Кулініч О.М.

К.е.н., заступник директора з наукової роботи

 ІСЕМВ НАН України

Сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку міді

Анотація. Проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку міді. Показано, що в майбутньому  з високою ймовірністю можна очікувати значної інтенсифікації міжнародних потоків даного природного ресурсу.

Ключові слова. Світовий ринок міді, міжнародна торгівля природними ресурсами, металеві корисні копалини

 

The modern state and perspective of development of world cupper market

Summary. The modern state and perspective of development of world cupper market have  been analyzed. It is safe to expect with high probability of significant  intensification of international flows of its natural resource.

Key words. World cupper market, international trade of natural resources, metal mineral products 

 

Вступ. Мідна руда займає друге місце в світовій торгівлі металевими корисними копалинами. Її видобуток розвивається останніми десятиліттями досить динамічно.   Видобуток мідних руд ведеться в 45 країнах, ще в чотирьох-п'ятьох мідь отримують із комплексних руд. Основні запаси міді знаходяться в Південній Америці, де добувають понад 48 % світової кількості міді [2]. Мідь використовується в багатьох галузях промисловості, тому доступ до неї є важливим для промислового розвитку будь-якої країни.  Це  необхідність та актуальність наукового осмислення перспектив розвитку світового ринку міді, що й є метою даної роботи..

Виклад основного матеріалу

Найбільшими продуцентами міді в 2010 році були Чилі (34,1 %), Перу (7,9 %) і США (6,9 %). Питома вага 12-ти  країн-продуцентів міді в число яких, крім названих вище, входять Австралія, Індонезія, Китай, Росія, Канада, Замбія, Польща, Казахстан і Мексика, становить 85,8 % світового виробництва копальневої міді (рисунок).

Рисунок. Топ-12 провідних країн у світовому видобутку міді в 2010 році

Джерело: розраховано і побудовано автором згідно з даними [3].

 

Основні компанії з виробництва копальневої мідної продукції – це чилійська Codelco, американська Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc., британсько-австралійскі ВНР Billiton Group і Rio Tinto plc, швейцарська Xstrata plc, мексиканська Grupo Mexico, російська ГМК «Нікель Норільський», британські Anglo American plc, Antofagasta plc і Kazakhmys plc. Більшість названих добувних компаній входять до числа найбільших металургійних продуцентів первинної міді. До великих належать також німецька Norddeutscher Affinerie AG, індійські Aditya Birla Group і Sterlite Industries (India) Ltd., японські Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. і Pan Pacific Copper Co. Ltd., китайські Jiangxi Copper Corp. і Jinchuan Group Ltd.

Більше половини (53 %) світового споживання рафінованої міді в 2010 р. припадає на азіатські країни (близько 10 млн т, з яких найбільшу питому вагу має Китай – 27 % світового споживання та Японія – 7 % світового споживання міді), другим за значимістю регіоном, де споживається мідь, є країни Європи (4–4,5 млн т) та Північної Америки (3,2 млн т), де найбільшу питому вагу займає США – 11,8 % світового споживання міді. У зв'язку з нерівномірністю розміщення в світі підприємств, які добувають мідні руди, і виробничих потужностей, де здійснюється їх перероблення, досить поширені експортно-імпортні операції з поставок мідної руди.

Велика частка рафінованої міді купується країнами Азії (понад 43 % світового обсягу міді, поставленої на світовий ринок у 2010 р.), Європи (36 %) й Америки (близько 15 %). Основними імпортерами рафінованої міді в 2010 р. були Китай (19,5 %), Німеччина (11 %), США (11 %), Італія (10 %) і Тайвань (8 %) [4].

Слід зауважити, що світовий ринок мідної руди має великі перспективи розвитку внаслідок того, що протягом тривалих періодів споживання міді перевищує пропозицію (таблиця).

Таблиця

Баланс світового виробництва та споживання міді, млн т

Роки

Виробництво

Споживання

Баланс міді

1994

11 124

11 420

296

1995

11 832

12 059

227

1996

12 677

12 636

-41

1997

13 478

13 103

-375

1998

14 075

13 519

-556

1999

14 578

14 301

-277

2000

14 796

15 185

389

2001

15 638

15 014

-624

2002

15 354

15 210

-144

2003

15 272

15 717

445

2004

15 918

16 833

915

2005

16 572

16 683

111

2006

17 291

17 058

-233

2007

17 934

18 197

263

2008

18 226

18 039

-187

2009

18 272

18 108

-164

2010

19 035

19 386

351

2011 (січень–серпень)

12 926

13 087

161

Джерело: складено автором згідно з даними [2,4].

 

Як бачимо з таблиці, світовий дефіцит міді спостерігався в 19961999 рр., 20012002 рр., 2006 р., 20082009 рр. Дефіцит покривався за рахунок складських запасів і сприяв зростанню цін (світові ціни на мідь формуються на Лондонській біржі металів (ЛБМ)), що, своєю чергою, було стимулом для інтенсифікації добування міді. Наприклад, середньорічна ціна на рафіновану мідь сорту «А» на ЛБМ за 2006 р. зросла на 83 % з 3679 до 6772 $ [1].

Висновки. Отже, логічно вважати, що розвідані запаси міді досить великі, а ціни на цей метал порівняно низькі. Тому в майбутньому навряд чи будуть вестися наукові пошуки замінників даного металу. Навпаки, з високою ймовірністю можна очікувати, що будуть вестися пошуки в напрямку заміни більш дефіцитних матеріалі міддю, що зумовить розширення області її застосування. Це зумовить інтенсивний розвиток світового ринку міді в майбутньому, так як  попит на мідь зростатиме. Виходячи з того, що виробництво міді в більшості випадків розташовано не в країнах видобутку мідної руди, логічно очікувати  й відповідне посилення міжнародних потоків мідної руди.

Список використаних джерел

 

1.      Конъюнктура мирового рынка меди в 2007-2008 гг. [електронний ресурс] – режим доступу: http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/108/236/index.html

2.     2010 World Copper Factbook [електронний ресурс] – режим доступу: http://www.icsg.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=278&Itemid=61

3.     Copper Statistics and Information [електронний ресурс] //U.S. Geological Survey – режим доступу: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/ [Заголовок з екрану]

4.     WORLD REFINED COPPER PRODUCTION AND USAGE TRENDS // Internation stady copper group. – режим доступу: http://www.icsg.org/images/stories/table1.pdf