Костянтин Анатолійович Донченко

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Коротка характеристика розвитку руху «Харе Крішна» на Полтавщині

Розташування України на перетині важливих економічних шляхів, у сфері інтересів різних держав відрізняло її територію існуванням різних релігійних конфесій. Ще в давні часи окрім місцевого язичництва сюди були занесені грецькі, іранські вірування. Пізніше проникли християнство, іудаїзм, іслам. А ХХ століття поповнило цей перелік новими для даних територій релігіями практично всіх напрямів і розмірів. Особливої популярності почали набувати філософсько-релігійні течії, нерідко трансформовані під впливом сучасних тенденцій. Це і вчення Реріха, і східна філософія єдиноборств. Одночасно з цим проникають і деякі східні релігійні вчення, одним з яких є рух Харе Крішна. Заснований як релігійна організація Шрилою Прабхупадою у 1966 році, вже в 1971 році він з'являється на території Радянського Союзу, коли до Москви приїздить засновник руху. У 1979 році в Києві, на теренах тодішньої Української Радянської республіки, вперше починають діяти кришнаїти [1]. У той час представниками вчення Харе Крішна були окремі віддані, які намагалися проповідувати і розповсюджувати літературу. Діючи підпільно і всіляко переслідуючись владою, ISKON все ж зміг вижити і в умовах перебудови та становлення нових незалежних держав, реформування законодавства у бік демократизації та встановлення права на свободу віросповідання оформився у офіційну релігійну організацію на Україні. Сьогодні рух діє в більшості обласних центрів нашої країни, активно розвивається і поширюється не лише в Україні, а й у багатьох державах світу.

Одним із осередків кришнаїтського руху в Україні є Полтава. У місті створено храм Свідомості Крішни (по вулиці Шилівській, 38), який постійно діє. Однак, шлях до сучасного стану полтавської ятри (общини, громади) був довгим і важким.

 Характеризуючи розвиток руху Харе Крішна на Полтавщині, можемо досить умовно виділити два етапи в історії становлення полтавської общини. Перший датується часом появи ранніх прихильників Свідомості Крішни власне серед полтавців - це 1991-1992 роки. Закінчується даний етап 1997-1998 роками, коли община вже набула досить чітких рис. Другий період ( з 1997-1998 років – до наших днів) – є часом остаточного оформлення общини не лише в духовному, а й в організаційному плані. Створено постійно діючий актив, налагоджено самозабезпечення громади.

Аналізуючи розвиток ISKON на території Полтавської області можна виділити характерні особливості його організації на початковому (першому) етапі. Перш за все це стихійність і неорганізованість. З'являються окремі прихильники Свідомості Крішни серед жителів Полтави і області, але їхня діяльність носить скоріше хаотичний характер, більш направлений на індивідуальний розвиток, а не на створення своєї громади. Лише зовнішній фактор, а саме зусилля сусідніх центрів ISKON, їхня допомога підштовхнула полтавських кришнаїтів консолідувати зусилля і в деякій мірі сприяла подальшому розвитку.

Ще однією особливістю руху у Полтаві, притаманною практично всьому часу існування общини,  стало його своєрідне «кочове» життя. У результаті дії різних чинників, як зовнішніх, так і внутрішніх, кришнаїти часто змінювали своє розташування. За 17 років існування біля 8 разів відбувалая зміна приміщення.

З розпадом Радянського Союзу активізується діяльність різних релігійних і філософських груп на території України. Офіційну діяльність в нашій державі розпочинає також ISKON. Перші зареєстровані общини виникають у великих містах – Києві, Харкові, Дніпропетровську [2]. На початку 1990-х років рух робить основну ставку на насичення суспільства відповідною літературою [3], закладаючи таким чином підгрунтя для подальшого поширення власних ідей. Однак проповідницька діяльність і розповсюдження літератури відбувалося не лише у вже створених центрах, а й на нових «територіях». В цей час Полтава і стає одним із міст, куди з своїми програмами час від часу у 1990–1991 роках приїздять представники ISKON. Літературу розповсюджували віддані з Дніпропетровська, Харкова та Донецька.  На той час рухом та його філософськими ідеями зацікавилося кілька полтавців. Вони починають відвідувати програми приїзджих кришнаїтів, намагалися практикувати Свідомість Крішни і навіть відвідувати київський храм Харе Крішна [2]. Окрім цього є згадки про окремих відданих у районних центрах Полтавщини, зокрема Миргороді, які допомагали київській общині [4].

