Филологические науки / 1. Методика преподавания языка и литературы

Бігич О.Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Мультимедіа на уроці англійської мови як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів

 

Урок є основною організаційною одиницею навчального процесу в середньому навчальному закладі. Вимоги до уроку іноземної мови (ІМ) вирізняють його поміж уроків інших навчальних предметів. Це – мовленнєва спрямованість і комплексність, одночасне використання ІМ як мети й засобу навчання, висока активність розумово-мовленнєвої діяльності школярів, різноманітність форм їхньої роботи та мотиваційне забезпечення учіння. Ці вимоги посилюються при навчанні англійської мови (АМ) молодших школярів, зважаючи на їхні вікові й індивідуально-психологічні особливості. Дотриманню цих вимог значною мірою сприяє використання мультимедіа, які уможливлюють одночасне використання декількох інформаційних середовищ: тексту, звуку, графіки, фото, відео, анімації.

Переваги використання мультимедіа на уроці АМ у початковій школі, зокрема можливість інтерактивної презентації за їх допомогою навчального матеріалу, реалізуються, коли його сприймання спричинює розумову активність молодших школярів у сполученні з іншими видами їхньої пізнавальної діяльності – від моторних функцій до індуктивного, логічного й творчого мислення. Поряд з інтерактивністю провідними характеристиками мультимедіа виступають наочність, різноманітність і розумна повторюваність, а принципом їх застосування на уроці ІМ – доцільність (Корчажкина О.М. Проект программы модульного курса профессиональной подготовки учителей английского языка "Применение мультимедийных технологий в учебном процессе" // http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?numb_artic=312570).

Наведемо приклади різновидів мультимедіа, представлених у плані-конспекті уроку з мультимедійного електронного посібника «Урок АМ у початковій школі», укладеному нами в співавторстві з С.М.Назаровим. При проведенні уроку його етапи презентуються на інтерактивній мультимедійній дошці.

Урок з теми «At the Zoo» відкриває зображення всесвітньо відомого мешканця берлінського зоопарку – ведмежати Кнута. Активація інтерактивної кнопки (над фотографією) уможливлює перегляд реклами «For a Living Planet» про необхідність збереження навколишнього середовища (рис. 1). 

Рис. 1. Фрагмент сторінки «План-конспект уроку з теми At the Zoo»

Фонетична зарядка розпочинається з зображення карти Лондона (рис. 2), куди

Рис. 2. Фрагмент сторінки «Фонетична зарядка»

учні «прилетіли» з персонажем казки С.Лагерлеф Нільсом. Попередня демонстрація уривка мультфільму «Зачарований хлопчик» (рис. 3) створює в молодших школярів ілюзію польоту, який вони із задоволенням імітують.   

Рис. 3. Фрагмент сторінки «Фонетична зарядка»

В пошуках свого англомовного друга English Lion учні звертаються до англійського полісмена (рис. 4). Активація інтерактивної кнопки (під фотографією)

Рис. 4. Фрагмент сторінки «Фонетична зарядка»

уможливлює прослуховування його розповіді про левів, які мешкають у Лондоні, з паралельною ілюстрацією визначних місць столиці Великої Британії (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент сторінки «Фонетична зарядка»

Текст для читання «Baby» супроводжує зображення його персонажів, зокрема анімована ілюстрація чоловіка за кермом (рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент сторінки «Читання тексту Ваву»

Фотографія лева (рис. 7) слугує опорою для укладання загадок про нього

Рис. 7. Фрагмент сторінки «Усний опис учнями тварини / птаха»

(наприклад, It’s a king of animals. It has a long hair around its neck), а також для відповіді на запитання вчителя, а розміщена під запитаннями таблиця – опорою для опису лева. Активація інтерактивної кнопки (рис. 7) уможливлює прослуховування пісні S.Linda «The Lion Sleeps Tonight» (з паралельною презентацією її слів).

Кількість схованих мешканців зоопарку (рис. 8) молодші школярі позначають у таблиці (наприклад, an elephant  – 1), а також розгадують кросворд «Which bird has

Рис. 8. Фрагмент сторінки «Гра The Hidden Animals»

 a big mouth?» (рис. 9), ключ до якого презентується у вигляді фотографії пелікана. 

Рис. 9. Сторінка «Розгадування кросворда»

Відповідно, використовувані на уроці АМ мультимедіа дозволяють презентувати текст, ілюстрації, звук, відео, що активізує різні канали сприймання молодшими школярами навчальної інформації та сприяє як її запам’ятовуванню, так і засвоєнню. Традиційні вправи «в мультимедійному оформленні» стають цікавішими (за рахунок різноманітності як змісту, так і форми пропонованого навчального матеріалу), що вмотивовує учнів до їх виконання. Отже, мультимедіа на уроці АМ допомагають вчителю максимально активізувати навчально-пізнавальну діяльність молодших школярів, які успішно вирішують навчальні завдання за допомогою сучасних високоефективних методів.