Економічні науки/7. Облік і аудит

 

Сорокіна О.С.

Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет»

Удосконалення системи бухгалтерського обліку виробничих запасів ефіроолійного підприємства

 

Фінансовий облік матеріально-виробничих запасів ефіроолійної галузі не повністю задовольняє потреби керівництва ефіроолійних підприємств, оскільки містить узагальнену інформацію про всі види запасів. Таке узагальнення не дає змогу правильно відслідкувати витрачання запасів на всі напрямки витрат ефіроолійного підприємства.

Стадії виробництва ефіроолійних підприємств можна представити наступним чином: вирощування ефіроолійної сировини (рослинництво); переробка ефіроолійної сировини на ефірну олію (ефіроолійне виробництво); виготовлення парфумерно-косметичної продукції (парфумерно-косметичне виробництво).

Перші дві стадії знаходяться в неперервному зв’язку один з одним, бо ефіроолійна сировина має дуже короткі строки для переробки через можливість втрати своїх якісних характеристик. Третя стадія присутня не на всіх ефіроолійних підприємствах.

Для забезпечення безперервного процесу на всіх стадіях виробництва підприємству необхідно мати в достатній кількості всі види запасів. Але для всіх галузей запаси є різними. Так, для рослинництва характерні такі запаси як насіння, отрутохімікати та засоби захисту рослин, мінеральні добрива і т. ін. Для забезпечення процесу переробки ефіроолійної сировини підприємство повинне мати розчинники, активне вугілля, сіль, тару і пакувальні матеріали.  Парфумерно-косметичне виробництво неможливе без різних хімічних речовин і розчинів, без тари (упаковки), дистильованої води і т. ін.

Практика показує, що всі види запасів на ефіроолійних підприємствах обліковуються узагальнено на субрахунках третього порядку, як передбачено Планом рахунків бухгалтерського обліку [1].

Сировина і матеріали обліковуються на рахунку 201 «Сировина і матеріали», проте він не містить ніякої аналітики щодо видів сировини і матеріалів. Тоді як це може бути як сировина власного виробництва, так і купована; сировина, призначена для переробки ефірної олії і виготовлення парфумерно-косметичної продукції; різні види сировини можуть переходити з однієї групи запасів в другу. Так, наприклад, ефірна олія є кінцевою продукцією ефіроолійних підприємств і враховується на рахунку 26 «Готова продукція», але при її використані для виготовлення парфумерно-косметичної продукції переходить до складу сировини і матеріалів (рахунок 201«Сировина і матеріали»). Тому цей рахунок необхідно доповнити субрахунками четвертого порядку: 2011 «Сировина і матеріали ефіроолійного виробництва», 2012 «Сировина і матеріали парфумерно-косметичного  виробництва».

Проте, ефіроолійну сировину через короткі строки її зберігання доцільніше обліковувати не в складі сировини і матеріалів, як це запропоновано інструкцією до плану рахунків[2], а на рахунку 27 «Готова продукція сільськогосподарського виробництва» з подальшим  її обліком на рахунку 233 «Ефіроолійне виробництво».

На рахунку 233 «Ефіроолійне виробництво» слід враховувати первинну ефірну олію до моменту отримання готової ефірної олії.

Витрати на переробку, доопрацювання, зберігання первинної олії доцільно обліковувати на субрахунках до рахунку 233 «Ефіроолійне виробництво» в розрізі видів ефірної олії (олія троянди, олія шавлії, олія лаванди, коріандру та ін.). Такий розподіл дозволить прослідкувати суму матеріальних витрат на виготовлення різних видів ефірної олії, оскільки кожна має технологічні особливості виробництва та калькулювання собівартості.

Матеріали сільськогосподарського призначення на ефіроолійних підприємствах обліковуються на субрахунку 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» до рахунку 20 «Виробничі запаси». Згідно за інструкцією до Плану рахунків № 291 на цьому рахунку повинні обліковуватися насіння, саджанці, мінеральні добрива та ін. На нашу думку, на ефіроолійних підприємствах до рахунку 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» необхідно відкрити субрахунки четвертого порядку 2081 «Насіння ефіроолійних культур», 2082 «Саджанці ефіроолійних культур», 2083 «Отрутохімікати» та ін. Для більш правильного обліку насіння різних культур можна відкрити субрахунки: 20811 «Насіння шавлії», «Насіння коріандру» тощо. До субрахунку 2082 «Саджанці ефіроолійних культур» можна відкрити субрахунки 20821 «Саджанці шавлії», 20822 «Саджанці троянди».

Максимальне використання аналітичності запропонованих рахунків можливе лише за умов комплексної автоматизації бухгалтерського обліку і виробничого процесу на підприємствах ефіроолійної галузі. Застосування наведених субрахунків за умов автоматизації обліку дозволить здійснювати контроль за витратою матеріально-виробничих запасів та тарних матеріалів ефіроолійних підприємств.

Необхідність в аналітичному обліку тарних матеріалів обумовлена технологічним процесом виробництва та зберігання ефірної олії. Так, в процесі виробництва здійснюється зберігання і упакування парфюмерно-косметичної продукції (ковпачки, пляшечки, бідони), а ефірна олія повинна зберігатися у спеціальних пляшках, футлярах, бочках та ін.  Дані запаси досить різноманітні за призначенням та вартістю та потребують ретельного обліку на рахунку 204 «Тара». Оскільки вся тара є покупною, це допоможе заздалегідь забезпечувати підприємство таким видом запасів.

Використання аналітичних рахунків в обліку виробничих запасів ефіроолійних підприємств надасть змогу здійснювати всебічний контроль за наявністю, рухом та витратою того чи іншого виду запасів на підприємстві.  

Література:

1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi