Публікація у “Nauka i studia”( Przemysl, Польша) або у Чехії

Секція “Хімія  і  хімічні технології”

Підсекція “Хіміко-фармацевтичне виробництво”

 

Д.ф.н. Маміна О.О., асп. Лебедин А.М.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ДЕТЕКТУВАННЯ ПРИ ВЕРХ-АНАЛІЗІ АНТИГІСТАМІННИХ ЗАСОБІВ

 

Алергічні захворювання відомі більш двох тисячоліть, але тільки з початку ХХ століття швидкість їх розповсюдження почала прогресивно зростати, що обумовлено несприятливими екологічними обставинами, нераціональним харчуванням, шкідливими звичками, безконтрольним вживанням медикаментів та іншими причинами. У теперішній час різними формами алергії страждає біля 60% населення планети. Тільки за останні 30 років кожні 10 років враження алергічними хворобами зростає майже у два рази[1], що обумовлює широке використання антигістамінних препаратів (супрастину, димедролу, фенкаролу, перитолу, діазоліну, лоратадину та цетиризину) серед населення.

Антигістамінні препарати при передозуванні можуть викликати враження організму - загальмованість, депресію, галюцинації, психомоторне збудження, судоми, кому, смерть відбувається в результаті паралічу дихального центра[2]. Враховуючи розповсюдження комбінованих отруєнь антигістамінними засобами вибір високочутливих та селективних методів їх дослідження є актуальною проблемою.

Методики ВЕРХ-аналізу індивідуальних антигістамінних препаратів характеризуються застосуванням різних сорбентів, органічних розчинників, буферних розчинів, умовами елюювання отрут та їх детектування в залежності від властивостей досліджуваних речовин[3], тому метою даної роботи є вибір умов ідентифікація антигістамінних препаратів за уніфікованою ВЕРХ-методикою, придатних для аналізу комбінованих отруєнь.

Хроматографування антигістамінних засобів проводили на мікроколоночному рідинному хроматографі «Міліхром А-02» (ЗАТ"ЕкоНова" Новосибірськ, РФ) [4] за уніфікованими умовами (табл.1.).

                                                                                     Таблиця 1

Уніфіковані умови ВЕРХ- аналізу антигістамінних препаратів

Параметри ВЕРХ-аналізу

Уніфіковані умови

Неполярний сорбент

Prontosil 120-5C 18 AQ, 5 мкм

Рухома фаза

Суміші ацетонітрилу з буферним розчином (0,2 М розчин літію перхлорату у 0,005 М розчині кислоти хлорної)

Лінійний градієнт

Від елюенту А (5 % ацетонітрилу та 95% буферного розчину) до елюенту Б (100% ацетонітрилу) протягом 40 хв

Тиснення насосу

2,8 – 3,6 МПа

Швидкість елюювання

100 мкл/хв

Температура колонки

40°С

Об´єм проби для введення 

4  мкл

Детектування речовин

Двопроменевий мультихвильовий УФ-спектрофотометр

 

Для вибора умов детектування антигістамінних засобів попередньо отримували УФ-спектри розчинів препаратів у буферному розчині при застосуванні спектрофотометру СФ-46, кювети товщиною 10 мм, у діапазоні 220-350 нм, розчини порівняння – буферний розчин. В результаті були встановлені максимуми поглинання УФ-світла речовинами, що і було застосовано для вибора довжин хвиль.

Таким чином, багатоканальне детектування антигістамінних препаратів виконували за 8 довжинами хвиль: 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280 та 300 нм,

при цьому досліджуваним речовинам на хроматограмі відповідали піки  з однаковим часом утримування, але з різними амплитудами, прямо пропорційними екстинкції (коефіцієнту поглинання електромагнітного  випромінювання  на даній  довжині  хвилі) речовини, що обумовлювало надійність отриманих результатів (рис.1.).

Час утримування, хв

 

В.О.

 

Рис.1.  Хроматографічне розділення суміші антигістамінних препаратів:

                1 – супрастин, 2 – фенкарол, 3 – діазолін.

 

Для ідентифікації  досліджуваних речовин використовували: абсолютні параметри утримування (час і об'єм) (табл.2).

                                                                                                      Таблиця 2

Параметри утримування антигістамінних препаратів (n = 5)

 

 

Речовини

Параметри утримування речовин

 

tабс, хв

Vабс,мкл

Супрастин

18,56 +0,03

1855,9

Димедрол

20,29 + 0,02

2029,2

Фенкарол

20,26 + 0,02

2026,4

Діазолін

21,18 +0,03

2117,5

Цетиризин

22,23 + 0,02

2223,2

Лоратадин

22,45 + 0,02

2245,1

Перитол

22,70+ 0,02

2269,5

         Встановлено, що   параметри  утримування  димедролу та фенкаролу, а також цетиризину, лоратадину та перитолу близькі за значеннями, тому для отримання надійних результатів їх ідентифікації були застосовані відношення значень оптичної густини при довжинах хвиль – від 220 до 300 нм – до значень оптичної густини при 210 нм (рис.2-4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

 

2

 

1

 

 

 Отримані результати свідчать, що для димедролу та фенкаролу (рис.2) спектральні відношення близькі за значеннями, тому для ідентифікації цих речовин необхідні додаткові дослідження з використанням хімічних реакцій. Для цетиризину, лоратадину та перитолу (рис.3) та супрастину, фенкаролу та діазоліну (рис.4) спектральні відношення забезпечують надійність виявлення отрут.

Таким чином, застосування багатоканального детектування антигістамінних препаратів дозволяє отримувати надійні та відтворювані результати ВЕРХ-аналізу при дослідженні комбінованих отруєнь.

Література

1. Мурзина Э.А. Современные антигистаминные препараты в лечении заболеваний аллергической природы// Внутрішня медицина.- 2008. - № 3. – С.55-59.

2. Машковский М.Д. Лекарственные средства М.: ООО «Изд-во «Новая волна», 2010.– 1216 с.

3. Clarke E.J.C. Isolation and Identification of Drugs in Pharmaceuticals, Body Fluids and Postmortem Material London:The Pharm.Press,electronic version,2005.

4. Барам Г.И. Хроматограф “Милихром А-02“. Определение веществ с применением баз данных «ВЭЖХ-УФ». - Новосибирск: ЗАО Институт хроматографии, 2005. – 64 с.