Загарій Ю.І

Буковинська державна фінансова академія

Роль керівника в досягненні успіху організації

 

Кожен керівник, управляючи організацією, намагається спрямувати її до поставленої мети, яка, як правило, визначається високою ефективністю діяльності та конкурентоспроможністю на ринку. Кожен менеджер намагається знайти свої особливі, притаманні лише йому методи успішної діяльності своєї організації, зосереджуючи свою увагу на аналізі впливу на свою діяльність різних зовнішніх і внутрішніх чинників. Але успіх діяльності підприємства,передусім, залежить від самого керівника, його вміння правильно побудувати весь процес управління, ефективно спрямувати свій потенціал на досягнення цілей організації.

         Актуальність цієї теми полягає у тому, що особа керівника має обєднувати в собі лідера, управлінця і простого громадянина, який буде зацікавленим у добросовісному виконанні покладених на нього завдань, не буде зловживати своїми повноваженнями, а також трудитиметься на благо організації, яку він представляє.

Про роль керівника в успіху організації написано чимало робіт. Вивченням цієї проблеми займалися як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, серед них: К. Боулдінг, С.Чейз, А. Г. Здравомислов, І. Кузьменков, М. Стародубська, А. Чернов, Д. Гуганова, Д. Ольшанський та інші.

         Вчені Американського інституту громадської думки імені Дж. Гетлапа спробували вивчити глибинні джерела успіху і з'ясували, що для успішного ведення бізнесу потрібно володіти такими якостями, як здоровий глузд, знання своєї справи, впевненість у собі, високий загальний рівень розвитку, здатність доводити справу до кінця.

       Але не завжди людина, яка володіє цими якостями, стає успішною. Це обумовлюється тим, наскільки керівник зорієнтований на завдання чи стосунки з людьми.

Кожен тип лідера має свої особливості. Тому неможливо створити загальну модель успішного керівництва. Для кожного керівника вона своя.

       Розглянемо особливості успіху окремих топ-менеджерів великих компаній України.

       Генеральний директор компанії «МКС» Тетяна Дячкова вважає, що переваги жінки-керівника полягають у використанні інтуїції, вмінні знайти «правильну мить», вміти свою слабкість обернути на силу. Вона переконана, що, будуючи кар'єру, не можна покладатися на удачу, оскільки удача приходить лише після докладених значних зусиль.

Генеральний директор компанії «К-Тгаde» Олег Кристюк вважає, що потрібно ставити перед собою мету, яка надихає на навіть найнеймовірніші вчинки, і робити перший крок. Він говорить про те, що потрібно знаходити золоту середину між жорстким прагматизмом і людяністю для досягнення успіху в бізнесі. За правильного визначення завдання і багаторівневого менеджменту приходить розуміння того, що колектив зажди досягає більш високих результатів, ніж одна людина.

Генеральний директор компанії «Версія-Консалтинг» Віктор Погребинський вважає, що робота «з-під палки» ніколи не принесе бажаних результатів і не сприятиме розвитку бізнесу. Людина розуміє, що тільки абсолютна збалансованість бізнесу і стратегії забезпечує максимальний результат і повернення вкладених інвестицій.

За словами генерального директора компанії «Голден Телеком» Андрія Милиневського успіх - це поєднання таланту і можливостей, які відкрилися в певну мить, а також ступінь відповідальності, яку людина готова на себе взяти. Потрібно вміти програвати, інакше не отримаєте «правильний» негативний досвід, який потім сприятиме зростанню. Головне - потрібно вміти почути співрозмовника, тому що у різних сторін завжди існує можливість взаємного врахування інтересів.

Борис Старинський директор ТОВ «ІНТАЛЕВ Україна» намагається побудувати в своєму колективі демократичний стиль управління і позитивне ставлення до світу. Він вважає, що бізнес - це не математика, бізнес - це, в першу чергу, люди. Головне - правильно обрати стратегію діяльності компанії і діяти відповідно до неї.

Вважається, що найкраще, коли керівник відділу чи організації є ситуаційним лідером, тобто він має певні риси характеру, які сприяють налагоджуванню стосунків в колективі й ефективному керівництву, а з іншого боку, — він не використовує ці якості занадто сильно для впливу на своїх підлеглих.

Харизматичні керівники на початку своєї діяльності мають серйозний вплив на своїх працівників, можуть повести їх за собою, нічого не даючи як винагороду. На першому етапі своєї діяльності вони можуть досягти значних результатів, але через певний час ситуація змінюється. Підлеглі або більше не вірять своєму керівнику, бо нічого з обіцяного не отримали, або більше не вбачають в ньому надзвичайних якостей, якими вони ж самі його і наділили, тобто настає етап розчарування. Харизматичне управління може максимум тривати три роки, але, як правило, все закінчується значно раніше. Єдиний випадок, коли харизматичне управління має успіх - це якщо харизматичний керівник є неформальним лідером. Він не займає ніяких посад, а, отже, не несе відповідальності за свої невиконані обіцянки. З іншого боку, у разі необхідності він може згуртувати колектив і спрямовувати його на досягнення поставленої мети.

Більшість керівників сучасних організацій вважають, що досягти ефективного функціонування організації можна лише, побудувавши командне управління, яке має спільну мету і діє відповідно до неї, докладаючи спільних зусиль.

     Таке управління можливо лише при повній довірі в колективі, відкритих стосунках між його членами та абсолютному взаєморозумінні. Керівник у такому колективі виконує  роль координатора, який намагається визначити цілі діяльності і спрямувати свій колектив у потрібному напрямку, використовуючи при цьому такі методи, як пояснення, пораду, заборону, осуд. Але всі ці методи можуть працювати, якщо в колективі панує психологічний фон ототожнення, тобто, коли керівник може поставити себе на місце свого підлеглого, з його позиції подивитися на проблему і лише після цього знайти її рішення. А підлеглий, в свою чергу, може поставити себе на місце керівника, з його точки зору побачити те рішення, яке йому пропонується, і, відповідно, погодитися з ним. Дуже важливе значення має талант керівника, тому що простих знань ведення бізнесу та методів системи управління часто виявляється недостатньо для успішного керівництва.

Отже, роль керівника є дуже важливою, оскільки саме від нього залежить мир і злагода в колективі, його розвиток, успішність та ефективність діяльності організації. Тому головне завдання керівників будь-якого рівня повинно полягати в тому, щоб зосереджуватися на підвищенні власної майстерності, вихованні в собі відповідних якостей, набутті досвіду успішного ведення управлінської діяльності, що є запорукою високої ефективності виробництва та конкурентоспроможності підприємства.