Ковалевська А. П.

Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Використання інформаційних технологій при викладанні математики

У тезах розглядається досвід використання ІКТ при навчанні математиці. Приводяться цікаві приклади застосування комп'ютерів у викладанні деяких розділів алгебри й геометрії.

В останні роки у зв'язку зі зростаючими вимогами до математичної підготовки випускників загальноосвітніх закладів змінюються методи викладання даного предмета в школах. Для підвищення ефективності уроків й одержання більш високих результатів навчання застосовуються різні сучасні педагогічні технології.

Використання ж у викладанні математики нових інформаційних технологій дозволяє формувати спеціальні математичні навички в дітей з різними пізнавальними здібностями.

Інформаційна технологія навчання - процес підготовки й передачі інформації учневі засобом здійснення, якого є комп'ютер.

Якщо врахувати, що інформація повинна бути навчальна, спеціальним чином відібрана, оброблена, поміщена в деяке програмне середовище й тільки потім представлена учневі, то стає очевидним, що робота вчителя в нових умовах не тільки спрощується, а навпаки, ускладнюється й вимагає більше високої кваліфікації, чим проведення традиційного уроку в класі. Але навчальний матеріал, підтриманий комп'ютерною програмою, дозволяє сконцентрувати увагу учнів, а також підвищити їхній інтерес до досліджуваної теми. Таким чином, підвищення якості навчання, у наше століття глобальної комп'ютеризації, не можливе без впровадження комп'ютерів у навчальний процес. Цими причинами виправданий мій інтерес до розробки матеріалів з теми  «Використання інформаційних технологій на уроці математики».

Особливо перспективним, як мені здається, представляється використання комп'ютера при вивченні курсу геометрії, де більшу користь зроблять графічні можливості комп'ютера. І це не тільки візуалізація матеріалу, що викладається, але й розвиток візуального мислення.

Кожен учитель використовує на уроці наочний матеріал. Перша ціль вчителя полягає в тому, щоб учень дивився на пропоновані йому зорові образи. Цієї мети досягти легко. Друга ціль полягає в тому, щоб учень дивився й бачив те, що закладено в цих образах. Таким чином, формуючи послідовно «живе споглядання» навчальної математичної інформації, ми не тільки використаємо природні властивості зорового апарата учня, але й формуємо здатність трансформувати візуальне мислення в продуктивне мислення.

До найбільш розповсюджених на практиці програм з математики відносяться демонстраційні, які не завжди дають максимальну віддачу. Після споглядання наочного матеріалу його потрібно закріпити практично. Щоб виправити цей недолік я розробила демонстраційно-контролюючу програму з теми чотирикутники, яка має два режими: послідовний та паралельний. У послідовному режимі учневі пропонуються вправи після демонстраційного матеріалу, а в паралельному показ та завдання одночасно знаходяться на дисплеї. Послідовний режим більше підходить для етапу первинного закріплення, а паралельний - для повторення.

Важливим засобом організації сприйняття інформаційного матеріалу є кольорове й мультимедійне оформлення. Демонстрація як би керує «живим спогляданням» інформації, учні непомітно вчаться відзначати ту або іншу особливість інформаційного повідомлення, що у такий спосіб (зовні мимоволі) доходить до їхньої свідомості.

Для того щоб виховати «математичний зір», потрібно постійно піклуватися про організацію зорової інформації. Від наївного використання наочності як засобу підвищення ефективності уроку необхідно зробити перехід до формування математичних візуальних понять, які по своєму об'єму, ступеню узагальненості не поступалися б звичним вербальним, словесним поняттям.

Комп'ютер змушує по-іншому поглянути на велику кількість шкільних традицій. Наприклад, домашнє завдання. Іноді я задаю створити презентацію задачі з геометрії. Це реально, з урахуванням можливостей сучасних комп'ютерних засобів. Учневі доводиться не тільки вирішити задачу, але й створити презентацію, а це сприяє більш глибокому зануренню в «проблему». Не залежно від ступеня підготовленості учнів кожному доводиться пройти шлях обробки знань з математики й інформатики.

Було б невірним абсолютизувати роль візуального мислення при навчанні математиці. На мою думку, мова повинна йти про те, щоб цілеспрямовано використати зір у розвитку розумових здібностей учнів, зробити зорові образи не допоміжними, а одним з основних методичних засобів. Велике значення при цьому здобуває сполучення візуальних і вербальних прийомів.

В умовах комп'ютеризації середньої освіти в навчальний процес неминуче впроваджуються комп'ютерні технології навчання. Впровадження інформаційних технологій впливає не тільки на форми організації навчального процесу, але й на зміст навчального матеріалу. Таким чином, інформаційні технології не тільки дозволяють по-новому поглянути на шкільні предмети, але й дають необхідний науково-методичний апарат для їхнього аналізу й відновлення, а комп'ютеризація є одним з головних факторів розвитку змісту освіти.

 

Література:

1        Болтянский В.Г., Рубцов В.В. Проблемы компьютеризации обучения // Математика в школе. - 1986, №1 - с. 69-72.

2        Кузнецов Э.И. Новые информационные технологии и обучение математике // Математика в школе. - 1990, №5 - с. 5-8.