Экономические науки/ 15. Государственное регулирование экономики

 

К.е.н. Гладченко А. Ю.

докторант, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

СЦЕНАРІЇ РЕГУЛЮВАННЯ  ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

На сьогодні проблема інтеграції системи державного управління України як ніколи потребує вирішення з огляду на події, що відкрили нові горизонти та перспективи для розбудови більш результативної економічної моделі. В останні два роки державне управління економікою в цілому та її окремі ланки постійно трансформуються відповідно до Європейських та загально світових стандартів, однак разом з цим самі стандарти та міжнародні організації, які регламентують діяльність країн на наднаціональному і глобальному рівні постійно змінюють, а тому визначення пріоритетів у інтеграції державної політики щодо інтеграції до міжнародних організацій, що за своїм характером діяльності виконують стабілізаційні функції має виключний інтерес.

Перший сценарій розвитку глобальної системи координації економічної рівноваги «Перезавантаження ООН» базується на посиленні ролі Організації Обєднаних Націй та іних інституцій, що є похідними до ООН. Справа в тому, що сучасна система координації економічної рівноваги заснована, фінансується та керується незначною кількістю країн, що мають глобальну владу на фінансових ринках та вожнній сфері. Однак авторський аналіз дає змогу стверджувати, що система організацій ООН на сьогодні знаходиться в ситуації занепаду, так як конфлікти спровоковані на території України, Грузії, Лівії, Сирії та інших країн не вирішуються за допомогою такого інструменту як Організація Обєднаних Націй. Суть цього сценарію полягає в тому,  що ООН буде переформатована та доповнення новими крїнами членами, що мають змогу координувати ситуацію в регіональних масштабах. Так на нашу думку слабкість ООН полягає в тому, що наприклад такі країни як Китай, Індія, Бразилія, Казахстан не мають належної частки влади та компетенцій у системі Орнанізацій Світового Банку, Міжнародного Валюьного Фонду їх валюти попри вразаючи показники ВВП є часткового конвертованими, тобто значення цих країн є заниженим з боку існуючих глобальних інституцій координації економічної рівноваги, а тому новітня система не здатна ефективно працювати без цих країн. Таким чином доручення економік гігантів до функцій резервних валют, глобальних позик та координації військових процесів виведе на новий рівень саме глобальну систему координації економічної рівноваги та зробить країни, що долучились до неї процвітаючими на довгі роки. Проте в цьому сценарії є і негативні сторони, не всі країни світової економіки які мають бажання приєднатись будуть інтегровані в умовах жорсткої конкуренції. Основними драйверами цього сценарію інформаційна пропаганда, інтенсифікація фінансових криз в країнах, що не належать до нової глобальної системи  координації економічної рівноваги. Цей сценаріїв на сьогодні є одним із вірогідних  тому, що зближення Китаю та США має за собою величезні наслідки для інших карїн світу. Інтеграція Китайської економіки до так званої системи карїн «Тріади» обернеться новим світовим порядом, що на довгі роки змінить геоекономічний ландшафт глобальної економіки.

Другий сценарій який є не менш вірогідним називається «Інституційний  транснаціоналізм». Суть цього сценарію полягає в тому, що за останні двадцять років транснаціональні корпорації стали головним суб’єктом як в національних комерційних відносинах так на міжнародних ринках. Накопичений неймовірний транснаціональний капітал, що не підконтрольний жодній з існуючих міжнародних інституцій уже сьогодні формує розгалужену систему міжнародних правових, дослідницьких та інший інституцій, що є спілками або неформальними об’єднаннями і контролюються тільки сукупністю корпорацій, що їх утворили. В майбутньому цей процес посилиться корпорації почнуть відігравати куди більшу роль ніж національний уряд та міжнародні організації на основі побудови цілих дослідницьких міст, в який працівники будуть жити та працювати одночасно.  Більш чітка організація та ефективність залучення коштів, дасть змогу корпораціям проникати в нові сфері суспільного життя, так наприклад аутсортинг правоохоронних, фіскальних та інший функцій майбутні корпорації будуть реалізовувати легально так як території присутності стануть повноправним майном цих корпорацій. Вже сьогодні деякі корпорації скуповують острові території на яких діють свої правила та закони, що можуть відрізнятись від національних. Основними драйверами цього процесу будуть розвиток ліберальних територій які стануть осередками нової формації когінтарних відносин які будуть за своїми якісними характеристиками набагато ефективніші за дії національних урядів.

Третій базовий сценарій «Глобальний регіоналізм» базується на негативному розвитку глобальної економіки, що буде розвиватись за сценарієм локальних війн та економічних депресій. В таких умовах країни, що на сьогодні мають є членами інтеграційних угод будуть локалізовувати як міжнародну торгівлю так і міграційні потоки, що призведе до стирання рамок національних економік. В свою чергу закриє доступ до торгівлі на двосторонньому рівні. Драйверами цього сценарію є геоекономічна нестабільність між Азійським регіоном, Європою, США та Латинською Америкою. Росія, Індія, Китай, об’єднавшись нове регіональне інтеграційне угруповання, що буде працювати проте країн Тріади (США, Японія, Європа). Світ стане знову двополярним, проте перевага буде на стороні Азії, сформувавши власну валюту яка буде розповзюдженна на всій території регіонально об’єднання по типу Радянського Союзу світ зануриться нову холодну війну де протистояння як раз буде на територіях країн, що за якихось причин не приєднались до тієї чи іншої сторони. В таких умовах подальший розвиток авторської проблематики надзвичайно важливий для орієнтації державного управління економічною рівновагою в Україні.