Лисак Т. К.

 Слов’янський коледж Національного                     авіаційного університету

Щодо активних лекційних форм заняття з історії України та Слобожанщини    у Слов’янському коледжі Національного авіаційного університета.

Як зробити процес вивчення курсу історії України (тим більше, що в загальноосвітній школі всі обов’язково вивчають цю дисципліну) радісним, творчим, захоплюючим? Над цією проблемою працює кожен викладач.

Для студента – майбутнього фахівця – важливо не лише осмислити й засвоїти інформацію, а й оволодіти способами її практичного застосування і прийняття рішень.

За таких умов зменшується частка прямого, зовні завданого інформування і розширюється застосування інтерактивних форм та методів роботи студентів під керівництвом  викладача та повноційної самостійної роботи в читальних закладах, на об’єктах майбутньої професійної діяльності та ін.

Такими формами є випереджувальна лекція та лекція-екскурсія.

Випереджувальна лекція дає можливість студентам замість пасивного слухача стати активним учасником лекції ще до її початку, більш докладнішого вивчення рідної історії. Допомагає зануритися у пошукову діяльність, бо свої пояснення курсанти відшукують з додаткової літератури. Дає можливість відчути себе лідером, брати відповідальність за доручену справу.

До підготовки випереджувальної лекції автор рекомендує десь три лекційних питання, з яких два передбачені для самостійного вивчення, одне – додаткове, краєзнавче. Студенти із підготовленими питаннями виступають на лекції паралельно з викладачем.

Так, з теми «Україна на початку XX століття» пояснення питання лекції: «Українські Січові стрільці» проводить один студент, інший – «Український меценат Є.Чикаленко», третій розповідає про місцевого спонсора А.В. Шнуркова, на кошти якого 1898 року відкрито Комерційне училище, 1900 року побудовано міську лікарню на 60 місць, 1902-1904рр. – чоловіче реальне училище. З теми «Західна Україна у 20-30рр.» ці питання такі:

Ø     Національний визвольний рух.

Ø     Митрополит А.Шептицький.

З теми «Українська РСР в умовах НЕПу» (1921-1928рр.) питання наступні:

Ø     Статус УРСР у складі Радянського Союзу.

Ø     Політика більшовиків у галузі культури.

Ø     Слов’янський аероклуб.

Наш коледж готує кадри в основному для авіаційної промисловості, тому професійна спрямованість є одним із головних засад навчального процесу. Біля трьох років тривала пошукова діяльність викладачів та студентів стосовно 80-річчя створення Слов’янського аероклубу (2007), логічним  завершенням якої став навчальний посібник «Історичні виміри Слов’янського аероклубу: до 80-річчя утворення». Перший на Україні Слов’янський  всеукраїнський  аероклуб був створений на ентузіазмі молодих романтиків, закоханих у небо та вільні польоти. Весною 1927 року робітники Слов’янського залізничного ДЕПО Андрій Тарасов, Павло Шинкарьов, Василь Гончаренко та Дмитро Чумак створили комітет для організаії повітряно-плавального гуртка. З 1928 року гурток став професійним клубом повітряно-плавальної школи у місті та районі. На початку 1941 року Слов’янський та Краматорський аероклуби були об’єднані в 11-у Слов’янську військову авіаційну школу початкового навчання. В цій якості школа діяла до 20-х чисел вересня 1941року, коли місто зайняли німецькі війска. Матеріали цього посібника використовуються викладачами та студентами на заняттях та в позакласній роботі.

Отже, завдання для викладача під час підготовки випереджувальної лекції надати студентам якомога більший список різнобічної літератури з означених питань та обов’язково проконсультувати їх.

Особливе значення для студентів має і така форма заняття, як лекція-екскурсія. Такі лекції-екскурсії автор рекомендує використовувати з тих тем, де обсяг матеріалу великий, а навчальних годин для вивчення запланованого мало. Це, наприклад, теми «Українська РСР в умовах модернізації (1928-1939рр.)» та ін.

