Экономические науки/3. Финансовые отношения

Арсьонова А. О.

Харківський національний економічний університет

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ

                                                                 

Сьогодні кожній окремій кредитній спілці надзвичайно важко конкурувати з банками і самостійно забезпечити якнайкраще задоволення потреб своїх членів у фінансових послугах і, незважаючи на те, що багато спілок пропонує своїм членам досить вигідні умови вкладів та кредитів, часто вони не можуть забезпечити такого рівня послуг, який надається комерційними банками (наприклад, дешеві кредити, оплату комунальних послуг, пластикові картки, лізинг та факторинг тощо). Тому в Україні важливо розвивати саме систему кредитної кооперації за прикладом інших країн, яка б дозволила спілкам стати потужними гравцями на фінансовому ринку. Саме тому важливим є приймання Україною участі у World Council of Credit Unions (WOCCU ) або Всесвітній раді кредитних спілок (ВРКС).

WOCCU це міжнародна асоціація, яка надає допомогу кредитним спілкам в їх розвитку, підтримує кредитні спілки та інші фінансові кооперативи в усьому світі, а також надає людям можливість доступу до високоякісних та доступних фінансових послуг. WOCCU виступає  перед різними міжнародними організаціями від імені всесвітньої системи кредитних спілок, працює з урядами держав для вдосконалення законодавчої та регуляційної баз [1].

WOCCU – це найвпливовіша у світі організація для кредитних спілок, найвищий рівень організаційної інтеграції кредитних спілок, який об’єднує загальнодержавні асоціації та їх регіональні об’єднання і прагне допомогти кредитним спілкам дотримуватися високих стандартів якості, демократії та стабільності.

Програми технічної допомоги WOCCU представляють нові засоби та технології для збільшення частки кредитних спілок на світовому ринку, посилення їх впливу та популяризації.

За даними Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU), вона об’єднує рухи кредитних спілок із 57 країн, із 150 мільйонним членством та 894  мільярдами доларів в активах. Найбільш потужні кредитні спілки в США — 8879 кредитних спілок (активи близько 694 млрд. дол.), Канаді — 548  кредитних спілок (78 млрд. дол.). В Україні ж кредитний рух відроджується з 1993 року і поступово набирає силу.

 Кредитні спілки є невід’ємною і необхідною частиною фінансового ринку будь-якої країни. Це добре розуміють лідери кредитних спілок і представники державної влади світу. Для країн з нерозвиненою економікою і банківською сферою, таких як Кенія, Перу, Гватемала, кредитні спілки відіграють важливу роль у боротьбі з бідністю. Розмаїтні адаптовані програми дозволили багатьом державам Латинської Америки, Азії та Африки значною мірою подолати бідність, створити нові робочі місця, надати можливість отримати позики тим верствам підприємництва, які не мали змоги кредитуватися через банківські установи.

Звертає на себе увагу відносно слабкий розвиток кредитних спілок в Європі, враховуючи її економічний потенціал. Всього 8 країн Європи входять до Всесвітньої ради кредитних спілок, до того ж тільки Ірландія характеризується високим рівнем розвитку кредитних спілок. Відсутні кредитні спілки в таких розвинутих країнах, як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та ін. В цих країнах отримала розвиток інша форма кооперації – кредитні кооперативи та банки [3].

Серед фінансових ресурсів кредитної спілки на рис.1 розглянуті заощадження кредитних спілок – тобто ті кошти, які кредитна спілка акумулювала у населення.

Рис. 1. Заощадження по країнах – членах ВРКС

 

Ірландські кредитні кооперативи являють собою яскравий приклад фінансової могутності та широкої популярності зі збереженням основних ознак кооперативного руху. На другому місці по кількості заощаджень в КС займає Польща і ліше на третьому місці Велика Британія. В Україні кредитні спілки поступово завойовують свою нішу на ринку кредитів населенню. Останніми роками в розвитку таких спілок спостерігаються як позитивні, так і негативні тенденції. Втім, позитивна динаміка розвитку кредитних спілок унаслідок кризи кредитної системи була зведена нанівець.

Як бачимо з рис.2 серед інших країн, що не увійшли до Всесвітньої ради кредитних спілок перше місце по заощадженням займає Литва, Останнє – Білорусія. Адже в Білорусії відродження кооперативного руху почалось тільки з 1997 року згідно з програмою розвитку ООН та сприянням уряду Швеції. У Білорусі існує хронічний дефіцит інвестиційних ресурсів. Доступ до іноземних джерел обмежений. У цій ситуації держава повинна вхопитися за новий інструмент як за рятівну соломинку, оскільки він, крім усього іншого, сприяє розвитку малого та середнього бізнесу.

Рис. 2. Заощадження по країнах, які не увійшли до ВРКС

 

Загальні активи членів WOCCU (ВРКС) складають 25932121674 доларів США (рис. 3). Серед усіх активів 77% припадає на Ірландію. Україна займає четверте місце та її активи складають 2 % від загальної кількості.

Рис. 5. Активи інших країн

 

У більшості країн кредитні спілки мають право виконувати повний перелік банківських операцій. Наприклад, у США й Канаді кредитні спілки, крім залучення різних вкладів і видачі кредитів, вкладають кошти в державні та інші високонадійні цінні папери, здійснюють розрахункове обслуговування, виступають агентами з договорів страхування, займаються консультуванням з податкового й фінансового менеджменту, а також виконують безліч послуг нефінансового характеру для своїх членів. Такий широкий перелік послуг сприятливо позначився на кількісному та якісному зростанні кредитних спілок у країнах світу.

Ми маємо наслідувати успішний досвід інших країн, таких як Великобританія, Австралія, Польща з розвиненою кредитною кооперацією. Приємно бачити, що в цих країнах спілки є важливими стратегічними партнерами та цікавими клієнтами банків. Розвиток кредитної кооперації в цих країнах сприяв послабленню монополії фінансових посередників та організації ефективного економічного самозахисту через самозабезпечення необхідними фінансовими послугами.

Сьогодні, українська модель кредитної кооперації може наслідувати також досвід Австралії та Бразилії в плані концентрації та виживання в умовах тривалої економічної кризи. Більшість проблем з якими стикнулись сьогодні наші кредитні спілки пов’язані з тими, що в Україні відсутній механізм реорганізації кредитних спілок які в процесі свого розвитку набрали ознак кооперативного банку. Тобто  при еволюції будь-яка кредитна спілка зтикається з тим, що форма переважає сутність, а це вже в свою чергу передумова трансформації спілки в іншу форму власності.

 

 

Література:

 

1.      Офіційний сайт World Council of Credit Unions (Всесвітньої ради кредитних спілок) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.woccu.org.

2.      Бюлетень кредитних спілок України. - 2010. - Вип. 5 (33). – 60 С.

3.      Статистичний звіт Всесвітньої ради кредитних спілок [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.woccu.org/publications/statreport.

4.      Бюлетень кредитних спілок України. - 2010. - Вип. 5 (33). – 60 С.