На початку 90-х років у середовищі полтавських кришнаїтів виникає ідея створення власне полтавського осередку руху. Задум підтримав президент київського храму Харе Крішна. У Полтаву прибувають представники київського храму та запрошені ними представники харківської общини для вирішення питання кураторства над новостворюваною полтавською ятрою. Після наради її вирішено передати під юрисдикцію Харкова [2].

Діючи як міжнародна організація, ISKON поділяє світ на регіони для кращої організації і управління рухом. Сьогодні існує близько 46 регіонів. Окремим регіоном виділяється Україна та Молдова. У свою чергу цей регіон поділяється на підрегіони. Харківський включає у себе Харківську, Сумську області, Сєвєродонецьк, Бєлгород без Бєлгородскої області та дві третини Полтавської області з Полтавою. Кременчук належить до Дніпропетровського підрегіону. Такий особливий територіальний поділ підрегіонів сформувався у результаті проповідницької діяльності кришнаїтських центрів [3].

Одними з перших полтавських відданих були Бхакті Йога і Даял Чайтанья. Зустрічі та служби одразу проводилися на Юрівці, у будинку одного з кришнаїтів [4]. Будучи віднесеними до юрисдикції харківського храму полтавці отримали допомогу для поширення руху у Полтаві. З Харкова приїзжає група відданих для підтримки і проведення програм. Вони знімали квартиру, де відбувалися служіння, щонеділі проводилися програми для всіх бажаючих. Однак, незважаючи на їх намагання, кількість полтавських кришнаїтів була мінімальною. Усього декілька чоловік регулярно відвідували служіння та практикували Свідомість Крішни.

Близько року програми відбувалися в орендованій квартирі, однак, її довелося покинути. Натомість знімають приміщення бібліотеки у районі Браїлок. У результаті таких змін харківські віддані втрачають можливість допомагати так активно як раніше. Вони приїздять за запрошенням на недільні програми та для окремих проповідей. Але через деякий час через непорозуміння з керівництвом бібліотеки, проведення програми тут припиняється [2].

В 1994-1995 роках віддані з Харкова починають знімати квартиру на вулиці Маршала Бірюзова. Відповідно сюди переноситься і центр полтавської общини. Кількість полтавських кришнаїтів залишається малою, всього чотири людини послідовно слідували ідеям руху [5]. У результаті підвищення цін на оренду у 1997 році цю квартиру залишають, а програми і служіння переносять на «Сади І», до квартири одного з відданих, Девакінандани, який зараз є духовним лідером полтавської громади Свідомості Крішни. Саме з приїздом до Полтави Девакінандани, за свідченням багатьох кришнаїтів, розпочинається нови етап у розвитку полтавської общини Харе Крішна.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Воспоминания Е.М. Ачьюты Прии прабху  // Сознание Кришны в Украине: исторический экскурс // Мир Харе Кришна [Електронний ресурс] / Режим доступу до статті // http://www.krishna.org.ua/world/index.php?option=com_content&task=view&id=719&Itemid=1.

2. Архів Костянтина Донченка (далі – АКД). – Ф1. Релігійні рухи на Полтавщині. – Опис 1. – Спр. 1. Рух «Харе Крішна». – Інтерв'ю з Бхакті Йогою. – 6 арк.

3. АКД. – Ф1. Релігійні рухи на Полтавщині. – Опис 1. – Спр. 1. Рух «Харе Крішна». – Інтерв'ю з Акінчана прія. – 6 арк.

4. АКД. – Ф1. Релігійні рухи на Полтавщині. – Опис 1. – Спр. 1. Рух «Харе Крішна». – Інтерв'ю з Максимом Грубельським. – 3 арк.

5. АКД. – Ф1. Релігійні рухи на Полтавщині. – Опис 1. – Спр. 1. Рух «Харе Крішна». – Інтерв'ю з В.Володько. – 2 арк.