Поліпшення менеджменту в сучасному бізнесі

Студентки групи ФК-37

Наливайко Оксани

        У наш  час  важко  назвати  більш  важливу  і  багатогранну  сферу  діяльності,  ніж менеджмент,  від  якого  в  значній  мірі  залежать  і  ефективність  виробництва,   і  якість  обслуговування  населення. Менеджмент повинен бути орієнтований на результат і ефективність діяльності організації.  Тому перше завдання менеджменту полягає в тому, щоб визначити, яких результатів і продуктивності дана організація вже досягла.  

         Менеджмент в сучасному бізнесі відноситься до способу результативного й ефективного керівництва діями колективу, пов'язаний з постійним удосконаленням діяльності організації в цілому. Головним завданням менеджменту в організації власної діяльності є генерування енергії всього колективу і кожного співробітника та надання їм визначеного напрямку роботи. Таким чином, актуальним стає питання якості менеджменту будь-якої організації [4].

       Метою даної роботи є розкриття стану та перспектив розвитку менеджменту, визначення принципів поліпшення якості роботи менеджера  в результатті глобалізаційних процесів, що відбуваються в сучасному бізнесі.

       Предметом роботи є стан та тенденції розвитку менеджменту в сучасному бізнесі,

      Обєктом дослідження являється визначення основних методів поліпшення якості менеджменту, як моделі удосконалення будь-якого бізнесу.

       До якості менеджменту підприємства відносять сукупність характеристик, що стосуються здатності менеджменту організації визначити цілі та ефективно досягати поставленої мети. До числа найважливіших характеристик якості менеджменту організації, поряд із досягненням необхідної якості його продукці відносять забезпечення конкурентоздатності, стійкість розвитку підприємства в економічній і соціальній сферах, вартість підприємства, економію ресурсів, ефективне підприємництво.

       В процесі реалізації  поставленої мети, забезпечуючи успіхи своєї компанії, менеджер стикається із рядом проблем, а саме:

       - скорочення працюючого персоналу.

       - диверсифікація персоналу і нової робочої сили.      

       - інформаційні технології.

       - нові методи керування.

       - процеси глобалізації економіки.

       - корпоративна соціальна відповідальність.

       - керування якістю продукції послуг, що виробляються надаються.

        Для покращення розвитку власного  бізнесу менеджер має вирішити ряд питань. По-перше, провести роботу по спрямуванні на об'єднанні усіх працівників у прагненні до досягнення основних цілей організації. При цьому використовувати непрямий тиск, що створює атмосферу наполегливості в роботі. По-друге, заміна власників-засновників новими, ефективнішими, власниками. Провідні фірми стали дійсно провідними не під час керівництва відомих і харизматичних засновників, а в часи нових власників, які не дуже переймаючись креативним процесом, починають займатися економічними проблемами підприємства, наймаючи для цього професіональних менеджерів. По-третє, сполучення власник – генеральний менеджер. Однією з рис сучасного українського бізнесу є поєднання в одній особі основного власника і генерального директора. Ситуації, коли мажоритарний власник - директор підприємств, є настільки частими, що цей факт слід віднести до особливостей підприємства в Україні [1].

        З поліпшенням якості менеджменту науковці повязують дві моделі будь-якого бізнесу:

        - модель удосконалення, як гонитва за ціллю, що змінюється тобто постійний процес адаптації до умов мінливого ринку збуту;

         - модель удосконалення внутрішніх характеристик організації таких як: гнучкість, керованість, результативність, продуктивність.

        Для поліпшення менеджменту в Україні найбільш доцільним є застосування другої моделі, оскільки вона передбачає впровадження нетрадиційних методів удосконалення бізнесу [2].

        У кожній  сфері  діяльності передбачається  виконання двох  функцій -

звичайної   функції - щоденної  роботи, і функції удосконалення чи роботи з

удосконалення.  Традиційний  метод організації робіт включає поділ праці

між співробітниками, що виконують щоденну  роботу та  керівниками,  що

займаються удосконаленням способів виконання щоденної роботи. Але така

традиційна організація не реагує  достатньо  швидко на зміни в  сучасному

світі.

        Поліпшення якості менеджменту зводиться до виконання таких задач: спрямування на швидке приведення цілей і діяльність організації у відповідність зі швидкими суспільними змінами; спрямування на обєднання та координацію зусиль і ресерсів.

       Для поліпшення якості менеджменту на більшості українських підприємств найбільш доцільною є модель удосконалення внутрішніх характеристик організації, а саме: раціональне використання наявних ресурсів та коштів підприємства, удосконалення організації праці, яка спрямована на накопичення економічного потенціалу для успіху.

       Отже, ефективність управління підприємством визначається не його ліквідністю чи рентабельністю, не величиною прибутку, а збільшенням “ціни” бізнесу. Це означає, що поліпшення якості менеджменту пов’язане із збільшенням вартості підприємства.

 

Список використаних джерел

 

1. Андрушків Б. Нові проблеми в теорії і практиці менеджменту // Вісник економічної науки України. - 2008. - №2. - с. 203-207.

2. Сардак С. Становлення національної системи менеджменту // Економіка та Держава. - 2008. - №12. - с. 36-38.

3. Степаненко Н. Особливості становлення професійно значущих якостей майбутніх менеджерів // Вісник КІБІТ. - 2008. - №2. - с. 112-114.

4. Яненкова І. Ефективний менеджмент підприємства // Економіст. - 2009. - №9. - с. 30-34.