Медицина/6. Эксперементальная и

клиническая фармакология

 

Микитенко Н.С.1, Потопальский А.І.2, Заїка Л.А.3, Карпов О.В.1, Садохін І.І.4

 

Національний університет харчових технологій1, Україна

Інститут оздоровлення і відродження народів України2, Україна

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України3, Україна

Інститут надтвердих матеріалів НАН України4, Україна

 

Вивчення препаратів Ізатізон та наносрібла за допомогою спектрального методу

 

У наш час все частіше спостерігається різке збільшення вірусних та імуноагресивних захворювань, оскільки більшість збудників захворювань набули стійкості до існуючих медичних препаратів, отриманих за допомогою хімічного синтезу, та антибіотиків. Тому проблема створення нових противірусних та антибактеріальних препаратів із різною спрямованістю є дуже важлива. А вивчення механізмів їхньої дії на різних моделях дасть швидко й широко застосувати ці препарати при лікуванні інфекційних та не інфекційних захворювань у ветеринарії та клінічні й практиці [1].

Одними з таких препаратів є препарати Ізатізон та “Срібний щит”. Ізатізон – це препарат, який має противірусні, протибактеріальні та імуномодулюючі властивості, при цьому він не проявляє побічних ефектів і не токсичний [1]. “Срібний щит” – це санітарно-гігієнічний препарат, що має бактерицидну та антимікробну дію.

Визначення активності та взаємодії препаратів між собою проводилося за допомогою спектрального аналізу в УФ та видимому діапазоні. Оскільки, в ультрафіолетовій (УФ) області спектра спостерігаються зміна оптичної щільності розчинів із збільшенням довжини хвилі, а це дає можливість використовувати метод УФ-спектроскопії при вивченні їх будови [2]. Тому, за допомогою цього методу можна проводити як якісний, так і кількісний аналіз, а в видимій області спектру можна побачити колір препарату.

В ході експериментального дослідження було визначено, що препарат Ізатізон має два піки в УФ області спектру, а саме 244,0; 274,0 що свідчить про складність будови та наявність подвійних зв’язків та один пік – 360,0 у видимому діапазоні, що свідчить про наявність жовтого кольору препарату. За допомогою методу спектроскопії було визначено, що найкраща концентрація 10-3. При визначенні препарату “срібний щит” не було встановлено піків, це підтверджує відсутність складної будови і кольору препарату.

При проведені експериментального дослідження суміші препаратів були встановленні зміни прояву активності препаратів, що проявляється у зміні оптичної густини та змінах піків в УФ та видимій області спектру. Так були виявленні зміни з 244,0 на 247,0 в УФ області, що свідчить про зміни в будові препаратів та зміни з 360,0 на 358,4 у видимій області спектра – про зміни у світовій гамі препаратів. Так у загальному вигляді отриманий комплекс препаратів має такі спектри 247,0 та 274,0 в УФ області та 358,4 у видимій області спектру.

При проведені повторного аналізу суміші препаратів через 7 та 10 діб результати були майже однакові з тими, що були одержані в перший день, відмінність у другому піку. На 7-й день другий пік був відмічений на довжині хвилі 274,2 замість 274,0, а на 10-й – 274,7. Враховуючи похибку при вимірюванні, отриманні дані можна вважати однаковими, що може свідчити про стабільність препарату.


Отримані дані можна подати у вигляді таблиці.

 

Назва

препарату

Пік в УФ-область спектру

Пік у видимій область спектру (l)

Перший пік (l)

Другий пік (l)

Ізатізон

244,0

274,0

360

“Срібний щит”

Суміш у 1 день

247,0

274,0

358,4

Суміш у 7 день

247,0

274,2

358,4

Суміш у 10 день

247,0

274,7

358,4

 

l – довжина хвилі.

 

Таким чином, можна зробити висновки:

-                      препарати, які нами вивчались, проявляють взаємодію, яку необхідно досліджувати;

-                      створення нового комплексу нанопрепарату Ізатізону та Срібла значно розширить спектр противірусної та протимікробної дії;

-                     отриманий комплекс стабільний протягом тривалого часу.

 

Література:

 

1.                 Заїка Л. А., Болсунова О. І., Потопальський А. І. Противірусні, протипухлинні та імуномодулюючі властивості лікувального препарату Ізатізон: монографія. – К: Колобіг. – 2010. – 212 с.

2.                 Барсуков В.И. Атомный спектральный анализ. – М: Машиностроение-1. – 2005. – 132 с.