Технические науки/ 13. Охрана труда

О.А. Крюковська, к.т.н., доцент, К.С. Клюєвська, магістр

Дніпродзержинський державний технічний університет (ДДТУ), Україна

 

Принципи безпеки при експлуатації  кар’єрів

 

Експлуатація кар’єрів з метою видобутку корисних копалин з надр землі є однією з актуальних проблем з точки зору охорони праці. Створення безпечних умов праці гірничих працівників - досить складна задача, так як під час виробництва використовується значна кількість різноманітного виробничого обладнання та устаткування.

Розглянемо основні принципи безпеки під час роботи на кар’єрах.

Машини, установки й механізми дозволяється запускати в дію тільки при повній їхній справності, наявності огороджень небезпечних місць, протипожежний засобів, пристосувань і приладів безпеки, а також інструкцій з охорони праці. Заборонена робота несправних машин і механізмів [1]. Обслуговуючий персонал повинен добре знати обладнання машин і механізмів, уміти вчасно виявити несправності й усунути їх, вести роботу з дотриманням вимог безпеки. Справність машин і механізмів повинна перевірятися під час кожної зміни машиністом, щотижня - механіком ділянки й щомісяця - головним механіком кар'єру із занесенням результатів перевірки в журнал. При розміщенні машин і механізмів не можна захаращувати проходи й проїзди. Необхідно дотримувати заходів щодо запобігання мимовільного зсуву машин з місця їх установки. Повинні бути забезпечені нормальна освітленість місця роботи, наявність необхідної сигналізації й пристосувань для дотримання умов безпеки. Потрібно також дотримання своєчасного проведення профілактичних оглядів і ремонтів машин і устаткування. Ремонт, чищення, змащення, огляд і перевірка технічного стану машин і механізмів повинні проводитися тільки після їхньої повної зупинки. При цьому застопорюють ходові частини, що рухаються, знеструмлюють електроустаткування, видаляють плавкі вставки запобіжників у ланцюзі електродвигунів, а на пускових обладнаннях вивішують попереджувальні плакати, наприклад "Не включати, працюють люди˝. Робити змащення машин і механізмів на ходу дозволяється тільки за допомогою спеціальних обладнань, що забезпечують безпеку виконання цих робіт. Мастильні й обтиральні матеріали на гірських і транспортних машинах зберігаються тільки в закритих металевих ящиках. Зберігання на гірських машинах і локомотивах бензину й інших легкозаймистих речовин не дозволяється. Не допускається також використання відкритого вогню паяльних ламп для розігрівання масел і води. Транспортування машин тракторами й бульдозерами допускається, звичайно, із застосуванням твердої зчіпки й при здійсненні заходів для забезпечення безпеки. Застосування інших видів зчіпки можливо по спеціально розробленому проекту, затвердженому головних інженером кар'єру.

При роботі самохідних машин і механізмів повинні бути або обгороджені їхні робочі органі, або визначені робочі зони, у межах яких заборонено перебувати працівникам, не зайнятих їхнім обслуговуванням. Забороняється перевантаження машин і механізмів і порушення встановлених режимів їх роботи, повинна бути забезпечена їхня стійкість, справність гальм і інших запобіжних обладнань. При проїзді під лінією електропередачі, що перебуває під напругою, робочі частини машин повинні займати транспортне положення. Поза дорогами слід переміщати в місці найменшого провисання проводів, тобто поблизу опор. Проведення робіт поблизу ліній електропередач допускається у виняткових випадках і тільки з оформленням допуску, що забезпечує безпеку виконання робіт [2].

У неробочий час гірські, транспортні й дорожньо-будівні машини повинні бути виведені з вибоїв у безпечні місця, робочі частини опущені на землю, кабіни замкнені й з живильних кабелів знята напруга, щоб виключити можливість їх спуска сторонніми особами.

Заходи щодо організації захисту можуть здійснюватися за допомогою об'єктивних і суб'єктивних засобів.

До суб'єктивних захисних засобів належать попереджувальні знаки й написи, сигнальні обладнання, контрольно-вимірювальні прилади, умовне фарбування об'єктів і ін.

Попереджувальні написи й знаки, сигнальні обладнання використовують як засіб попередження людину про небезпеку, що загрожує. Попереджувальні знаки й написи можуть нагадати працюючим про небезпеку, наприклад, дії електричного струму, про межі небезпечної зони й попередити неправильні дії.

Контрольно-вимірювальні прилади допомагають обслуговуючому персоналу здійснювати безпечну експлуатацію машин і устаткування, контролювати технологічні процеси й визначати гранично припустимі рівні рідини, тиску, температури, напруги струму і т.д.

Умовне фарбування призначене для правильної орієнтації працівників у виробничих процесах і для попередження їх про небезпеку. Вона допомагає виробити у працівників єдину, однотипну реакцію на певні кольори.

Об'єктивні засоби захисту виконуються у вигляді фізичних (матеріальних) перешкод між людиною й небезпекою (огорожі, блокування, запобіжні обладнання, ізоляція  й герметизація, кольорова сигналізація, застосування сигнального обладнання та інше). 

 

Перелік використаної літератури:

1. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): Учебное пособие для ВУЗов / П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Е.А. Подгорных и др. – М.: Высш.шк, 1999.

2. Парахонский Э.В. Охрана труда на карьерах.-М.:Недра,1988,-197с.

3. Безопасность труда в промышленности / К.Н.Ткачук, П.Я.Галушко, Р.В.Сабарно и др. – К.: Техника, 1982.