Педагогические науки/2. Проблемы подготовки специалистов

 

Демченко П.В., Коломієць Ю.В.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Метод проектів у підготовці вчителів трудового навчання

Трудове навчання як навчальний предмет відіграє важливу роль у формуванні особистості учня, розвиткові його здібностей, обдарувань, наукового світогляду.

Трудове навчання має на меті забезпечити підготовку учнів до трудової діяльності в різних сферах виробництва та домашньому господарюванні.

Для реалізації мети підготовки сучасного вчителя трудового навчання необхідно вивчити мотивацію навчальної діяльності студентів; виявити орієнтацію студентів на успіх у трудовій творчій діяльності; встановити фактичний рівень трудових знань і мислення студентів.

Основними задачами професійної підготовки вчителів, здатних успішно реалізувати цілі викладання в школі, є формування в студентів проектної, технологічної та методичної культури.

Пріоритетним напрямом у методичній підготовці студентів є навчання їх методиці та організації навчального проектування з трудового навчання в школі.

Підготовка учнів до життя в сучасному світі, розвиток у них навичок творчого застосування знань, підтримка принципу самодостатності, розвиток звички до навчання протягом усього життя є цінностями, які професіонали всього світу намагаються вплести в канву системи державної освіти. Тільки це об'єднує нас, незалежно від того, який предмет ми викладаємо й у якій країні живемо.

Нас чекає адаптація загальної середньої освіти до реалій світу, який постійно змінюється. Беручи участь у цьому процесі, ми повинні розуміти, що загальних однакових для всіх рішень не існує, як не існує можливості перейняти будь-чий досвід без урахування особливостей конкретної навчальної установи та конкретної дитини.

Оволодіння загальною культурою, яка включає гуманістичну, наукову й технологічну складові, дозволить школярам визначити свою особисту та соціальну ідентифікацію, зрозуміти світ, адаптуватись у ньому та взяти участь у його житті .

Сучасна система освіти має багато різних проблем. Найважливішими з них є прискорення й непередбаченість економічного та технологічного розвитку. Це виклик освіті, тому що історично всі системи освіти були створені так, щоби підготувати молодих людей та адаптувати їх до існуючого суспільства. Сьогодні ми повинні готувати молодь до життя в такому суспільстві, яке в даний момент ми навіть не можемо собі уявити.

Друга проблема –– це ринок праці, де наявність, і тим більше –– збереження роботи, більше не гарантується. Саме ринок вимагає в доповнення до основної освіти безперервного підвищення освітнього рівня протягом усього життя.

І врешті-решт третя проблема –– це небезпека розшарування великих груп населення через безробіття внаслідок економічної та соціальної кризи.

У доповнення до перерахованих проблем не можна не назвати й питання, пов'язані з охороною навколишнього середовища.

Розглядаючи освітні цілі молодого покоління, можна припустити, що система освіти повинна бути спрямована на підготовку громадян, а не бути фактором економіки. Ніякий диплом більше не гарантує зайнятості, якщо він

Система освіти повинна стати більш гнучкою, інтенсивніше використовувати контакти між різними навчальними дисциплінами, а також давати можливість набуття ключових компетенцій, пов'язаних з розвитком мислення, до аналізу та синтезу з наявністю власної точки зору, керувати прийняттям рішень у групі, з навичками колективної роботи, яка не заважає розвитку індивідуальних здібностей, із прагненням володіти новими технологіями, у тому числі й у галузі письмової комунікації .

Учитель праці повинен стати лідером, а не ментором. Для цього необхідно:

·          заохотити учнів до процесу вирішення проблем, використовуючи при цьому основні наукові методи і в першу чергу метод контролю якості навчання;

·          поділитися з учнями інформацією, яка сприяє виникненню мотивації до творчої діяльності, усвідомлюючи, що при педагогічному підході «зверху вниз» рідко виникає бажання вчитись;

·          розвивати вміння й навички вирішення проблем, конфліктних ситуацій проявляючи при цьому велику терпимість і повагу до інтересів інших у ситуації, яка склалася, забезпечити систематичну та постійну взаємодію всіх членів команди (групи, класу) у загальній справі;

·          учитись бути більш схожим на тренера команди, ніж на господаря кабінету трудового навчання, особистим прикладом показувати, якими якісними характеристиками повинні бути наділені сучасні люди, уміти слухати, дати самостійність і дозволити ризикувати, проявляючи при цьому справедливість і розуміння.

Метод проектів... Багато сказано, ще більше написано, але лише два ресурси в Інтернет виклали практичний результат свого досвіду (шкільні сайти школи с. Большеговка та с. Мельніково, Росія). Не густо..., а українського –– жодного. Реалізація методу на практиці –– важка робота, яка залежить від багатьох чинників .