к.е.н. Чупріна М.О., Гілєва Т. В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Місце хедхантингу в системі управління персоналом

На сьогоднішній день головною задачею рекрутерів є пошук та залучення висококваліфікованих та вузькопрофільних працівників. Україна потребує фахівців з високим рівнем підготовки та великим досвідом організації та управління, також затребуваними є фахівці середньої ланки з вузькопрофільними знаннями та навиками. Саме тому хедхантинг набуває актуальності на теренах України.

Рекрутингові агенції та служби  підбору персоналу успішно справляються із знаходженням працівників на звичайні вакансії, так як вони мають досвід у підборі працівників. Але постає запитання - що робити коли потрібен особливий фахівець? В такому випадку можна використовувати технології хедхантингу, та не кожен фахівець знає всі особливості.

На думку фахівців рекрутинг можна розглядати як підбір персоналу за формальними вимогами замовника з урахуванням ділових якостей, який здійснюється за базою кандидатів та за відгуками оголошення в ЗМІ [1].

 Значення слова хедхантинг походить від англійського «head» – голова і «hunter» – мисливець – це один з напрямків пошуку та підбору персоналу ключових і рідкісних, як за фахом, так і за рівнем професіоналізму фахівців. Головні бухгалтери, юристи, працівники торгівлі, керівники підприємств та фахівці вузьких профілів найбільш часто стають об’єктом уваги хедхантерів [2] .

  В Україні попит на хедхантинг можна пояснити недостачею висококваліфікованих фахівців та ексклюзивних працівників. Якщо сім років тому послуги хедхантингу були ексклюзивним товаром від високооплачуваних західних агенцій, то сьогодні ці пропозиції можна почути від більшості великих українських рекрутингових компаній. Вважають що рекрутингові компанії що застосовують методи прямого пошуку та хедхантингу позиціонується агенціями як найвищий пілотаж рекрутингу. Пошук фахівців у компаніях конкурентів, мотивування кандидатів потребують докладання багатьох зусиль та часу. Кожен крок і кожна пропозиція мають бути детально спланованими та нести як найменші збитки. Для цього потрібно знати про кандидата всі дрібниці що можуть його зацікавити. Організувати цей процес легше за допомогою досвіду та можливостей рекрутингових компаній. В цьому зацікавлені компанії, так як саме вони ризикують, у разі невдач, а не рекрутингові агенцій яким дозволено спокушати співробітників інших копаній.

 На думку вчених основні споживачі хедхантингових послуг є компанії таких типів:

·               компанії, які знаходяться на стадії стабілізації та вийшли із розвитку та зростання. Для таких компаній головною задачею є оптимізація бізнес-процесів та менеджменту. Для підтримки ринкових позицій та їх розвитку потрібно збільшення кількості висококваліфікованих спеціалістів та професійних управлінців.

·               компанії, що перебувають на стадії становлення, або інтенсивно розвиваються. Такі компанії потребують у досвідчених менеджерах, які могли б організувати роботу працівників, налагодити бізнес-процеси, працювати з інвестиційними проектами та підтримувати єдність компанії, а також вузькокваліфікованих спеціалістів.

Хедхантинг не можна сприймати лиш як “переманювання” кандидата. Чи ”полювання за головами”, це складний бізнес - процес, це сукупність взаємопов’язаних процесів та операцій. Основними етапами цього процесу є:  детальний аналіз ринку та діяльності компанії, аналіз вимог та потреб працівників, мотивація кандидата, організація проведення співбесід, укладання договору з потенційним працівником.

На сьогоднішній день попит на хедхантинг лиш зростає, так як бізнес середовище стрімко розвивається і знаходиться значно на вищому рівні, аніж 10 років тому. На ринку зростає конкуренція, а тому не вистачає висококваліфікованих працівників та менеджерів.

 Компанії - лідери, аби не втрачати своїх позицій на ринку, та задля підвищення планки звертаються до рекрутингових компаній, які в свою чергу збирають найкращих фахівців в одну команду.

 Проведений аналіз показує, що хедхантинг в Україні розвивається. Але на сьогоднішній день він не дуже поширений, так як не вистачає фахівців та самих рекрутерів. Останнім не вистачає досвіду та вони діють з наполегливістю. Перспективою є покращення роботи рекрутингових компаній та вирішення саме прикладних аспектів організації хедхантингу в Україні.

Література:

1.   Науменко Л. М. Хедхантінг в управління персоналом на етапі сучасного розвитку економічної науки [Електронний ресурс] / Лідія Миколаївна Науменко – Режим доступу до ресурсу: http://intkonf.org/naumenko-lm-hedhanting-v-upravlinni-personalom-na-etapi-suchasnogo-rozvitku-ekonomichnoyi-nauki/.

2.   Kushnaryov, R. Кодекс рекрутера [Електронний ресурс] / Roman Kushnaryov, // DOU. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://dou.ua/lenta/columns/recruiter-codex/.

3.     "Охота за головами" или что такое рекрутинг [Електронний ресурс] // Рекрутинговое агентство НАВИГАТОР – Режим доступу до ресурсу: http://www.navigator.lg.ua/arts.php?mode=r&art=r24.