Н.Л. Гресь, А.В. Грибанова

Національний гірничий університет

ВИПЛАТА ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ПЕНСІЮ

 

Кожний громадянин України за певних умов отримує право на пенсію. Звільняючи працівника у зв‘язку з його виходом на пенсію підприємство (організація, установа) виплачує одноразову грошову допомогу.

Метою нашого дослідження стало встановлення кола осіб, яким може виплачуватися ця грошова допомога, умови надання її та розмір. Результати дослідження узагальнено у таблиці.   

 

Література

1.     Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України № 3721-XII. WEB-сайт (Електрон. ресурс) /Спосіб доступу: URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3721-12.

2.     Про державну службу: Закон України № 3723-XII. WEB-сайт (Електрон. ресурс) /Спосіб доступу: URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12.

3.     Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України № 1977-XII. WEB-сайт (Електрон. ресурс) /Спосіб доступу: URL:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12.

4.     Про вищу освіту: Закон України №  2984-III. WEB-сайт (Електрон. ресурс) /Спосіб доступу: URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14.

5.     Про статус суддів: Закон України № 2862-XII. WEB-сайт (Електрон. ресурс) /Спосіб доступу: URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2862-12 .

.


Таблиця

 

Виплата одноразової грошової допомоги особам, які мають право на пенсію

 

Категорія осіб

Підстава

Умови надання допомоги

Розмір допомоги

1

2

3

4

Громадяни похилого віку

1, ст. 15

Громадянами похилого віку визнаються: чоловіки у  віці  60  і жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до  досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року

За  рішенням  трудового

колективу  за  рахунок  коштів  підприємств,   оподаткуванню    не підлягають

Державні службовці [1, ст. 1,2]

2, ст. 37

Вихід на пенсію з посади державного службовця; стаж державної служби не  менше  10  років 

Грошова допомога у розмірі 10 місячних посадових окладів

Наукові [3, ст. 22-1]

(науково-педагогічні [4, ст. 48])  працівники

3, ст. 24

Досягнення пенсійного віку; вихід на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника; наявність стажу наукової роботи  для чоловіків - 12,5 року;  для жінок - 10 років

Грошова допомога у розмірі  шести  місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням  надбавок  і  доплат 

Судді

5, ст. 43

Відставка (звільнення від виконання обов’язків у зв’язку з закінченням строку повноважень, за власним бажанням); стаж роботи на посаді судді – 20 років. Суддя також має право на відставку за станом здоров’я, що перешкоджає продовженню виконанню обов’язків

Вихідна допомога без сплати  податку  у  розмірі місячного  заробітку  за останньою посадою за кожен повний рік роботи на посаді судді,  але не менше шестимісячного  заробітку

Прокурори і слідчі

6, ст. 50-1

Стаж роботи не менше 20 років, у тому числі стаж роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років (вислуга), незалежно від віку

Грошова допомога без  сплати податку  у розмірі місячного заробітку,  з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи прокурором,  слідчим прокуратури чи  на

посадах у науково-навчальних закладах прокуратури

 

 

Продовження табл.

 

1

2

3

4

Працівникам гірничих підприємств

7, ст. 46

Звільнення з настанням права на пенсію [8, ст. 14] незалежно від віку

Компенсація, передбачена колективним договором (галузевою угодою), її розмір встановлюється залежно від стажу роботи працівника

Особи рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу  та  деякі  інші особи, які мають право на пенсію [9, ст. 1-4]

9, ст. 9

Звільнення зі служби за віком, станом здоров'я

Одноразова грошова допомога в   розмірі 50 % місячного грошового забезпечення за  кожний повний календарний рік служби

Звільненнязі служби  за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

Одноразова грошова допомога в   розмірі 25 % місячного грошового забезпечення за  кожний повний календарний рік служби

Звільняються зі служби за службовою невідповідністю, у звязку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у звязку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили

Одноразова грошова допомога не виплачується

У разі повторного звільнення зі служби

Одноразова грошова допомога виплачується за період календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільнені не набули права на отримання такої грошової допомоги

Журналісти державного або комунального засобу масової інформації

10, ст. 16

Застосовуються норми, методика та порядок нарахування пенсії державному службовцю [2, ст. 37]


6.    Про прокуратуру: Закон України № 1789-XII. WEB-сайт (Електрон. ресурс) /Спосіб доступу: URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1789-12.                                     

7.     Гірничий закон України: Закон України  № 1127-XIV. WEB-сайт (Електрон. ресурс) /Спосіб доступу: URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1127-14.   

8.     Про пенсійне забезпечення: Закон України №  1788-XII. WEB-сайт (Електрон. ресурс) /Спосіб доступу: URL:

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1788-12.

9.     Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених   з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України № 2262-XII. WEB-сайт (Електрон. ресурс) /Спосіб доступу: URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=2262-12

10.            Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України №   540/97-ВР. WEB-сайт (Електрон. ресурс) /Спосіб доступу: URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=540%2F97-%E2%F0