для реалізації інформаційної системи. Термінальний доступ користувачам для вирішення нескладних задач з невисокими потребами (робота з текстовими редакторами, глобальною мережею, базами даних) та робочі станції (товстий клієнт) для вирішення спеціалізованих задач (обробка відеоряду, графічні редактори, обчислювальні станції).

Термінальний доступ ефективно використовується в повсякденному житті, приклади застосування терміналів – банкомати, термінали оплати послуг.

Література:

1. Тодд Мазерс. Архитектура «тонкого» клиента, 2001. – С.28 – 40.

2. Омельяненко А.В. Технология «тонкий клиент», 2005. – №12. – С.2 – 5.

3. Оакли А. Тонкий клиент, 2006. – № 2. – С. 32 – 35.

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Терминальный_сервер.