Педагогические науки/2. Проблемы подготовки специалистов

Тимчак О.Г., Коломієць Ю.В.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Вдосконалення технологічної освіти в загальноосвітніх школах

Вдосконалення навчання з будь-якого предмета будується на основі ведучих, вихідних ідей, положень навчання або на дидактичних принципах і аспектах. Вони достатньо широко описані у працях П.Р.Атутова, М.Н.Скатуіна та інших. Основою вимог до змісту навчання з усіх навчальних предметів є дидактичні принципи навчання тому, що дидактика виконує методологічну функцію до всіх навчальних предметів, де кожен предмет має і свої основоположні принципи. Такими принципами у трудовому навчанні, відмінними від дидактичних є :

- формування творчого відношення до праці;

- профорієнтаційна спрямованість трудової підготовки;

- з’єднання навчання з продуктивною працею.

Ці принципи, думається, повинні лежати в основі специфічних вимог до змісту трудового навчання учнів 8-9 класів. Також велику роль відіграє і принцип дидактики - зв'язок школи з життям, з вирішенням завдань прискореного розвитку країни.

При визначенні специфічних вимог до змісту трудового навчання ми будемо враховувати цілі, загальні і особливо приватні завдання трудового навчання, цілі трудової підготовки а також конкретні умови організації навчально-виховного процесу у школі та психофізіологічний розвиток старших підлітків.

У підлітків 8-9 класів інтереси в основному стабілізуються в різних областях знань і трудової діяльності. В цей час спостерігається стійкий вибір трудової діяльності у більшості учнів. Знову ж таки, формування в учнів активного, глибокого, дієвого інтересу до різних видів діяльності проходить в процесі активної трудової діяльності індивіда, у якій найбільше проявляються індивідуальності учня та їх здібності. Тому з метою формування адекватної самооцінки своїх можливостей, особистих якостей і здібностей учнів 8-9 класів потрібно включати у різноманітну трудову діяльність для того, щоб до закінчення школи вони чітко і свідомо визначились у своїй майбутній професійній діяльності і намітили шляхи продовження освіти.

Також у змісті вдосконалення технологічної освіти повинні бути відображені найбільш типові знання і вміння, з таким розрахунком, щоб вони повністю розкривали суть цієї діяльності і це був логічно завершений процес. Практичні завдання і роботи повинні бути нескладними і не вимагати багато часу на їх засвоєння на рівні, який дозволятиме виготовляти суспільно значиму продукцію. Це все повинно викликати моральне задоволення учнів від результатів своєї праці і позитивно впливати на виникнення інтересу для всієї діяльності і бажання по-справжньому попробувати себе в ній.

Така робота сприятиме перевірці учнями своїх можливостей, здібностей і співвідношення їх з вимогами, які ставляться до людини. У процесі включення у реальні виробничі відносини може проходити і переорієнтація інтересів і мотивів вибору майбутньої професії.

Виходячи із соціально-економічних умов, які склалися у країні в період формування ринкової економіки а потім всесвітньої економічної кризи (безробіття конкуренція за робоче місце і т.д.), а також із дидактичного принципу зв'язку навчання з життям, основоположного принципу та його виховної спрямованості, а також із висновків психологів, що трудова діяльність підлітка повинна носити алгоритм діяльності дорослого з метою підсилення їх практичної спрямованості вести знання про загальні основи і організаційно-економічні принципи виробництва в умовах перехідного періоду та набуття вмінь і навичок працевлаштування в умовах конкуренції.

Саме в таких умовах потрібно також звертати увагу на аналіз дидактичного аспекту уроку, за допомогою якого, в свою чергу, можна вияснити причини можливої неповноцінності і неадекватного результату проведеного уроку.

Оволодівши змістом і методикою аналізу основних компонентів дидактичного аспекту уроку, керівники шкіл та інші працівники органів управління освітою, які здійснюють контроль навчально-виховного процесу та його результативності, без особливих утруднень можуть проаналізувати ефективність дидактичного аспекту уроку в синтезі.