Пентилюк Р.С.Статеві відмінності продуктивності поросят при згодовуванні препарату Біомос

Сидорин А.В.Результаты анализа специфики развития и функционирования института личного крестьянского хозяйства в Киевской Руси и на украинских землях в составе Российской империи ….

Пентилюк С.І.Оптимізація доз згодовування препарату Біомос в раціонах свиней

Пентилюк Р.С.Генотипічні відмінності продуктивності свиней при згодовуванні препарату Біомос

Ляшенко В.В., Соляник О.М.Урожайність і якість зерна озимої пшениці залежно від різних доз азотного підживлення