Филологические науки / 1. Методика преподавания языка и литературы

Бігич О.Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Навчання майбутніх учителів англійської мови формування в молодших школярів соціокультурної компетенції

 

Одним із завдань курсу за вибором «Нові підходи до викладання англійської мови (АМ) у початковій школі» є оволодіння студентами – майбутніми вчителями АМ методичними прийомами формування у молодших школярів соціокультурної компетенції, зміст якої складають знання про культуру, історію, реалії та традиції країн виучуваної іноземної мови.

 Основним засобом навчання для згаданого вище курсу є розроблюваний нами у співавторстві з С.М.Назаровим мультимедійний електронний посібник «Урок АМ у початковій школі». На його прикладі проілюструємо методичні прийоми надання молодшим школярам соціокультурних знань на уроці АМ, що власне й передбачає його освітня мета.

Зокрема, на уроці з теми «Animals» при семантизації лексичних одиниць «a pet» і «a pet shop» бажано розповісти  молодшим школярам про ставлення англійців до домашніх улюбленців. При ознайомленні з новою граматичною структурою (Present Simple, ІІІ особа однини) учні водночас набувають знань про столиці й міста англомовних країн (рис. 1). 

Рис. 1. Фрагмент сторінки «Формування граматичної компетенції»

Значний потенціал для формування соціокультурної компетенції має такий складник уроку АМ як фонетична зарядка. Так, при ознайомленні зі звуком «w» молодші школярі знайомляться з казкою Дж.Р.Кіплінга «Слоненя», а також мають можливість прослухати куплет вірша «Six Serving Men» та його переклад (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент сторінки «Формування фонетичної компетенції»

До змісту репродуктивних вправ для навчання молодших школярів артикуляції залучено персонажі англійського вірша Wee Willie Winkie та казки А.Мілна Winnie-the-Pooh (рис. 3), а також вірші «Winter», «The Winds», «Twinkle, Twinkle, Little Star», «Little Pigs» і скоромовки (рис. 4).

Рис. 3. Фрагмент сторінки «Формування фонетичної компетенції»

Рис. 4. Фрагмент сторінки «Формування фонетичної компетенції»

До ознайомлення з новою інтонаційною моделлю (інтонація спеціальних запитань) молодші школярі здійснюють віртуальну екскурсію до найдавнішого й одного з найбільших парків у США Yellowstone National Park і знайомляться з його визначними місцями та фауною й флорою. До вправи з демонстрації нової інтонаційної моделі (згідно з принципом комунікативності) залучено персонаж твору Ж.Верна «Діти капітана Гранта» – географа Жака Паганеля (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент сторінки «Формування фонетичної компетенції»

Матеріалом для рецептивних вправ для навчання інтонування слугують вірші «Why Do You Cry, Willy?», «Little Girl», «What Will You Give Me?», «Who Has Seen the Wind?», які учні можуть як прочитати, так і прослухати (рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент сторінки «Формування фонетичної компетенції»

Згідно з принципом комунікативності до змісту репродуктивних вправ для навчання інтонування й комплексу вправ для навчання монологічного мовлення з теми «Family» залучено персонажі казкової повісті П.Треверс «Мері Поппінс, до побачення», а у вправах для навчання діалогічного мовлення з теми «Wild and Domestic Animals» віртуально бере участь Дж.Р.Кіплінг. Також молодші школярі знайомляться з назвами його казок про тварин (рис. 7).

Рис. 7. Фрагмент сторінки «Формування компетенції в діалогічному мовленні»

Фрагмент уроку з навчання молодших школярів написання листа розпочинається з їх знайомства з казкою Дж.Р.Кіплінга «Як був написаний перший лист?» та ілюстраціями до нього (рис. 8).

Рис. 8. Фрагмент сторінки «Формування компетенції в писемному мовленні»

Також учні мають можливість ознайомитись з різновидами поштових скриньок, представлених у Wikipedia (рис. 9), та набути знань про повні і похідні від них англійські імена дітей.

Рис. 9. Фрагмент сторінки «Формування компетенції в писемному мовленні»

Отже, працюючи з першими двома модулями мультимедійного електронного посібника «Формування мовної компетенції» і «Формування мовленнєвої компетенції», студенти набувають методичних знань про прийоми формування у молодших школярів соціокультурної компетенції у відповідних фрагментах уроку АМ: формування в учнів уявлень про риси англійців і реалії англомовних країн, надання знань про їхні міста і визначні місця, про твори для дітей англійських й інших письменників та їхні персонажі, про дитячі вірші й скоромовки тощо, а також методичних знань про різновиди використовуваної на уроці АМ наочності – зорової і слухової, ілюстративної і графічної тощо.

Рамки тез обмежують нас в ілюстрації інших прийомів формування у молодших школярів соціокультурної компетенції, зокрема при роботі студентів з планом-конспектом уроку з теми «At the Zoo» та планом-конспектом підсумкового уроку-свята з тем «Christmas» і «Family», вміщених у третьому модулі мультимедійного електронного посібника «Урок АМ у початковій школі».