Физическая культура и спорт/ 2.

Развитие физической культуры и

спорта в современных условиях.

К. п. н. Осіпова І. В., студ. Ocinoв Є. В.

Особливості емоційних переживань у cnopтi.

Південноукраїнський національний педагогічний університет, Україна.

         Спорт, як соціальне явище і як особливий вид людської діяльності є об’єктом вивчення ряду наук. При цьому кожна з них досліджує спортивну діяльність під певним кутом зору. Спортивна діяльність відрізняється сильними i яскравими емоційними переживаннями. Насиченість спортивних дій сильними почуттями, їх емоційна захопливість - одна з найважливіших умов позитивного впливу спорту на особистість людини. Але емоційні переживання в cnopті можуть бути стенічними i астенічними та надавати, як позитивний, так i негативний вплив на органічні процеси i поведінку людини. Емоційні переживання, пов'язані зi значними змінами, наступаючими в npoцeci спортивних занять. Підвищена м'язова активність, що складає характерну i необхідну особливість спортивних, якщо вони протікають нормально, завжди супроводжується подібним станом ейфорії, стенічними почуттями бадьорості та життєрадісності. У випадках перетренування та ж м'язова активність викликає астенічні емоції: занепад сил, невдоволення та ін. Також ці переживання, пов’язані з високим рівнем досконалості у
виконанні технічно складних, важких
i небезпечних фізичних вправ. Ці
емоції відображають стан підвищеної загальної працездатності організму,
переживання ycпixy у виконанні даної дії та викликану свідомість
особистої переваги, здатним виконати не кожному доступну важку вправу. Ці почуття співвідносяться зі здатністю спортсмена направляти великі зусилля волі, спрямовані на подолання значних труднощів, що є істотною рисою його характеру, мірилом, за допомогою якого не лише сам спортсмен, а й навколишні оцінюють його особисте достоїнство. Досить вказати на те, як виростає не тільки в чужих очах, а й у своїх власних спортсмен, успішно вирішив спортивну завдання, що вимагає великих вольових зусиль. Та навпаки, у разі травматичних пошкоджень або навіть просто невдалої спроби при виконанні важкого вправи, якими іноді закінчуються спортивні заняття, можуть викликати астенічні емоційні переживання: невпевненість, страх, загальмованість та ін. Переживаємі при виконанні небезпечних фізичних вправ стенічні почуття успіху часто має у своїй основі подолання страху, викликаного виконанням спортивних дій в складних і важких умовах. У досвідченого спортсмена, який досконало володіє спортивною технікою, свідомість небезпеки не дезорганізує поведінку, а, навпаки, викликає прилив сил, спрямованих на її подолання. У цих випадках у спортсмена виникає прагнення ще і ще раз випробувати своєрідне почуття ризику, в якому елемент страху викликає задоволення, оскільки він супроводжується почуттям власного вміння і сили, здатності подолати небезпечну перешкоду.

         Емоційні переживання, пов'язані з ходом спортивної боротьби завжди мають дуже напружений характер, в них відображається великі зусилля, спрямовані на досягнення перемоги або найкращого результату. По своїй інтенсивності вони набагато перевищують ті емоційні стани, які доступні людині в його звичайній повсякденній діяльності. Нерідко вони отримують своєрідне відображення в міміці емоційної напруги. У процесі спортивної боротьби при вдалому виконанні відповідального прийому емоційне переживання успіху може досягти  ступеня бурхливого  афекту радості. При невдачах нерідко настає почуття розгубленості, занепаду сил, невпевненості в собі. Емоційні стану під час спортивних змагань часто характеризуються наявністю сильного збудження, що отримав назву "спортивну злість" і має величезне дінамогенне значення. Під час цього стану спортсмен відчуває в собі колосальну силу, не відчуває втоми, всі його психічні процеси загострені, він виявляє здатність до дуже швидким сильним реакцій.

         Естетичні емоції найчастіше бувають пов'язані зі сприйняттям
ритму   рухів,   краси   їх   форми   та   інших   сторін,   що   характеризують
досконалість виконання фізичної вправи. Вони виникають при заняттях
гімнастикою, фігурному катанні на ковзанах, тощо. Велике естетичне
значення мають почуття, які викликані сприйняттям зовнішнього оточення, в якій протікають спортивні заняття або змагання, її урочистість,
гарне зовнішнє оформлення місця занять, однакова форма, в яку одягнені
учасники, присутність численних глядачів, їх уважність, зацікавленість. Все
це створює в учасників змагань піднесений емоційний стан і бажання
показати свою спортивну підготовленість з найкращої сторони. Коли ж зовнішнє оточення спортивних змагань занадто буденно, це може призвести до появи у спортсмена астенічних емоційних переживань.

         Моральні почуття, пов'язані з глибоким усвідомленням суспільного
значення своєї спортивної діяльності (відповідальність перед колективом за свої успіхи і невдачі, почуття гордості, тощо). Вони є могутнім стимулом мобілізації всіх сил спортсмена на подолання труднощів. Вихід спортивної боротьби часто залежить від моральних почуттів і прагнень спортсмена. Цьому допомагає почуття відповідальності перед колективом. Спортсмен, що володіє цим почуттям, ніколи не відмовиться від боротьби за інтереси свого колективу, якою б важкою ця боротьба не була. Для  спортивної  діяльності  характерні:
яскраві і сильні емоційні переживання, глибоко захоплюючі особистість спортсмена, що роблять величезний вплив на його діяльність; одночасно це вимагає від спортсмена вміння володіти своїми емоціями і протидіяти тим з них, які носять астенічний характер; різноманітність емоційних переживань, що охоплюють самі різні за якістю емоції - від простих фізичних  почуттів, пов'язаних з м'язовою діяльністю, до глибоких моральних почуттів, у основі яких лежить спільність інтересів, завдяки чому спортивний колектив гуртується у єдине ціле; динамічність емоційних станів під час спортивних змагань, швидкі переходи від одних почуттів до інших, іноді протилежних за своїм характером. Цьому сприяє і динамічність самих спортивних змагань, що проходять з великою інтенсивністю і нерідко супроводжуються швидкими  та різкими переходами від поразки до перемоги та ін. Психологічна підготовка стає одною з ведучих ланок підготовки спортсменів високого класу. Переможцем майбутніх змагань зможе  стати лише той, хто краще підготує свою психіку до боротьби з найсильнішим супротивником.