Педагогические науки /4.Стратегические направления реформирования системы образования

 

Іванова А. І.

Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Щодо проблеми вивчення інформатики

у початковій школі

 

Проблема введення предмету інформатики в освітній курс початкової школи України є доволі актуальною. Щоб дати відповідь на запитання «чи потрібно вивчати інформатику у школі» необхідно проаналізувати цілі, які стоять перед школою. Яка мета навчання дітей у загальноосвітніх закладах? На думку багатьох видатних педагогів, з якою я повністю погоджуюсь, одним з основних завдань школи є підготовка учнів до самостійного життя в суспільстві. Для досягнення цієї мети необхідно «озброїти» дитину такими знаннями, уміннями та навичками, які необхідні в сучасному суспільстві. Необхідно враховувати, що учень закінчує школу у віці 18 років, після чого він має обрати свій подальший шлях у житті. Для того, щоб випускник школи не зробив хибний вибір, і обрав той фах, який йому підходить, він має мати повне уявлення про нього. Ці знання повинні набуватись у школі. Також освіта у школі не повинна оминати і ті знання та вміння, які можуть знадобитись у повсякденному житті, а необхідність вміти користуватись комп’ютерними технологіями у наш час зустрічається на кожному кроці, нині інформатика охоплює всі види людської діяльності.

Існує ряд інших причин доцільності вивчення інформатики у школі. Наприклад те, що неоціненну послугу робить комп'ютер дітям з обмеженими фізичними можливостями. Завдяки своїм величезним можливостям комп'ютери відкрили світ для дітей вказаної категорії: з їх допомогою вони можуть здобути освіту і реалізувати себе відповідно до своїх здібностей, через Інтернет мають змогу спілкуватися з ровесниками, інформаційна освіченість дає змогу багатьом інвалідам отримати посильну, добре оплачувану роботу (програмісти, системні адміністратори, дизайнери Web – сторінок тощо) тобто почуваються повноцінними членами суспільства, дає змогу залучитися до суспільно корисної праці.

Також інформаційні технології набувають широкого використання вчителями різних предметів. З’являються різноманітні навчальні програми, середовища, електронні підручники тощо. Для їх використання на уроках діти мають володіти основами користування комп’ютером. Тому логічним висновком з усього вищезазначеного буде твердження, що інформатику необхідно вивчати в школі.

А чи потрібно вводити предмет інформатики в освітній курс молодшої школи? І хоча у багатьох школах вже ввели цей предмет, досі існує велика кількість як аргументів «за» та «проти». Більшість висловлювань «проти» стосуються питання шкідливості комп’ютера для здоров’я дітей, як фізичного, так і психічного. Подібного негативного впливу можна уникнути, якщо дотримуватись встановлених санітарно – гігієнічних норм використання комп’ютера, застосовувати спеціальні програми, які не шкодять психіці дітей. У багатьох виникає занепокоєння з приводу того, що дітям шкідливо багато часу проводити за комп’ютерами. З цього приводу хочу зазначити, що – інформатика — це наука про інформацію та інформаційні процеси в природі та суспільстві, методи та засоби пошуку, збирання, одержання, опрацювання, зберігання, подання, передавання інформації та управління інформаційними процесами, а комп’ютер – це лише один із засобів роботи з інформацією. Тому навчання цьому предмету не зводиться лише до роботи з комп’ютерами. Діти молодшого віку проводять за машинами від 10 до 20 хвилин на урок.

Також, на мою думку, необхідно вводити цей предмет у молодших класах ще й тому, що багато хто з батьків охоче підтримують захоплення своїх дітей цим модним технічним пристроєм ще в дошкільному віці, і якщо залишити цей процес без контролю, він може призвести до негативних наслідків, наприклад, до актуальною в наш час хвороби – комп’ютерної залежності. Це може відбутися, якщо вся діяльність дітей за ПК зводиться до різноманітних ігор. Вивчення курсу інформатики у молодших класах дасть змогу навчити дітей правильно застовувати комп’ютери, допоможе зрозуміти, що це не іграшка, а універсальний пристрій, який має багато корисних властивостей, допоможе проконтролювати діяльність дітей.

Щодо комп’ютерних ігор, які заполонили весь вільний час школярів, то їм необхідно приділити особливу увагу. Саме ці ігри, яких нині існує величезна кількість, є причиною виникнення комп’ютерної залежності. З цієї причини необхідно формувати у дітей свідоме ставлення до подібного використання комп’ютера ще у молодших класах. Курс інформатики для початкової школи повинен це передбачати. Також він має бути спрямований на загальний розвиток дітей, їх творчих здібностей, на вдосконалення знань, умінь і навичок через міжпредметні зв’язки. За допомогою використання інформаційних технологій з’являється велика кількість нових методів та методик навчання, можливість за допомогою навчальних комп’ютерних комплексів, таких як, наприклад, «Сходинки до інформатики», «Роботландія», середовище «Лого – миры») не тільки навчити використовувати комп’ютер, а й поглибити знання з інших предметів, розвивати логіку, уяву, проводити виховну роботу тощо. З’являється новий спосіб замотивувати дітей до навчання, бо вивчення інформатики майже завжди викликає у них захоплення і цікавість, і цим необхідно скористатися.

Але мало ввести у початковій школі інформатику як предмет. Необхідно розробити таку програму навчання, яка б ураховувала всі ці питання, необхідно підібрати відповідні засоби навчання, розробити методи, і головне – підготувати спеціалістів, які будуть розумітися на викладанні інформатики саме дітям віком 6 – 10 років., що також є проблемою. Постає питання методичної літератури, підручників, так як існуючих видань недостатньо Не можна оминути і проблему нестачі обладнаних кабінетів.

Узагальнимо проблеми вивчення курсу інформатики у молодшій школі:

·       питання доцільності ведення даного предмету до загального курсу навчання у молодшій школі;

·       шкідливість роботи за комп’ютерами для молодших школярів;

·       відсутність орієнтовної програми навчання;

·       недостатність методичної літератури, розробок, підручників тощо;

·       недостатність кваліфікованих спеціалістів;

·       недостатня матеріальна база.

Аргументи на користь введення курсу інформатики у молодшій школі:

¨    необхідність бути інформаційно-культурною особистістю;

¨    необхідність у контролі над діяльністю дітей відносно комп’ютерів;

¨    більш широкий інтелектуальний розвиток особистості;

¨    міжпредметна інтеграція, можливість поглиблювати і розширювати знання з інших предметів;

¨    розвиток логіки, уяви, досягнення виховних цілей;

¨    нові методи, способи та прийоми навчання;

¨    мотивація дітей до навчальної діяльності;

¨    виховання інформаційно-грамотної особистості;

¨    крокування у ногу з часом, тощо.

На мою думку, позитивного набагато більше, ніж негативного, і тому введення інформатики у навчальний курс молодшої школи є доцільним. При цьому необхідно прикласти велику кількість зусиль, щоб вирішити ті проблеми, які це нововведення викликає. Не можна втрачати шанс покращити рівень освіти школярів, шанс змінити, вдосконалити систему сучасної початкової освіти через страх перед труднощами.

 

Література:

1. .Яким бути шкільному курсу інформатики (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції)// «Компютер у школі та сімї». – 2001.-№1.- с. 8-13