Місцем для екскурсії можна використати міський історично-краєзнавчий музей. Для цього треба на початку року узгодити з керівництвом музею місяць, коли будуть проведені лекції-екскурсії. Крім цього обов’язково потрібно надавати студентам список літератури для самостійного вивчення, щоб на екскурсію студенти йшли біль-менш  підготовленими.

Особливу увагу треба приділити місцевому матеріалу м.Слов’янська та регіону.

Не обійтися без лекцій-екскурсій при вивченні «Історії Слобожанщини». Особливо до с.Прелесне, де розташований музей народної архітектури, побуту та дитячої творчості єдиний в східному регіоні України, признаний одним із 7 чудес Слов’янщини.

В селі зберігається пам’ятник садово-паркової архітектуриXIX ст. – маєток та парк поміщика О.Ф.Бантишева. На подвір’ї 300-річні велетні дуби, стрункі тополі. Під віковими деревами будинок-флігель, в якому жив відомий письменник Г.П.Данилевський, автор багатьох історичних романів. Напрацьовані студентами реферати про життя та творчість цього письменника передані до музею.

Експозиція знайомить з пам’ятниками матеріальної та духовної культури Слобожанщини XX століття.

Найвиразніша з будівель дерев’яна, білена хата – чотирьохстінка, з дахом вкритим очеретом – типове житло селянина. Центральне місце в хаті займає вибілена і розписана піч – берегиня родинного вогнища. Поруч з піччю – мисник з керамічним посудом. Під вікнами ткацький верстат, великий стіл, за яким збиралася вся сім’я, мальована і різблена скриня призначені для зберігання посагу нареченої. У святому куті ікони, прикрашені вишитими рушниками, квітами. Хатині більше ста років, але коли переступаєш поріг цієї святині, зупиняєшся глибоко зворушений, зачарований привітним затишком.

Знайомство з експонатами музею стають у нагоді студентам при вивченні наступних модулів:

Ø     Заселення та облаштування Слобожанщини.

Ø     Побут та духовний розвиток Слобожанщини.

В краєзнавчій роботі не можна обійтися без занять-екскурсій до Святогірської Свято-Успенської лаври – центру духовності слов’янщини. Тим більше, що студентами збирається матеріал про історію православної Слов’янщини.

Початок православ’я на Слов’янщині йде з XIII століття, коли на Святих Горах біля Дінця з’явилися іноки з Києво-Печерської Лаври. Перша знахідка, яка свідчить про прихід православної культури до Подонців’я, відноситься до XIV століття. Це унікальна ікона Божої Матері на камені, знайдена А.В.Шамраєм у селі Маяки. Перша згадка про Святі Гори зустрічається в книзі німецького посла при Московському дворі в 1526 році, в якій ведеться розмова про печерний монастир, заснований на березі Дінця. Наземна частина Святогірського монастиря починає будуватися з 1680 року, після виникнення Ізюмської оборонної лінії. Зокрема, церква Успенія Пресвятої Богородиці була започаткована тут завдяки старанням Федора Шидловського (про якого студенти зібрали чимало свідчень) в 1698році.

Заселення Подонців’я йшло паралельно із застосуванням православних приходів та общин. Як правило, спочатку в населеному пункті церкву представляв один священник, потім будувалися культові приміщення.

Наприклад, із матеріалів Донецького обласного краєзнавчого музею відомо, що Казачу Пристань (Городок, потім Райгородок) заснував козак Семен Осадчий. В 1684 році він привіз на місце злиття рік Тору та Дінця шість черкаських сімей та з ними священника

Поступово після виникнення  кріпостей Маяцької (1674 рік), Торської (1676 рік), Бахмутської, Райгородської виникали храми.

Отже, ефективність вивчення історії України можлива тоді, коли викладач творчо використовує різні засоби надання знань та нестандартні шляхи впливу на особистість.