СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ/1.Компьютерная  инженерия.

Овсянікова Ю. Г.

Буковинська державна фінансова академія, Україна

 Сфери і перспективи застосування інформаційних технологій в Україні та світі

Інформаційні технології є одним з найважливіших досягнень людської діяльності. Вони полегшують організацію комунікацій на всіх рівнях управління, стимулюють зростання  продуктивності праці та підвищення заробітної плати; не останнє місце посідають в створенні сприятливих умов для розвитку економіки і є складовою для створення основ  прискореного розвитку інформаційного суспільства. Дають певну можливість для зниження матеріало- та енергоємність як окремого виробництва та національної економіки в цілому.

 Багато світових країн  створили спеціальні умови для розвитку інформаційних технологій з метою отримання найбільших результатів від участі на ринках їх реалізації, які активно розвиваються саме зараз [1].

 Обсяги  розвитку  ринку інформаційних систем і  технологій у світі  перевищує 20% на рік. Важливим є те, що інформаційні системи дають можливість обробки великої кількості інформації в режимі реального часу і доступ до неї майже з будь-якої точки за допомогою баз даних. Більше того – простота підвищення комфортності для користувачів і зростання можливостей удосконалення персональних комп’ютерів дозволяють працювати з інформаційними системами  людям, які мають невелику, іноді формальну підготовку. Для цього в інформаційних технологіях застосовують  обновлення та вдосконалення, які допомагають та значно полегшують виконання роботи [2].

Необхідно зазначити, що в США як  і в Європі  інформаційна сфера перебуває під значною увагою її влади. Там  навіть є створені такі програми  як : Програма національно  інформаційної інфраструктури в США та Програма технологічного розвитку Євросоюзу  в Європі. Хоча їхнє спрямування дещо різниться, оскільки в Америці, як і в Японії відбувається розвиток набагато інтенсивніше і швидше відбувається впровадження цих програм в практичну діяльність, що значно полегшує роботу. Застосування  інформаційних технологій  в сферах  пов’язаних з економікою несуть для цих країн значний прибуток. Натомість Європа ще не досягла такого рівня, тому  головною  метою Програми технологічного розвитку Євросоюзу є  скорочення розриву у технологічному відставанні від США і Японії та зменшення залежності в інформаційних технологіях від цих країн [3].

Досвід впровадження та використання інформаційних систем  і технологій в інших країнах  дає змогу нам  говорити про великі потенційні можливості цієї сфери. Розробка інформаційного суспільства повинна базуватися  на  узгодженні дій усіх гілок влади, а також усіх її рівнів, щоб забезпечувати її  функціонування в подальшому [1].

Питання розв’язання проблем відсталості інформаційних технологій в нашій країні потребує окремого підходу. Суть його полягає в тому, щоб забезпечити формування національної стратегії, міжнародної та внутрішньої політики, сприятливої законодавчої та суспільної атмосфери . Вищезазначені заходи, на мою думку, необхідно  застосувати у сфері використання інформаційних технологій. Забезпечення можливості технологічного доступу населення до потрібних даних також потребує втручання, як і сприяння збільшенню і розповсюдженню послуг, концентрація зусиль держави і суспільства для створення загальнодоступних електронних ресурсів та забезпечення можливості отримання знань, умінь та навичок використання інформаційних технологій у процесі  здобуття освіти.

Порівнюючи наш рівень розвитку інформаційних технологій з розвитком у таких країнах як Японія, США, Сінгапур можна сказати, що нашій політиці у сфері інформатизації необхідно досить багато часу  щоб  наздогнати їх чи хоча б наблизитись до їхнього рівня .

Для забезпечення  в Україні інтенсивнішого розвитку інформаційних систем необхідно внести зміни, які  допоможуть  нам здобути кращі результати в цій сфері. Основними причинами, які перешкоджають розвитку є нестача  кваліфікованих кадрів та невідповідне відношення влади до досягнутих в радянські часи  позицій, недієвість прав інтелектуальної власності та занадто дорога і неякісна інфраструктура в країні. Це все унеможливлює розвиток інформаційних технологій.

Без сумніву можна сказати, що розвиток країни в будь-якій сфері є позитивним, а дивлячись на те що інформаційні технології  вже не одноразово засвідчили не лише свою  необхідність, а ще й прибутковість, то інвестування таких проектів є дуже прибутковою справою. Оцінюючи всі позитивні сторони, які внесли інформаційні системи, як в Європейські країни так і в США чи Японію, можна додати лише те, що розвиток нашої країни в сфері інформаційних технологій та їх застосування, насамперед, є незначним. Отже, необхідно стимулювати, підтримувати та створювати умови для розвитку інформації. Саме таким чином високорозвинені країни досягли свого високого  рівня і тепер є прикладом  наслідування для нас.

 

 

Література :

1.     Розвиток інформаційних технологій в Україні//Наукові доробки молоді – вирішенню проблеми євро інтеграції. – Х. : Континент, 2008. с. 289

2.     Олександр Ананьєв//Перспективи розвитку інформаційних технологій

3.     http://www.niurr.gov.ua/ukr/publishing/panorama1~2_2000/14_si.htm