Экономические науки/6.Маркетинг и менеджмент

Мажаренко К. П., Іваненко К. Ю.

Кременчуцький Національний університет ім. М. Остроградського, Україна

Характерні риси застосування стрес-менеджменту на виробництві

 

На сьогоднішній день вивчення та застосування управлінських методів подолання стресів на виробництві є чимало актуальним, адже психологічний стан робітника впливає на його продуктивність та результат виконаної ним роботи. Навіть у безперечно керованому підприємстві може формуватися обстановка, яка погано впливає на працівників і викликає у них почуття стресу. Тому керівників повинен це збагнути і вміти професійно розряджати напружену ситуацію. В зв’язку з цим значну увагу потрібно приділяти визначенню пoняття «стрес» та методам боротьби з даним фактором впливу.

Дане питання відобразили у своїх роботах такі науковці, як: Кабан Х. В., Гончар М. Ф., Дзвоник Г. П., Савченко Т. Л. Метою дослідження є характеристика ознак та рівень використання стрес-менеджменту на вітчизняних підприємствах.

Одним з широковідомих в наші дні емоційних процесів є стрес. Він являє собою стан непомірно сильного і довготермінового психологічного напруження, яке постає у людини, коли її нервова система одержує афективне перевантаження. Потрясіння дезорганізує роботу працівника, порушує нормальний хід поведінки, здійснює негативний вплив не тільки на психологічний стан, але і на фізичне здоровя [1].

В наш час стрес на роботі став однією з актуальних психологічних проблем. В сучасному виробництві часто виникають ситуації, коли працівник, зустрічаючись з якоюсь складністю, не може повноцінно реалізувати накоплену енергію і тоді ця енергія може руйнувати саму людину в умовах кар’єрної конкуренції, спілкування з керівництвом, тощо. Поняття стрес-менеджмент з’явилося у західних країнах та визначається як комплекс заходів по запобіганню стресу та реабілітації людини після його появи. Очевидно, що стрес-менеджмент не в змозі вплинути на фізичні стрес-фактори, проте впливати на протікання стресу він може і повинен незалежно від природи стрес-фактору. З іншого боку психогенні стрес-фактори можна цілковито компенсувати за допомогою методів стрес-менеджменту.

Професійний стрес – це складна галузь дослідження стресових станів, як і психологічний стрес, який співвідноситься з негативними та позитивними емоціями і почуттями, та створюється факторами, які носять характер загрози або перешкод. В напрямку професійного здоров'я спеціаліста вивчають професійний стрес, розглядаючи його як наслідок неперервної і тривалої дії специфічних стресорів, що визивають перевтомлення, професійні захворювання. Посилюють дію професійного стресу і короткочасні екстремальні ситуації. Як бачимо, професійний стрес розглядається, як правило, в плані негативного впливу на професійну діяльність [2].

Сучасні керівники повинні вміти застосовувати різні методи управління стресами працівників, а також повинні бути стресостійкими. Стресостійкість менеджера – це його здатність свідомо протистояти тривалому стресу, оскільки перебування у постійному нервовому напруженні негативно впливає на роботу організму й на безпосереднє виконання обов‘язків працівниками [3].

Застосування на підприємстві стрес-менеджменту має такі переваги: уміння менеджерів управляти стресами та спрямовувати їх в корисне русло; опанування менеджерами методів ефективного управління усім персоналом; вивчення менеджерами психології людини та стимулювання персоналу до праці; створення комфортної та сприятливої робочого середовища; як наслідок ефективне функціонування підприємства.

Управління стресами – це процес цілеспрямованої дії на персонал організації в цілях адаптації особи до стресової ситуації, усунення джерел стресу і опанування методами їх нейтралізації усім персоналом. Чудовим способом позбавлення стресу є фізичні навантаження, контрастний душ, прогулянки, здоровий сон і багато інших способів. Для правильного та ефективного управління стресом на виробництві необхідно: правильно організувати роботу, скласти послідовний план операцій на підприємстві, чітко визначити обсяг робіт на кожного працівника.

Щодо стресу у системі управління, то тут необхідно звернути увагу на поведінку керівників: наскільки вірно вони розподіляють обов’язки та створюють належні умови для праці своїм підлеглим. Якщо на підприємстві виник груповий стрес, то слід визначити проблему, причину масового незадоволення і організувати спільний захід, який дозволить зблизитись колегам по роботі у неробочій обстановці. Якщо керівник зауважив, що спілкування двох працівників призводить одного з них у стресовий стан, то краще розділити їх роботу, перевести їх в різні групи, тобто звести до мінімуму їх спілкування. Для усунення духовного стресу менеджерам слід вивчати особливості характеру, рівень знань підлеглих, удосконалювати комунікації, використовувати відповідний до ситуації стиль керівництва.

Таким чином, запорукою успіху в управлінні стресом є бажання і можливості керівників розглядати дану проблему на підприємстві. Застосування стрес-менеджменту у сучасності є необхідним задля забезпечення успішного функціонування компанії. Створюючи здорову та позитивну атмосферу у трудовому колективі, управлінці стимулюють працівників до саморозвитку та успіху, що викликає процвітання організації.

 

Література:

1. Сельє Н. Стрес і загальний адаптаційний синдром - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2038162 /?tool=pmcentrez.

2. Дзвоник Г. П., Савченко Т. Л. Професійний стрес і підходи до його вивчення - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 10_NPE_2009/Psihologia/43976.doc.htm.

3. Х. В. Кабан, М. Ф. Гончар Стрес менеджмент на підприємстві - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream /ntb/16333/1/166_Kaban_292_293_Modern_Problems.pdf.