Психология и социология / 8. Педагогическая психология

                                                     Бігич О.Б.

Київський національний лінгвістичний університет

Сюжетна побудова уроку англійської мови в початковій школі з мультимедійною підтримкою

 

Серед реалізованих у сучасних посібниках і підручниках англійської мови (АМ) для початкової школи підходів до організації в них навчального матеріалу поряд з іншими виокремлюються сюжетно-ситуативний і сюжетний підходи (Остапенко К.К. Проблемы организации учебного материала в курсе иностранного (английского) языка для младших школьников // Обучение иностранным языкам в школе и вузе.- СПб.: Каро, 2001.- С. 21-29).

Термін «сюжет» у назві підходів зазвичай асоціюється саме з художнім твором. Літературознавчий словник-довідник (К.: ВЦ Академія, 1997.- С. 666) трактує сюжет як подію чи систему подій, покладену в основу творів, спосіб організації подій (художньої трансформації фабули), рух характерів у художньому часі й просторі. Водночас у сюжеті (як динамічному аспекті твору, ланцюзі зображуваних подій) проявляється фабула, яка з’єднує його елементи. Сюжет і фабула складають нерозривний конструктивний компонент твору, який проявляється на ціннісно-аксіологічному й предметно-пізнавальному рівнях.   

К.К.Остапенко суто в методичних цілях пропонує розглядати систему подій як систему ситуацій (ми, в свою чергу, уточнимо «систему комунікативно-мовленнєвих ситуацій») усередині одного великого сюжету, що може слугувати підґрунтям для організації навчального матеріалу. Комунікативно-мовленнєва ситуація включає обставини дійсності, в яких відбувається комунікація, стосунки між комунікантами, їхні мовленнєві наміри та власне реалізацію акту спілкування.

Автори низки автентичних посібників (G.Ellis, J.Brewster, A.Wright, E.Garvie) залучають художні твори (казки, короткі оповідання) для навчання молодших школярів усного мовлення. Рекомендовані в посібниках методичні прийоми передбачають оволодіння учнями лексико-граматичним матеріалом твору. Такий напрям сюжетного підходу до організації навчального матеріалу є рухом від художнього твору. Натомість в інших автентичних посібниках «Big Red Bus», «Treasure Trail», «Chatterbox» застосовано рух від сюжету, укладеного з навчальними цілями, наприклад, пошук скарбів та пов’язані з цим пригоди. Перелік подій чи ситуацій пов'язано не спільним змістом чи сюжетом, а спільним переліком персонажів, які діють у різних ситуаціях.

Отже, сюжетний підхід до організації навчального матеріалу реалізується у випадку поєднання сюжету художнього твору і сюжету, укладеного з навчальними цілями. Останній є адаптованим варіантом сюжету художнього твору. Саме на цей варіант ми орієнтувалия при укладанні як фрагментів, так і всього уроку АМ у мультимедійному електронному посібнику «Урок АМ у початковій школі», розроблюваному нами в співавторстві з С.М.Назаровим.

Наприклад, усі етапи уроку з теми «At the Zoo» об’єднує віртуальна подорож молодших школярів до лондонського зоопарку, де мешкає їхній англомовний друг English Lion. Проілюструємо фрагменти сюжету, успішність перебігу якого уможливлює використання мультимедіа.  

Фонетична зарядка відкривається зображенням карти Лондона (рис. 1), куди учні «прилетіли» з персонажем казки С.Лагерлеф Нільсом, переглядаючи уривок мультфільму «Зачарований хлопчик» (рис. 2).

     

Рис. 1-2. Фрагменти сторінки «Фонетична зарядка»

В пошуках English Lion учні звертаються до англійського полісмена. (Персонаж і прийом запозичено з джерела Тарасюк Н.А. Иностранный язык для дошкольников: Уроки общения (на примере английского языка.- Изд. 2-е.- М.: Флинта: Наука, 2000.- 112 с.). Полісмен (рис. 3) розповідає про левів, які

Рис. 3. Фрагмент сторінки «Фонетична зарядка»

мешкають у Лондоні. (Паралельно з фонозаписом розповіді презентуються визначні місця столиці). Останній лев, про якого згадує полісмен, мешкає в Ріджентс-Парку (рис. 4), де розташований лондонський зоопарк – Zoological Gardens.

Рис. 4. Фрагмент сторінки «Фонетична зарядка»

Учні «перелітають» до лондонського зоопарку. Їхній друг English Lion (презентується зображення лева) читає гумористичний текст «Ваву» і так голосно сміється, що мешканці зоопарку від страху поховалися (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент сторінки «Гра The Hidden Animals»

Відшукавши тварин, учні заспокоюють їх: «Our friend English Lion is kind. Don’t be afraid of him» та слухають пісню S.Linda «The Lion Sleeps Tonight» (інтерактивна кнопка на рис. 6). Після виконання інших вправ (читання тексту «Ваву», укладання загадок про лева, відповіді на запитання вчителя про нього, опис лева в опорі на його зображення, розгадування кросворду) школярі «повертаються» додому.

Рис. 6. Фрагмент сторінки «Усний опис учнями тварини/птаха»

Пауза для відпочинку вміщує низку прийомів, які вчитель обирає в залежності від стомленості учнів: рухлива гра чи перегляд відеофрагменту про рятування кита в Австралії. Аудіоконтентом відеофрагменту є шум океану. 

Завершує урок зображення всесвітньо відомого мешканця берлінського зоопарку – ведмежати Кнута та перегляд реклами «For a Living Planet» про необхідність збереження навколишнього середовища (рис. 7). 

Рис. 7. Фрагмент сторінки «План-конспект уроку з теми At the Zoo»

Отже, всі вправи цього уроку об’єднує сюжет подорожі молодших школярів до лондонського зоопарку, де мешкає їхній друг English Lion. При зустрічі з англійським полісменом учні вправляються в аудіюванні, під час зустрічі з English Lion – в читанні й говорінні. Учіння молодших школярів супроводжують інші види діяльності: слухання пісні, перегляд відеофрагментів, рухлива гра, розгадування кросворду, розфарбовування бланку. Успішність перебігу сюжету та виконання молодшими школярами різних видів діяльності забезпечують мультимедіа, які уможливлюють одночасне використання декількох інформаційних середовищ: тексту, звуку, графіки, фото, відео, анімації.