Хомишин Н.І.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Основні тенденції у структурі попиту та

вплив імпорту в країнах ЦСЄ

Економіка країн Центральної та Східної Європи зазнала різних випробувань, особливо після розпаду Радянського Союзу, а потім після вступу в ЄС. Така перебудова спричинила радикальні зміни у всіх секторах економіки. Тому структура попиту переживає період постійної трансформації та еволюції, що і зацікавлює в дослідженні цієї теми.

Якщо поглянути на середні темпи зростання приватного і державного споживання, інвестицій, експорту та імпорту кожної країни протягом 1990-2000р.р. і 2000-2008р.р. то побачимо великі відмінності. Видно, що темпи зростання майже кожного показника набагато вищі протягом другого періоду. Порівняно з 90-и р.р. досить сильно змінилася ситуація у Україні: якщо в 90-их р.р. кожний компонент зростав від’ємними значеннями, то протягом 2000-2008р.р. бачимо протилежну ситуацію. Сильно зросло приватне споживання – такі високі темпи зростання протягом 2000-2008 р.р. не спостерігаються ні в країнах ЦСЄ, ні в цілому світі. В цей самий час зростав і імпорт України. Тобто, таке зростання приватного споживання в основному спричинене імпортом товарів та послуг з-за кордону. Подібна ситуація спостерігається і в Росії. Значно зросли інвестиції майже у всіх країнах. Що ж стосується державного споживання, то в кожній країні також вищі темпи зростання порівняно з попереднім періодом.

В результаті таких змін відбуваються зміни в структурі споживання. В таблиці 1 наведено структура витрат у країнах ЦСЄ у 1999 і 2007 році. Ще у 1999 році продукти харчування, напої займали найбільшу частину бюджету кожної розглянутої країни. Найбільші витрати на ці товари були у Болгарії (53%) і Румунії (58%), найменші – у Чехії і Словенії (27%). Проте, вже у 2007 році ця частка сильно зменшилася.  Причому, румуни і цього разу займають найвищу позицію, витрачаючи найбільшу частку свого доходу на продукти харчування і безалкогольні напої – 29,7%, найменшу частку – словенці, чехи, угорці і естонці. Інші витрати збільшилися у порівняння з 1990 роком. Наприклад, витрати на житло зайняли досить велику частку: найбільша в Чехії (28,3), найменша в Литві (19,4). Витрати на відпочинок, розваги теж є важливим показником рівня розвитку країни, лідерами по яких залишаються Чехія, Словенія, Словаччина, Естонія.

Таблиця 1. Індивідуальні споживчі витрати в країнах ЦСЄ, %

 

Продукти харчування

Житло

Транспорт

Відпочинок і культура

Інше

1999

2007

1999

2007

1999

2007

1999

2007

1999

2007

Болгарія

53

21,8

13,8

24

7,3

18

6,8

14,3

19,1

21,9

Естонія

38

17

18

23,7

8

13,8

10

15,7

26

29,8

Литва

49,9

25,8

12,9

19,4

8

16,9

7,7

9,6

21,5

28,3

Латвія

41,5

22,2

17,7

24,6

9,5

11,2

8

13

23,3

29

Польща

35,6

20,9

19,1

28

9

8,6

8,4

10,2

27,9

32,2

Чехія

26,6

15,5

17,5

28,3

11

11,5

16,1

17,3

28,8

27,4

Румунія

58

29,7

13

26,3

6,7

16,9

3,9

9,2

18,4

17,9

Словаччина

33,4

17,9

15,8

31,4

8,9

8,4

13,8

16,2

28,1

26,1

Словенія

26,9

14,4

10,7

24,7

15

16,2

14,5

16,5

32,9

28,2

Угорщина

30,1

16,9

20

24,8

13,2

16,1

9,5

13

27,2

29,2

    Проаналізувавши структуру споживання в різних країнах ЦСЄ, очевидно, що частка витрати на продукти харчування досить інтенсивно зменшується з року в рік. Інші витрати зростають. Значні позитивні зміни відбулися в Болгарії, Естонії, Польщі. Така ситуація є результатом видозмін у структурі експортно-імпортних потоків, результатом чого є позитивний економічний розвиток країн цього регіону.     

Розглянемо відмінності між впливом імпорту на споживання в різних країнах. Для цього скористаємося регресійною моделлю, яка має вигляд:    CONSUMPTION12*IMPORT+е, де CONSUMPTION – це приватне споживання, IMPORT – це імпорт товарів і послуг країни, а е – похибка регресії. Дані взяті у відсотковій зміні до попереднього року. А результати, отримані за допомогою МНК, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Взаємозв’язок між споживанням та імпортом в країнах ЦСЄ

 

Болгарія

(1971-2008)

Чехія

(1991-2008)

Польща

(1971-2008)

Угорщина

(1971-2008)

 Словенія

(1991-2008)

Естонія

(1991-2008)

Україна

(1991-2008

Залежна змінна

Споживання

Константа

-0,2

(-0,09)

-1,4

(-0,52)

3,1

(1,42)

6,28

(3,25)

1,74

(0,75)

5,32

(1,29)

-1,56

(-0,49)

Імпорт

0,81

(7,2)

0,86

(6,78)

0,52

(2,84)

0,25

(2,07)

0,75

(4,25)

0,23

(0,8)

0,85

(7,27)

R-квадрат

0,76

0,75

0,38

0,11

0,68

0,11

0,58

 Nспостережень

38

18

38

38

18

18

18

З отриманих результатів бачимо, що між імпортом і споживанням існує прямий зв'язок. Зміна в обсягах імпорту спричиняє сильну зміну в споживанні у таких країнах як Болгарія, Чехія та, звичайно, Україна. В цих країнах зростання імпорту на 1% призводить до зростання споживання приблизно на 0,85%. Найменший вплив на споживання відбувається в Угорщині та Естонії, проте, R-квадрат в цих країн найменші, тому і результати можуть бути недостатньо значимими. Збільшення імпорту  Польщі, наприклад, на 2 % призводить до збільшення споживання тільки на 1%. В Словенії цей вплив є трохи більший.

Отже, зростання імпорту у країнах ЦСЄ позитивно впливає на споживання. Найбільш сильний зв'язок між імпортом та споживанням у таких країнах як Болгарія, Чехія та, звичайно, Україна. Найменший вплив на споживання спостерігається в Угорщині та Естонії.