Ємцева Л.Н., Павлова Д.І.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені М. Туган- Барановського

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО_ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Економічні відносини являють собою сукупність соціально-економічних та організаційно-виробничих зв'язків між господарюючими суб'єктами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, послуг і доходів.

Соціально-економічні відносини є цілісною, структурно субординованою системою, що постійно розвивається від простого до складного. Основою цього процесу є розвиток продуктивних сил суспільства, їхньої матеріально-речової та економічної структури. При цьому виробничі відносини можуть відігравати двоїсту роль: двигуна, що стимулює і прискорює розвиток продуктивних сил, або сили, що гальмує цей розвиток.

Водночас кожна система соціально-економічних відносин має й відносну самостійність, яка формується на основі свідомої діяльності людини, що бере участь у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання створюваних цінностей. Отже, система соціально-економічних відносин формується і розвивається як система свідомо осмисленої функції людини, що органічно поєднує у своїй структурі об'єктивні й суб'єктивні чинники.

Дослідження соціально-економічних відносин розкриває соціальні можливості інтеграційних процесів у сучасному суспільстві та управлінні господарством. Це також дає можливість визначати ступінь відповідності економічної діяльності вимогам зростання суспільного багатства і пов'язаним з ним інтересам переважної більшості членів суспільства.

Дослідження соціально-економічних відносин показує, хто реально володіє засобами виробництва та фінансами, привласнює їх, тобто в чиїх інтересах відбувається розподіл вироблених продуктів та послуг, і, нарешті, як і скільки трудівник працює на себе та на інших членів суспільства.

Економічні виробничі відносини відповідають певній формі власності на засоби виробництва, що склалася історично, та діалектично взаємодіють з продуктивними силами як факторами виробництва, його ресурсами.

Організаційно-економічні та соціально-економічні виробничі відносини відтворюються постійно в найрізноманітніших формах і поєднаннях. Поняття, які відображають в узагальненому вигляді умови економічного життя суспільства, називають економічними категоріями (наприклад, "товар", "вартість", "прибуток", "національний доход" тощо). Економічні категорії відбивають сутність економічних явищ і процесів.

На стан економіки та економічної безпеки України впливали наступні негативні фактори: скорочення зовнішнього попиту, погіршення фінансових результатів підприємств, зменшення споживчого та інвестиційного попиту, зниження ділової активності, скорочення купівельної спроможності населення, високий рівень інфляції. Це спричинило зменшення ВВП: у І кв. 2009 р. проти І кв. 2008 р. - на 20,3%, у ІІ кв. проти ІІ кв. 2008 р - на 17,8%, у ІІІ кв. проти ІІІ кв. 2008 р - на 15,9%. Відбулося скорочення виробництва у промисловості (на 28,4%) і будівництві (на 52,4%) (табл. 1). Суттєво зменшилися обсяги у машинобудуванні (на 51,4%), виробництві будівельних матеріалів (43,1%), металургії (на 36,9%). Обмеження банківського кредитування призвело до погіршення фінансових результатів підприємств, які вперше за роки незалежності країни у січні-серпні 2009 р. стали від'ємними і становили - 3092,5 млн. грн.

Частка збиткових підприємств у загальній кількості підприємств зросла на 12,9 в. п., що призвело до зменшення внутрішніх інвестиційних ресурсів. Інвестиції в основний капітал у січні-вересні 2009 р. проти січня-вересня 2008 р. зменшилися на 43,7%. Погіршення ситуації на ринку праці, зменшення реальної зарплати (за 9 міс. 2009 р. проти 9 міс. 2008 р. - на 10,3%) зумовили зменшення споживчого попиту і обсягів роздрібної торгівлі. Інфляція за 9 місяців 2009 р. порівняно з 9 місяцями 2008 р. становила 16,8%. Найбільше зросли ціни на послуги з охорони здоров'я (на 32,5%) та освіти (25,1%), транспортні (на 30,2%) та комунальні (на 29,5%). Продукти харчування подорожчали на 11,6%, з них найбільше подорожчали: цукор (на 30,4%), риба та продукти з риби (на 28,1%), масло (на 24,8%).

Ситуація в фінансово-інвестиційній сфері. У січні - вересні 2009 р. приплив ПІІ становив 2972,1 млн. дол. США, на 63% менше, ніж у січні - вересні 2008 р. Найбільші обсяги ПІІ у секторі послуг надійшли у фінансову сферу (951,4 млн. дол. США), торгівлю (394,8 млн. дол. США), операції з нерухомістю (318 млн. дол. США). У промисловий сектор протягом січня - вересня 2009 р. спрямовано 817,7 млн. дол. США, з них найбільше - в хімічну та нафтохімічну промисловість (231,0 млн. дол. США), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (150,1 млн. дол. США), виробництво коксу, продуктів нафтопереробки (117,9 млн. дол. США), виробництво неметалевих мінеральних виробів (103,9 млн. дол. США).

У більшості банків України відбулося скорочення депозитного і кредитного портфелів, збільшення збитків, зростання проблемних кредитів, посилення зовнішньої заборгованості. За 9 місяців 2009 р. чисті активи українських банків знизились на 3,9%, власний капітал - на 1,1%, кредитний портфель - на 2,8%, депозитний портфель - на 4,3%, проблемні кредити зросли у 3 рази, чисті збитки склали 20,9 млрд. грн.

Тенденції на фондовому ринку України повторювали вектор індикаторів на світових фондових ринках, за 9 місяців 2009 р. індекс акцій ПФТС зріс на 83,3%.

Таким чином, відбувалися протягом 2008-2009 років в соціально-економічній сфері України, як і негативні так і позитивні наслідки, зокрема:

збільшення процентні ставки банків за кредитами. Взагалі, оцінка відносин Украіни незадовільня.

Література

1.Джерело: «Товарний монітор. Торговельний баланс. Україна»/ДП «Держзовнішінформ», 2009- [www.ukrdzi.com].

2.  http://www.refine.org.ua/pageid-1306-1.html