Одінцова Г.М.,

студентка 4-го курсу

Долгов О.М.,

 к.б.н. кафедри біології

Вінницький державний педагогічний університет

 імені Михайла Коцюбинського, Україна

Деякі антропометричні показники студентів першого курсу природничо-географічного факультету

 Антропометрія - це група вимірювальних методів опису тіла людини. Установка антропометричних характеристик полягає у вимірі рсновних параметрів тіла - росту, ваги, вмісту жиру, обхватів стегон, талії, грудної клітки і т.д.

Такі параметри, як ріст, вага, пропорційність тіла, достатній вміст жиру й м'язової маси. дуже важливі для моніторингу розвитку людини й застосовується в цих цілях з перших днів життя. Розробка будь-яких правил, шаблонів і норм для людей неможлива без обліку антропометричних показників, тому вони є базовою інформацією в сфері стандартизації.

Антропометричні показники дозволяють одержати додаткові відомості щодо факторів ризику ряду захворювань. Знаючи ці фактори, пов'язані, наприклад, з типом статури, можна ужити заходів, спрямованих на зниження ризику захворювання. Зміни антропометричних показників (набір або втрата ваги, деформація хребта, зменшення м'язової сили) є одним із симптомів багатьох захворювань. Тому ще однією сферою докладання антропометричних даних є профілактика й контроль різних захворювань. Не менш важливим є визначення естетичних параметрів тіла людини.

З метою визначення типів статур студентів та їх майбутнього моніторингу було обстежено 78 студентів 1-го курсу природничо-географічного факультету, з них юнаків - 23, дівчат - 55. Визначались зріст стоячи, вага (маса) тіла, обхват грудної клітки, обхват стегон, обхват талії, вік.

Зріст – це фізична характеристика довжини тіла, що залежить від віку людини та її генотипу. Зріст вимірювали за допомогою станкового зростоміра.

Вага (маса) є одним з найбільш універсальних показників, які використовуються при оцінці фізичного розвитку. Зважування проводились на медичних вагах.

Відповідність маси тіла визначалась за індексом маси тіла (ІМТ). За індексом Піньє та індексом талія-стегна визначали тип статури досліджуваних студентів. Для визначення форми стопи оцінювались плантограми за методом Чижина.

Результати вимірювання зросту представлені у табл. 1

Таблиця 1. Розподіл студентів по зростових групах

Групи зросту

Центильний інтервал, %

Параметри зросту для чоловіків, см

Кількість юнаків, n  (%)

Параметри зросту для жінок, см

Кількість дівчат, n (%)

Дуже низький

3

150-159,9

-

140-149,9

-

Низький

10

160-168,9

1 (4,3)

150-157,9

5 (9,1)

Нижче середнього

25

169-173

8 (34,8)

158-161,9

9 (16,4)

Середній

50

174-176,9

4 (17,4)

162-166,9

16 (29,1)

Вище середнього

75

177-182

5 (21,7)

167-168,9

10 (18,2)

Високий

90

183-192

4 (17,4)

169-179,9

15 (27,3)

Дуже високий

97

193-199,9

1 (4,3)

180-186,9

-

Як видно з результатів, наведених в таблиці, показники зросту в усіх ростових групах, як у юнаків, так і у дівчат, перевищують центильні інтервали, т.т. і юнаки, і дівчата мають зріст вище середньостатистичного. Слід, однак зауважити, що в групі юнаків прослідковується тенденція до зросту близько середнього з максимумом 34,8 % в групі нижче середнього, а у дівчат спостерігаємо два максимуми – середній і високий (відповідно 29,1 % та 27,3 %) – з тенденцію зміщення максимуму нормального розподілу до вище середнього.

 Індекс маси тіла (ІМТ) розраховували за формулою:

ІМТ = вага (у кг) / зріст2 (в м2). Якщо ІМТ становить 16-18,4, то особа має дефіцит ваги (маси), 18,5-24,9 відповідає нормі ваги (маси), а 25,0-29,9 - надлишок ваги (маси).

Результати вимірювання ваги (маси) студентів представлені на Рис. 1.

У юнаків нормальна вага виявлена у 52%, дефіцит ваги - у 22%, надлишкова вага - у 26%. Більшість дівчат (76%) мають нормальну вагу, дефіцит ваги виявлено у 18%, а надлишкова вага - у 6%.

Рис. 1. Вага тіла студентів: А - юнаки, В - дівчата

Індекс Піньє розраховували за формулою:

ІП = Зріст (см) - Вага (кг) - Обхват грудей (см). Якщо ІП менше 10, то статура міцна, 10-20 відповідає нормальному типу, 21-25 - середньому, 26-35 - слабкому, а більше 36 - дуже слабкому типу статури.

Результати представлені на Рис. 2.

 У юнаків переважає міцний тип статури (24%), а у дівчат - слабкий тип статури (40%) , нормальний тип статури визначається як у дівчат, так і у юнаків по 22%.

Рис. 2. Типи статур студентів: А - юнаки, В - дівчата

Індекс талія-стегна = об'єм талії (см) / обсяг стегон (см)

 Індекс талія-стегна показав, що у дівчат і хлопців переважає гіноїдний тип або "груша" - 95% та 61% відповідно, хоча є і проміжний тип або "авокадо" - 5% та 39% ,  андроїдний тип не прослідковується.

Рис. 3. Індекс талія-стегна: А - юнаки, В - дівчата

Дослідження плантограм за методикою Чижина показали, що у 55 % дівчат та 89 % юнаків визначалась нормальна форма стопи, 27 % дівчат мають сплощену форму, а 18 % дівчат та 11% юнаків - плоску (Рис.4)

 

Рис. 4. Форми стопи: а - нормальна;б - сплощена; в - плоска.